امروز: سه شنبه 11 مهر 1402
بررسی رضایتمندی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه تبریز از امكانات علمی، عملی و منابع انسانی
دسته بندی روانشناسی
بازدید ها 963
فرمت فایل doc
حجم فایل 37 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 64
25,200 تومان
بررسی رضایتمندی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه تبریز از امكانات علمی، عملی و منابع انسانی

بررسی رضایتمندی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه تبریز از امكانات علمی، عملی و منابع انسانی

 فهرست

چکیده: ۱

فصل اول.. ۲

مقدمه: ۳

بیان مسئله: ۵

اهمیت و ضرورت تحقیق: ۷

اهداف تحقیق: ۹

فرضیه های تحقیق: ۱۰

محدودیت های تحقیق: ۱۱

تعریف واژگان: ۱۲

فصل دوم. ۱۴

مقدمه: ۱۵

تاریخچه اماکن و فضاهای ورزشی در ایران: ۱۶

بهره وری: ۱۸

اماکن و تاسیسات ورزشی: ۱۹

ژیمنازیوم: ۲۳

استادیوم: ۲۳

منابع انسانی: ۲۵

پایه های علمی: ۲۹

فصل سوم. ۴۱

مقدمه: ۴۲

روش تحقیق: ۴۲

جامعه و نمونه آماری: ۴۲

وسیله و روش جمع آوری اطلاعات: ۴۳

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: ۴۳

فصل چهارم. ۴۴

یافته های تحقیق: ۴۶

بحث و نتیجه گیری.. ۵۲

منابع: ۵۵

پرسشنامه رضایت شغلی (JDI): 59

منابع:

۱٫ مت جارویس، (۱۳۸۰)، مترجم محمد تقی اقدسی، روانشناسی ورزشی، دانشگاه تبریز.

۲٫ میردار شادمهر، طالبی الهه، فرزان فرزام، تابش سعید، صفای طوبی علیرضا، دماوندی ناری، فتحی رزیتا، (۱۳۸۴)، تحلیلی بر وضعیت منابع انسانی و بودجه و تاسیسات ورزشی مراکز آموزش عالی استان مازندران، پژوهشنامه علوم ورزشی، شماره ۳٫

۳٫ کوزه چیان هاشم، (۱۳۷۹)، حرکت، نشریه دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، شماره ۴٫

۴٫ قهرمانی شهلا، (۱۳۸۶)، بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر آن در بین دبیران تربیت بدنی دوره متوسطه شهرهای خواجه و هریس، پایان نامه کارشناسی، دانشگاه تبریز.

۵٫ پورکیانی محمد، (۱۳۷۸)، بررسی وضعیت موجود فضاهای ورزشی دانشگاههای سراسر کشور و میزان بهره برداری از آنها، تحقیق کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

۶٫ سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، (۱۳۷۸)، مطالعات تفصیلی توسعه امکانات ورزشی، سیب سبز.

۷٫ قادری اسماعیل، شناور بهزاد، ماهنامه صنعت خودرو.

۸٫ نمازی زاده مهدی، سلحشور بهمن، (۱۳۷۶)، تربیت بدنی عمومی، انتشارات سمت.

۹٫ بدری آذرین یعقوب، (۱۳۷۳)، جزوه تاریخ تربیت بدنی و ورزش، دانشگاه تبریز.

۱۰٫ آزاد احمد، (۱۳۷۴)، مبانی تربیت بدنی و ورزش، کمیته ملی المپیک.

۱۱٫ نادریان مسعود، (۱۳۷۹)، بررسی عوامل موثر در بهره وری سازمان های ورزشی، چهارمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، اسفند ماه- گیلان.

۱۲٫ سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، (۱۳۷۸)، مطالعات تفصیلی توسعه اماکن و زیر ساخت‌های ورزشی، سیب سبز.

۱۳٫ سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، (۱۳۸۰)، طرح جامع ورزش کشور، مرحله‌ی اول شهریور ۱۳۸۰، مطالعات تفصیلی توسعه منابع انسانی، تهران، صفحه‌ی ۳۸-۳۷٫

۱۴٫ سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، اسفند (۱۳۷۹)، آمار اماکن و سرانه‌ی ورزشی، جلد پنج، تهران.

۱۵٫ سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، (۱۳۷۸)، مطالعات تفصیلی منابع انسانی، سیب سبز.

۱۶٫ عراقی سیده فریده، (۱۳۸۶)، بررسی وضعیت فضاها، اماکن ورزشی، منابع انسانی موسسه آموزش عالی شهر تبریز، تحقیق کارشناسی، دانشگاه تبریز.

۱۷٫ محمد زاده محبوب، (۱۳۷۱) طرح شناسنامه های ورزشی شهرهای کشور- آذربایجان غربی، پژوهش نامه‌ی علوم پزشکی، شماره ۴٫

۱۸٫ حاج علی اکبری محمدرضا، (۱۳۷۱)، بررسی و تجزیه تحلیل مشخصات اختصاصی اماکن ورزشی اصفهان، نشریه علوم حرکتی و ورزشی، شماره ۴٫

۱۹٫ جمالی قراخانلو علی، (۱۳۸۳)، بررسی میزان بهره برداری از تاسیسات و اماکن ورزشی استان آذربایجان شرقی، تحقیق کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

۲۰٫ عبدوی فاطمه، (۱۳۸۴)، بررسی و مقایسه امکانات و تجهیزات موجود در پایگاههای ورزشی قهرمانی و نحوه بهره برداری از آن در مراکز استانها، تحقیق کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور مرکز تهران.

۲۱٫ سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، (۱۳۷۷)، گزارش عملکرد سازمان از سال ۷۴ تا ۷۶، نشریه علوم حرکت ورزشی، شماره ۲٫

۲۲٫ اسکندری زنجانی فریده، بررسی برنامه های آموزشی، نیروی انسانی، اماکن و بودجه ورزشی از دیدگاه مدیران و مربیان و دانشجویان دانشگاههای تربیت معلم- تربیت بدنی تحقیقی تکمیلی دانشگاه آزاد.

۲۳٫ صباح فاطمه، بررسی اماکن و تاسیسات ورزشی در کانون های خواهران در تهران، تحقیق کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

۲۴٫ افتخاری جبرائیل،‌ مقایسه وضعیت اماکن و تاسیسات ورزشی در دانشگاهها و دبیرستانهای دولتی و غیر انتفاعی تهران، چکیده مقالات چهارمین همایش ملی تربیت بدنی و ورزش، اسفند ماه- گیلان.

تاریخچه اماکن و فضاهای ورزشی در ایران:

در میان کشورهای مشرق زمین بی گمان ایران تنها کشوری است که در نظام تعلیم و تربیت خود بیشترین اولویت را به ورزش و تربیت بدنی اختصاص داده بود، در حالی که چینیان در دوران پیشین به ورزش و تربیت بدنی توجه چندانی نداشته‌اند و هندویان نیز پرورش تن و فعالیت های بدنی را گاه حتی مذموم می‌دانستند. ایرانیان به اهمیت ورزش به عنوان وسیله ای برای تقویت توانایی و حفظ سلامتی در جهت داشتن ارتشی سلحشور و پیروزمند پی برده بودند. تقویت قوای جسمانی و پرداختن به ورزش از زمان حکومت مادها شروع و در زمان هخامنشیان رونق گرفت. گزئنون می گوید در هر شهر پارس محلی به نام الوئزا برای تحکیم فنون جنگی و ورزش برپا بود. این میادین از ۴ قسمت تشکیل شده: یکی برای کودکان، دیگری برای نوجوانان، سومی برای مردان و چهارمی برای کسانی که دیگر نمی توانند اسلحه برگیرند. کودکان و مردان در طلیعه صبح، پیرمردان در روزهای معین وقتی که می‌توانستند ولی جوانان همه وقت در قسمت و محل خود ظاهر می شدند. برجسته‌ترین قسمت تربیت خردسالان و نوجوانان در عصر هخامنشی بود. مفهوم تربیت بدنی در نزد پارس‌ها به همان مفهوم در نزد یونانیان بود. انواع ورزشها نه تنها به منظور بهداشت و نیرومندی و رشد جسمی انجام می‌شده بلکه متضمن تربیت خودداری، چالاکی، شکیبایی و تحمل سختی‌ها مانند تشنگی و گرسنگی و نیز هدف جویی و ایجاد روح قهرمانی بوده است. هردوند نویسنده نامی یونانی در مورد تعلیم و تربیت ایرانیان باستان می گوید: ایرانیان به فرزندان خود ۳ چیز می‌آموزند: اسب سواری، تیر اندازی و راستگویی. [۱۰]

تاثیر محل ها برای بازی چوگان و زورخانه‌ها در پیشرفت ورزش غیر قابل انکار است. ایران باستان برای چوگان بازی محل‌هایی را با طول و عرض مشخص و دو دروازه در نظر می گرفتند و به اجرای آن می پرداختند. تمرین با ابزارهای مختلف ورزشی در مکانی به نام زورخانه از زمان قدیم در ایران رواج داشته است. زوخانه مکانی برتر از باشگاههای ورزشی بلکه یک نهاد مردمی و اصیل است که ریشه در تاریخ ایران دارد. [۱۱]

بهره وری:

بهره وری میزان موفقیت سیستم در استفاده از منابع برای رسیدن به اهداف است.

اماکن و تاسیسات ورزشی:

محیط ورزشی یکی از عوامل موثر در ارتقای کیفی اجرای ورزشی به شمار می‌رود. فقدان و کمبود اطلاعات و تسهیلات ورزشی مناسب از جمله عواملی هستند که موجب کندی پیشرفت ورزشکار می‌شود در صورتی که این مشکل برطرف شود بعید به نظر می‌رسد که ورزشکاران بتوانند به بالاترین سطح توانمندی خود برسند. سرانه فضاهای ورزشی در کشور ۵۲/۰ متر مربع است که از این مقدار ۴۶/۰ متر مربع مربوط به فضاهای ورزشی روبار و ۰۶/۰ متر مربع مربوط به فضاهای ورزشی سرپوشیده می باشد. به ازای هر یک میلیون نفر ۱۶۱ باب فضای ورزشی شامل ۶۹ باب فضای ورزشی روباز و ۹۲ باب فضای ورزشی سرپوشیده وجود دارد. از نظر فضای سرپوشیده و روباز نیز دو منطقه آب و هوای معتدل خشک و سرد بیشترین سهم را دارند. حداقل سرانه فضاهای ورزشی جهان ۳ مترمربع است. با توجه به ۵۲/۰ درصدی، ایران برای دستیابی به این سرانه ۴۸/۲ متر مربع کمبود دارد که با افزایش جمعیت ۷۰ میلیون نفری ایران، کل فضای ورزشی مورد نیاز برای دستیابی به حداقل سرانه جهانی ۶۵ هزار هکتار می باشد.

یکی از موارد مهم در بررسی وضعیت تجهیزات ورزشی، سرانه تجهیزات ورزشی است که متاسفانه اطلاعات مربوط به ایران در این زمینه هنوز اعلام نشده است. تجهیزات ورزشی یکی از ملزومات اصلی برای ورزش است. بدون وجود وسایل و محیط‌های مناسب ورزشی نمی توان به نتیجه مطلوب در امر ورزش دست یافت. [۱۳]

منابع انسانی:

منابع انسانی ارزشمندترین سرمایه یک سازمان به شمار می رود. زیرا انسان محور اصلی تحول در سازمان‌هاست. برای ارتقا منابع انسانی تمهیدات گسترده‌ای در سازمان‌های پیشرو فراهم می شود. پژوهش و زمینه سازی برای ایجاد خلاقیت و نوآوری ابزارهای عمده برای ارتقاء منابع انسانی است. با بررسی وضعیت کمی منابع انسانی کشور مشخص می شود که به طور متوسط به ازای هر ۷۰ نفر جمعیت کشور تنها یک مربی ورزش وجود دارد. در حالی که این نسبت در سایر کشورها بسیار بهتر است. همچنین غیر فعال بودن حدود ۶۵% از این مربیان بر مشکلات موجود افزوده است. در آموزش عالی به ازای هر ۲۸ نفر دانشجوی رشته تربیت بدنی تنها یک مربی مشغول به تدریس است. در وزات علوم، تحقیقات ارائه شده نشان از کاستی کیفیت منابع انسانی فعال در بخش ورزش دانشگاهی دارد. دانشجویان با ۱۱% عضویت در تشکل‌های ورزشی بیشترین سهم را در توسعه ورزش کشور دارند. [۱۶]

پایه های علمی:

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا