امروز: پنجشنبه 27 مرداد 1401
طراحی مجدد فرایند کسب و کار‏، بازمهندسی، بحران، تصمیم
دسته بندی مقالات ترجمه شده
بازدید ها 1,053
فرمت فایل doc
حجم فایل 328 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 9
21,600 تومان
بازمهندسی فرایند کسب و کار، راه حل بحران یا ضرورت

Business Process Reengineering, a Crisis Solution or a NecessityThis case study shows that the company decided to implement Business Process
Reengineering (BPR) not only because external environment had changed, but also due to
its obsolete business processes and organizational structure. The article will highlight the
importance of the organizations' focusing on sub-goals, in order to finally reach the desired
result in the organization's main goals. When rapid evolution has become the fundamental
contemporary coordinate, reengineering is a form of company innovative reaction in terms
of intensifying competition and globalization. Remodeling the Company in phases of crisis,
when time pressure reduces the type and number of solutions that can be adopted, without
effective leadership, can lead in most cases to failure. The effect of redesigning the business
processes depends on how well it is implemented, coordinated and monitored.

 

 

بازمهندسی فرایند کسب و کار، راه حل بحران یا ضرورت

 

چکیده

این مطالعه­ی موردینشان می‏دهد که شرکت تصمیم به پیاده سازی‏بازمهندسی فرایند کسب و کار‏ (BPR) گرفت نه تنها به خاطر تغییر محیط خارجی بلکه به دلیل منسوخ بودن فرایند کسب و کار‏ و ساختار سازمانی. این مقاله اهمیت تمرکز سازمان بر اهداف فرعی را به منظور رسیدن به نتیجه مورد نظر سازمان در اهداف اصلی نمایان می‏سازد. جائیکه تحول سریع تبدیل بهویژگی اساسی معاصر شده است، بازمهندسی شکلی از واکنش نوآورانه‏یشرکت از نظر تشدید رقابت و جهانی شدن است. بازسازی شرکت در مرحله بحران، زمانی که فشار زمان موجب کاهش نوع و تعدادراه حل‏های قابل انتخابمی‏شود، بدون رهبری موثر، می‏تواند در بسیاری از موارد به شکست منجر شود. اثر طراحی مجدد فرایندهای کسب و کار‏ بستگی به چگونگی پیاده­سازی‏، هماهنگ و نظارت بر آن­ها دارد.

 

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا