امروز: دوشنبه 10 مهر 1402
در این مقاله انتقال گرما به شیوه جابجایی ازاد آرام ازمیان دوصفحه همدمای موازی قائم بصورت عددی و با استفاده از روش اختلاف محدود ضمنی مورد بررسی قرار گرفته است
دسته بندی مکانیک
بازدید ها 1,354
فرمت فایل pdf
حجم فایل 174 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 5
15,600 تومان
مقاله محاسبه عدد ناسلت در جابجایی آزاد آرام بین دو صفحه موازی قائم تک دما
  • چکیده:
  •  در این مقاله انتقال گرما به شیوه جابجایی ازاد آرام ازمیان دوصفحه همدمای موازی قائم بصورت عددی و با استفاده از روش اختلاف محدود ضمنی مورد بررسی قرار گرفته است. از روی نتایج عددی حاصل، تغییرات عدد ناسلت بر حسب عدد ریلی بررسی شده و روابطی برای محاسبه عدد ناسلت بصورت تابعی از عدد رایلی ارائه ده است. نتایج حاصل از روابط ارائه شده در این مقاله با نتایج موجود درادبیات فن مقایسه شده و تطابق مناسب در نتایج دیده می شود. با توجه به دقت و نیز محدوده عدد رایلی، مزیت اصلی روابط كنونی نسبت به روابط قبلی در ساده بودن شكل ریاضی آنها در محاسبه عدد ناسلت میباشد.

کلمه (های) کلیدی: انتقال حرارت ، جابجایی آزاد آرام ، عدد ناسلت ، حل عددی

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا