امروز: پنجشنبه 27 مرداد 1401
روش شبیه سازی زنجیره زمان مونت کارلو، تولید پراکنده، ارزیابی قابلیت اطمینان، ساده سازی شبکه، نمونه برداری همزمانی
دسته بندی مقالات ترجمه شده
بازدید ها 861
فرمت فایل doc
حجم فایل 324 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 9
21,600 تومان
بررسی تاثیر تولید پراکنده بر روی قابلیت اطمینان شبکه های توزیع

Reliability Evaluation for Distribution System with Distributed Generation

 

 

Abstract—Based on the simplification equivalence network, a new
reliability evaluation method using the Monte Carlo time
sequential simulation for the distribution system with distributed
generations (DGs) is presented in this paper. By the zone element
failure effect table calculated at the simplification network, the
impact of the DGs’ stochastic power output, running/failure
statuses of the devices and the stochastic capacity of the loads on
the distribution system reliability are computed by the Monte
Carlo time sequential simulation. With the help of the
equivalence network, the ransack processing during the
calculation is greatly reduced, and the repetitive failure analysis
is avoided. In the stochastic simulation process, the strategy of
synchronously sampling for the states of DGs and the network
devices is adopted, which increases the precision of the
simulation compared with the other methods. The results of the
samples demonstrate the validity and practicability of the new
method.

 

بررسی تاثیر تولید پراکنده بر روی قابلیت اطمینان شبکه های توزیع

 

چکیده

در این مقاله مبتنی بر یک شبکه معادل ساده شده، یک روش جدید ارزیابی قابلیت اطمینان با استفاده از شبیه سازی زنجیره زمانی مونت کارلو برای سیستم توزیع در حضور تولیدات پراکنده (DG) ارائه می گردد. با جدول اثر شکست المان ناحیه ای محاسبه شده در شبکه ساده سازی شده، اثر توان خروجی تصادفی DG ها، وضعیت های کار یا شکست تجهیزات و ظرفیت تصادفی بارها در قابلیت اطمینان سیستم توزیع با شبیه سازی زنجیره زمانی مونت کارلو محاسبه گردید. به کمک مدار معادل، فرآیند جستجو طی محاسبه بشدت کاهش می یابد و از آنالیز شکست تکراری اجتناب می گردد. در پروسه شبیه سازی تصادفی، راهبرد نمونه برداری همزمان برای وضعیت های DG ها و تجهیزات شبکه اتخاذ می گردد، که دقت شبیه سازی را در مقایسه با دیگر روش ها افزایش می دهد. نتایچ نمونه ها اعتبار و قابلیت کاربرد روش جدید را نشان می دهد.

 

 

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا