امروز: پنجشنبه 10 اسفند 1402
در این مقاله هدایت حرارت غیر فوریه ای در یک استوانه توپر، تحت شار حرارتی دلخواه زمانی ، موردمطالعه قرار گرفته و توزیع دما محاسبه شده است برای حل مسئله از روش تفکیک متغیرها و تئوری دوهامل استفاده می شود
دسته بندی مکانیک
بازدید ها 1,262
فرمت فایل pdf
حجم فایل 110 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 7
15,600 تومان
مقاله هدایت حرارت غیرفوریه ای در یک استوانه توپر تحت پالس گرمایی مستطیلی

چکیده مقاله:

در این مقاله هدایت حرارت غیر فوریه ای در یک استوانه توپر، تحت شار حرارتی دلخواه زمانی ، موردمطالعه قرار گرفته و توزیع دما محاسبه شده است. برای حل مسئله از روش تفکیک متغیرها و تئوری دوهامل استفاده می شود. برای حالتیکه استوانه تحت پالس گرمایی مستطیلی قرار دارد، توزیع دما، انتشار و انعکاس موج دما و همچنین اثر هندسه بر شکل موج مورد بررسی قرار گرفته ونتایج بدست امده با نتایج حاصل از تئوری هدایت حرارت فوریه مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها:

هدایت حرارت ، غیر فوریه ای ، استوانه ، پالس گرما

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا