امروز: پنجشنبه 27 مرداد 1401
LPI احتمال فشرده­سازی کم، ELINT آگاهی الکترونیکی، ESپشتیبانی الکترونیکی، FPGAآرایه گیت قابل برنامه نویسی میدان، EWجنگ الکترونیک، apFETFET تماما فازی
دسته بندی مقالات ترجمه شده
بازدید ها 953
فرمت فایل doc
حجم فایل 570 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 6
18,000 تومان
الگوریتمی برای تقاطع و تحلیل سیگنال­ های رادار فشرده­ سازی پالس با استفاده از گیرنده ­ی دیجیتالی

An Algorithm for the Interception and Analysis of Pulse Compression Radar Signals by Digital Receiver

 

Abstract
Pulse Compression is an Electronic Protection (EP) technique being used in the modern radars to achieve the advantages of a good range resolution and target detection capability at low power levels and simultaneously offering Low Probability of Intercept (LPI) features. Pulse Compression Radars are being integrated into the many platforms and weapon systems of the modern battlefield. The Detection and analysis of pulse compression radars demand ELINT Receiver with very high sensitivity and capability to extract inter and intra pulse modulation parameters. In this paper, Digital Receiver, a state of the art single board solution for the detection and analysis of modern radar signals in real time is presented. A novel algorithm based on the All Phase FFT is being implemented successfully in the Digital Receiver Hardware in real time making the system useful for both the ES/ELINT applications. The Algorithm is capable of extracting all the basic as well as advanced parameters of frequency and phase modulations such as Chirp, Barker, and Poly-phase codes. The paper describes various pulse compression radar waveforms and thoroughly discusses the proposed Digital Receiver Hardware and implementation of signal processing algorithms for the interception and analysis of complex pulse compression radar signals. The simulated and measured test data for various digitally modulated radar signals is presented. This type of receiver plays a vital role in the modern battlefield for ES/ELINT application.

 

 

الگوریتمی برای تقاطع و تحلیل سیگنال­ های رادار فشرده­ سازی پالس با استفاده از گیرنده ­ی دیجیتالی

 

چکیده

فشرده­سازی پالس یک روش حفاظت الکترونیکی (EP)است که در رادارهای پیشرفته به منظور حصول به مزایایی همچون رزولوشن با دامنه­ی خوب و قابلیت آشکارسازی هدف در سطوح توان پایین استفاده می­شود و همزمان ویژگی­های احتمال فشرده­سازی کم (LPI) را ارائه می­کند. رادارهای فشرده­سازی پالس در خیلی از پلت­فرم­ها و سیستم­های تسلیحاتی در جنگ­های مدرن استفاده می­شوند. آشکارسازی و تحلیل گیرنده­ی ELINTمستلزم رادارهای فشرده­سازی پالس با حساسیت بسیار زیاد و توانایی استخراج پارامترهای مدولاسیون پالس داخلی و درونی است. در این مقاله، یک گیرنده­ی دیجیتالی، به عنوان راه­حلی به روز و پیشرفتهبرای آشکارسازی و تحلیل سیگنال­های رادار پیشرفته در زمان-واقعی ارائه می­شود. الگوریتم جدیدی براساس FFT تمامافازیبطور موفقیت آمیزی در سخت­افزارهای گیرنده­ی دیجیتالی در زمان-واقعی پیاده­سازی می­شود تا سیستم را برای هر دو کاربرد ES/ELINTمتناسب کند. این الگوریتم قادر به استخراج تمامپارامترهایفرکانسی پایه و پیشرفته مدولاسیون فازی همچون کدهای چریپ، بارکر، و چندفاز است. این مقاله، شکل­موج­های مختلف رادار فشرده­سازی پالس را تشریح می­کند و سخت­افزار گیرنده­ی دیجیتالی و پیاده­سازی الگوریتم­های پردازش سیگنال را برای قطع و تحلیل سیگنال­های رادار فشرده­سازی پالس پیچیده به­طور کاملبحث می­کند. داده­­های آزمایشی شبیه­سازی و اندازه­گیری شده برای بسیاری از سیگنال­های مدوله شده­ی ارائه شده است. این نوع گیرنده نقش اساسی در میدان جنگ پیشرفته برای کاربرد ES/ELINT ایفا می­کند.

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا