امروز: یکشنبه 6 اسفند 1402
طراحی لوله های شاک و دتونیشن ، انفجار در لوله های انتقال گاز، لوله های تفنگ و همگی مرتبط با مساله لوله تحت بارگذاری متحرک داخلی می باشند دراین مقاله لوله تحت بارگذاری داخلی دتونیشن با استفاده از مدلهای تحلیل مدل سطح مقطع ، مدل خمشی لوله با طول بی نهایت با در نظر گرفتن اثر برش عرضی و اینرسی دورانی و مدل خمشی لوله با طول محدود بدون در نظر گرفتن اثر
دسته بندی مکانیک
بازدید ها 1,313
فرمت فایل pdf
حجم فایل 349 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 12
18,000 تومان
مقاله بررسی پاسخ سازه ای لوله تحت بارگذاری دتونیشن داخلی به کمک مدلهابپی تحلیلی

چکیده مقاله:

طراحی لوله های شاک و دتونیشن ، انفجار در لوله های انتقال گاز، لوله های تفنگ و ... همگی مرتبط با مساله لوله تحت بارگذاری متحرک داخلی می باشند. دراین مقاله لوله تحت بارگذاری داخلی دتونیشن با استفاده از مدلهای تحلیل مدل سطح مقطع ، مدل خمشی لوله با طول بی نهایت با در نظر گرفتن اثر برش عرضی و اینرسی دورانی و مدل خمشی لوله با طول محدود بدون در نظر گرفتن اثر برش عرضی و اینرسی دورانی مورد بررسی قرار گرفته و با نتایج تجربی مراجع دیگر مقایسه می شود. در طراحی اینگونه لوله ها بارگذاری دینامیکی به کمک ضریب تقویت به بارگذاری استاتیکی تبدیل شده و سپس مساله حل می گردد. این ضریب معمولا در بارگذاری شاک و یادتونیشن 2 گرفته می شود. در این مقاله نشان داده میشود که این ضریب تابعی از سرعت بارگذاری است و در سرعت بحرانی تا 3/5 نیز افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها:

پاسخ سازه ای ، لوله دتونیشن ، ضریب تقویت ، بارگذاری متحرک ، حل تحلیلی

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا