امروز: دوشنبه 10 مهر 1402
دینامیک­ های مرتبط با شبکه­ های عصبی مرتبه کسری
دسته بندی مقالات ترجمه شده
بازدید ها 1,054
فرمت فایل doc
حجم فایل 3.087 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 12
26,400 تومان
دینامیک­ های مرتبط با شبکه­ های عصبی مرتبه کسری

Dynamics of fractional-order neural networks

 

 

Abstract—In this paper we discuss the stability analysis
for fractional-order neural networks of Hopfield type. The
stability domain of a steady state is completely characterized
with respect to some characteristic parameters of the system,
in the case of a two-dimensional network and of a network
of 𝑛 ≥ 3 neurons with ring structure. The values of the
characteristic parameters for which Hopf bifurcations occur are
identified. Numerical simulations are given which substantiate
the theoretical findings and suggest possible routes towards
chaos when the fractional order of the system increases

 

دینامیک­ های مرتبط با شبکه­ های عصبی مرتبه کسری

 

چکیده

در این مقالهآنالیز پایداریبرایشبکه­های عصبی مرتبه کسری نوع هاپفیلد را بحث می­کنیم. دامنه پایداریحالت ماندگاربه­طور کاملبا توجه بهبرخی از پارامترهایویژهسیستم نسبت به شبکه­یدو بعدیو شبکه  عصبی با ساختار حلقوی مشخص می­شود. مقادیرپارامترهایمشخصبرای ایندو شاخه­ی هوپف که شناسایی می­شوند رخ می­دهد. شبیه­سازی­های عددیارائه شده­اند که یافته­های تئوری راپایدارمی­کنند و مسیرهای احتمالی به سمت آشفتگی را در زمان افزایش مرتبه کسری سیستم ارائه می­کنند.

.

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا