امروز: دوشنبه 13 تیر 1401
در تحلیل سیال بوسیله لاگرانژیاولریدلخواه به شبکه محاسباتی اجازه داده می شود تا با سرعت دلخواهی حرکت نمایداینکار سبب می شود تا علاوه بر جلوگیری از ایجاد یک شبکه غیر منطقی،تطبیق پذیری بیشتری در هنگاه استفاده از این روش بدست آید
دسته بندی مکانیک
بازدید ها 1,030
فرمت فایل pdf
حجم فایل 332 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 9
15,600 تومان
مقاله بهبود کیفیت شبکه محاسباتی در روش

چکیده

در تحلیل سیال بوسیله "لاگرانژی-اولریدلخواه" به شبکه محاسباتی اجازه داده می شود تا با سرعت دلخواهی

حرکت نماید.اینکار سبب می شود تا علاوه بر جلوگیری از ایجاد یک شبکه غیر منطقی،تطبیق پذیری بیشتری

در هنگاه استفاده از این روش بدست آید.یکی از موارد مهم در روش"لاگرانژی-اولریدلخواه" تعیین سرعت شبکه بگوناه ای است که بتوان به خواسته های فوق رسید.در حال حاضر سعی شده است به بررسی خواص روش ژاکوبین مبنا برای

این منظورپرداخته شود. نتایج بدست امده نشان میدهد که این روش بر خلاف بسیاری از روشهای موجود برای

این منظور تعریفی یگانه ومستقل از کاربربرای حرکت شبکه ارائه می نمایید.همچنین عدم تولید شبکه محاسباتی غیرمنطقی

را تضمین می نمایید

وازگان کلیدی:لاگرانژی اولری دلخواه-بهبود شبکه-زاکوبین مبنا-کیفیت هندسی-دقت محاسباتی

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا