امروز: سه شنبه 11 مهر 1402
در این بخش به مقایسه كلی انواع نبروگاه می پردازیم و در مورد نیروگاه های حرارتی رایج در كشور بحث می كنیم ، نیروگاه حرارتی به نیروگاه هایی اطلاق می شود كه در حین پروسه تبدیل انرژی اولیه به انرژی الكتریكی در آنها ، انرژی حرارتی نقش یك انرژی واسطه را ایفا می كند این نیروگاه ها دارای انواع مختلفی نظیر نیروگاه های بخار ،نیروگا
دسته بندی برق
بازدید ها 1,103
فرمت فایل doc
حجم فایل 1.674 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 48
15,600 تومان
بررسی عملکرد نیروگاه ها

مقایسه كلی انواع نیروگاه های تولید برق

1-1 نیروگاه دیزلی                                                                                          1

1-2 نبروگاه تلمبه ذخیره ای                                                                               2

1-3 نیروگاه خورشیدی                                                                                     2

1-3-1 نحوه تولید برق در نیروگاه خورشیدی                                                           2

1-3-2 نیروگاه فتوولتایی                                                                                   3

1-4 نیروگاه بادی                                                                                           3

1-4-1 انواع توربین های بادی با توجه به نوع كاربرد و روشهای كنترلی                             4

1-4-1-1 توربین های كوچك برق بادی مستقل از شبكه                                               4

1-4-1-2 توربین های متوسط برق بادی تركیبی مستقل از شبكه                                      4

1-4-1-3 توربین بزرگ بادی متصل به شبكه                                                            5

1-5 نیروگاه زمین گرمایی                                                                                  5

1-5-1 نحوه تولید انرژی زمین گرمایی                                                                   5

1-6 نیروگاه برق آبی                                                                                       6

1-6-1 نحوه تولید انرژی الكتریكی در نیروگاه های برق  آبی                                         6

1-7 نیروگاه آبی با امواج دریا                                                                             7

1-8  نیروگاه آبی جذر و مدی                                                                             7

1-9 نیروگاه بخاری                                                                                         8

1-9-1 ویژگی های نیروگاه های بخاری                                                                 8

1-10 نیروگاه های گازی                                                                                   10

1-10-1 طرز كار نیروگاه های گازی                                                                      11

1-10-2 مزایای نیروگاه گازی                                                                             11

1-10-3 معایب نیروگاه گازی                                                                             12

1-11 نیروگاه های چرخه تركیبی (سیكل تركیبی)                                                       12

1-11-1 تجهیزات اتو ماتیک نیرو گاههای سیکل ترکیبی                                       13

1-11-2 سرعت قرارگیری در شبکه نیروگاه سیكل تركیبی                                            14

1-11-3 استفاده از سوخت مختلط                                                                        14

1-11-4 کنترل آلاینده های زیست محیطی                                                          14

1-11-5  استفاده از بویلر مشعل دار                                                                     14

 

 

 

فصل دوم

بررسی بخش گازی نیروگاه های سیكل تركیبی

2-1 سیكل قدرت گازی                                                                                    15

2-1-1 سیكل استاندارد برایتون                                                                            15

2-1-2 بازده سیكل برایتون                                                                                 17

2-1-3 سیكل برایتون با عمل بازیاب                                                                     20

2-1-4  سیكل برایتون با مبدل بازیاب و تراكم چند مرحله ای                                         22

2-1-5 سیكل برایتون با مبدل بازیاب و انبساط چند مرحله ای                                        24

2-1-6 سیكل برایتون توربین گازی با تراكم و انبساط چند مرحله ای و عمل بازیاب               25

2-2 تجهیزات نیروگاه گازی                                                                               26

2-2-1 كمپرسور                                                                                            27

2-2-1-1 كمپرسور محوری                                                                                27

2-2-1-2 كمپرسور های گریز از مركز                                                                    29

2-2-2 بازیاب ها                                                                                           29

2-2-3 محفظه احتراق                                                                                      30

2-2-4 توربین گازی                                                                                        34

2-2-5 تجهیزات متصل به محور توربوژنراتور نیروگاه گازی                                           35

2-2-6  راه اندازی توربین گازی                                                                          37

2-2-7 نحوه تغییرات گشتاور در زمان راه اندازی                                                       40

 

 

 

 

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا