امروز: پنجشنبه 3 اسفند 1402
بازار برق، رقابت، تنظیم، شاخص تغذیه باقی­مانده
دسته بندی مقالات ترجمه شده isi
بازدید ها 1,404
فرمت فایل doc
حجم فایل 857 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 12
26,400 تومان
تجزیه تغییرات رقابتی در بازار برق هلند با استفاده از شاخص تغذیه باقی­مانده

Decomposing changes in competition in the Dutch electricity market through the residual supply index

 Abstract

We propose to assess the influence of a number of events on the degree of competition in the Dutch electricity
wholesale market over the period 2006–2011 through a decomposition method based on the residual
supply index. We distinguish regulatory market-integration events, firm-level events and changes in the
level of residual demand. We conclude that market-integration measures to improve competition have
been effective, but that changes in residual demand appear to have been equally important. Firm-level events
have only had a minor impact on the intensity of competition

 

تجزیه تغییرات رقابتی در بازار برق هلند با استفاده از شاخص تغذیه باقی­مانده

 

چکیده 

ارزیابی تاثیر تعدادی از رویدادها بصورت رقابتی در بازار برق عمده فروشی هلند در دوره زمانی 2006-2011 را با استفاده از یک روش تجزیه براساس شاخص تغذیه باقی­مانده ارائه می­کنیم. رویدادهای ادغام بازار نظارتی، رویدادها سطح-شرکت، و تغییرات در سطح تقاضای باقی مانده را تشخیص می­دهیم. نتیجه می­گیریم که معیارهای اتصال بازار به­منظور بهبود رقابت موثر بوده است، اما  آن تغییرات در تقاضای باقی­مانده به همان اندازه مهم باقی مانده است. رویدادهای سطح-شرکت تنها اثر جزئی بر شدت رقابت داشته است.

 

 

 

.

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا