امروز: چهارشنبه 9 اسفند 1402
اکسید های نیتروژن اكسیدهای نیتروژن هشت نوع متفاوت كسید ازت شناخته شده اند ولی معمولاً فقط سه نوع آنها در اتمسفر یافت می شوند این سه نوع عبارت از نیتروس اكسید (N2O ) نیتریك اكسید (NO ) نیتروژن دی اكسید (NO2 ) است نیتروس اكسید، گازی، بیرنگ، غیر قابل اشتعال و غیر سمی با مزه و بوی نسبتا خوب است نیتریك اكسید نیز، بیرنگ و غیر قابل اشتع
دسته بندی شیمی
بازدید ها 1,043
فرمت فایل zip
حجم فایل 27 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 33
21,600 تومان
تحقیق اکسید های نیتروژن...مناسب براس ارایه به دانشگاه ها و مدارس و ...

اکسید های نیتروژن

 

اكسیدهای نیتروژن :

هشت نوع متفاوت كسید ازت شناخته شده اند. ولی معمولاً فقط سه نوع آنها در اتمسفر یافت می شوند.

این سه نوع عبارت از: نیتروس اكسید (N2O ) نیتریك اكسید (NO ) نیتروژن دی اكسید (NO2 ) است.

نیتروس اكسید، گازی، بیرنگ، غیر قابل اشتعال و غیر سمی با مزه و بوی نسبتا خوب است.

نیتریك اكسید نیز، بیرنگ و غیر قابل اشتعال ولی بی بو و سمی است.

نیتروژن دی اكسیـد، گازی اسـت با رنگ قرمزـ قهوه ای غیر قابل اشتعال و بی بو شدیداً خفقان زا مشخص می شود.

منابع اكسیدهای نیتروژن :

منابع طبیعی و مصنوعی هر دو مسئول تولید آنها هستند. انتشار این منابع طبق اصول و برآوردهای جهانی همان الگویی را كه قبلاً برای كربن منواكسید ذكر شد دنبال می كند. عمدتاً منابع طبیعی از منابع مصنوعی در این مورد سهم بیشتری دارند. درصد انتشار از منابع طبیعی و منابع مصنوعی مشخصاً در این سه نوع اكسیـد متفـاوت است. NO اتمسفری به وسیله هر دو منبع طبیعی (80 درصد ) و مصنوعی (20 درصد ) تولید می شود در حالی كه تقریباً تمام N2O منتشر شده در اتمسفر از یك منبع مصنوعی به وجود می آید. عمل تخمیر به وسیله باكتریها در خاك به منظور تجزیة تركیبات تشكیل دهندة ازت منبع عمدة N2O را تشكیل می دهد. مكانیسم دقیق شیمیایی این فرآیند هنوز قطعاً مشخص نشده است. ولی تاثیر زیادی بر انتشار سالانه كه 592 میلیون تن N2O برآورد شد، است

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا