امروز: پنجشنبه 3 اسفند 1402
کاهش قابل توجه فضای طبقه استفاده شده، بهبود زیبایی از طریق یکپارچه سازی تجهیزات در محیط های شهری، خدمات اضافه شده که بسرعت سرمایه گذاری اولیه CeTur را جبران می نماید
دسته بندی مقالات ترجمه شده
بازدید ها 1,168
فرمت فایل doc
حجم فایل 752 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 8
19,200 تومان
پست ترانسفورماتوری شهری ویژه­ ی-CeTur

CeTur-SPECIAL URBAN TRANSFORMER SUBSTATION

 

ABSTRACT
The technological explosion that has taken place across
the planet in the last decades, together with the
population growth causes that as the demand for new
services grows it is necessary to provide cities with new
infrastructure and equipment that, together with the
already existing, makes integration with the urban
environment very difficult.
This situation is in contrast with an increasing sensitivity
in society with environmental issues. Progress at any
price has given way to greater concern over human
interaction with the environment, more efficient use of
space and more care for the environment.
The sustainability criteria promoted by the United
Nations through the agenda 21 program, pleads for
reclaiming spaces that are currently taken by pieces of
urban furniture (advertising billboards, technical
equipment, signals…etc) The problem we face is how to
claim these spaces back without giving up the services we
have been enjoying so far, services that even need to be
expanded due to increased demand.
The answer lies in creating multifunctional platforms that
can develop different services so the space is optimized
with a device of high added value.
TWELCON has made a great innovative effort in
order to develop CeTur, an enclosure that can house
a transformer substation of up to 630 KVA, and also
includes an aesthetic external enclosure equipped
with four standard (1200 x 1800 mm) advertising
boards that turn into an additional source of
revenue, which will reduce dramatically the return of
the investment.
CeTur thanks to its innovative design meets three goals:

 

پست ترانسفورماتوری شهری ویژه­ ی-CeTur

 

چکیده

افزایش بسیار زیاد فناوری در دهه های اخیر که در سرتاسر جهان بوقوع پیوسته است بهمراه رشد جمعیت باعث شده است تا همانطور که نیاز برای سرویس های جدید افزایش می یابد لازم باشد تا زیرساختار و تجهیزات نوین برای شهرها فراهم آید که بهمراه زیرساختارهای موجود اضافه شدن به محیط شهری را بسیار دشوار نماید. این شرایط در تضاد با حساسیت رو به رشد در جامعه با مشکلات محیطی می باشد. پیشرفت در هر هزینه ای راهی بسوی نگرانی بیشتر بر تعامل بشری با محیط، استفاده بسیار کاراتر از فضا و بسیار مراقب نسبت به مسائل زیست محیطی را در بر دارد.معیارهای پایداری که از سوی سازمان ملل متحد و از طریق دستور کار 21 ارتقا یافته است نیازمند فضاهایی است که در حال حاضر توسط قطعه از تجهیزات شهری (بیلیبورد تبلیغاتی، تجهیزات فنی، سیگنال ها و غیره ...) گرفته شده است. مشکلی که ما با آن مواجه هستیم این است که چگونه این فضا ها را بدون از دست دادن خدمات که تاکنون از آن ها بهره مند شده ایم باز گردانیم، خدماتی که به دلیل افزایش تقاضا حتی نیاز به گسترش نیز دارد.پاسخ در ایجاد سیستم عامل چند منظوره است که می تواند خدمات مختلفی را ایجاد نماید به طوری که فضا با یک دستگاه ارزش افزوده بالا بهینه سازی شود. TWELCON تلاش نوآورانه بزرگی را به منظور توسعه CeTur، که یک محفظه ایاست که می تواند یک پست ترانسفورماتور تا توان 630 کیلوولت آمپر را در خود جا دهد، و همچنینشامل یک محفظه خارجی برای زیبایی با چهار تابلو تبلیغاتی استاندارد (1200 x 1800میلیمتر) که به یک منبع اضافی از درآمد تبدیل می شود، که به طرز چشمگیری بازگشت سرمایه گذاری را افزایش خواهد داد.CeTurبه لطف طراحی نوآورانه خود سه هدف را برآورده می نماید:

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا