امروز: سه شنبه 12 اسفند 1399
انتخاب ابزار مناسب برای اجرا یكی از مهمترین گام‌های توفیق سیاست‌ها و خط‌مشی‌های عمومی محسوب می‌شود در صورتیكه سیاستگذاران در زمان تدوین خط‌مشی به شیوه‌های اجرای مناسب بیاندیشند، مسلما خط‌مشی‌های مصوب در اجرا دچار مشكل نخواهد شد از آنجایی كه تحقق خط‌مشی‌های عمومی نشانه كارآمدی آنها می‌باشد، در صورتیكه پیش‌بینی ابزارهای اجرا به درستی صورت گرفته باشد
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 233
فرمت فایل docx
حجم فایل 140 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 33
20,900 تومان
مبانی خطی و مشی گذاری

تا چندی قبل ارزیابی خط مشی به صورت جدی مورد توجه نبود و در فرایند خط مشی گذاری كمتر به آن پرداخته می شد ولی اخیرا در میان محققان و خط مشی گذاران علاقه و تمایل زیادی در قبال این مقطع از فرایند خط مشی گذاری در حال شكل گیری است. ارزیابی به عنوان مرحله ای مهم از فرایند خط مشی گذاری است و مدیران بخش عمومی به صورت فزاینده ای برای توجیه برنامه های كنونی برنامه هزینه ها و منافع و پیشنهاد تغییرات ضروری به ارزیابی خط مشی متوسل شده اند( الوانی،1389: 119) .

اعضای زیر نظام های خط مشی و سایر افراد ذی نفع به نوبه خود نحوه اجرا و آثار خط مشی را ارزیابی می كنند تا در صورت لزوم از آن حمایت كنند یا با آن به مخالفت برخیزند یا خواستار تغییر آن شوند.( هاولت   ،1390: 269)

اینكه ارزیابی چگونه انجام می گیرد، مشكلات و اجزای آن چیست، چه مولفه هایی دارد، رویكردهای آن چیست و در نهایت به چه نتایجی منجر می شود موضوعاتی هستند كه ما در این مقاله به آن خواهیم پرداخت.

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا