امروز: دوشنبه 20 آذر 1402
تخلیه های جزئی، بار ظاهری، کالیبراسیون، آشکار سازهای (دتکتورهای) UWB
دسته بندی مقالات ترجمه شده isi
بازدید ها 1,391
فرمت فایل doc
حجم فایل 680 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 19
36,000 تومان
تعیین بار ظاهری PD و کالیبراسیون: یک مرور بحرانی

PD Apparent Charge Estimation and Calibration: a Critical Review

 

ABSTRACT
This paper focuses on the limits of partial discharge apparent charge estimation and
calibration using an unified approach. The fundamental problems that prevent
accurate apparent charge estimates (resonances, attenuation and partial discharge
pulse splitting) are tackled through this approach, highlighting the physical limitations
that prevent partial discharge charge to be measured properly. The feasibility of
calibration of Ultra-Wide Bandwidth measurement systems, something that is not
treated in the IEC 60270 standard, is also discussed.

تعیین بار ظاهری PD و کالیبراسیون: یک مرور بحرانی

چکیده

با استفاده از یک روش یکپارچه این مقاله بر روی حدود تعیین تخلیه جزئی بار ظاهری و کالیبراسیون تمرکز می کند. مسائل بنیادی که از تعیین دقیق بار ظاهری (تشدید، تضعیف و تکه ای کردن پالس تخلیه جزئی) جلوگیری می کند با این روش انجام می پذیرد که با تاکید بر محدودیت های فیزیکی از تخلیه جزیی بار برای اندازه گیری دقیق پیش گیری می کند. امکان پذیری کالیبراسیون سیستم های اندازه گیری فوق پهنای باند، چیزی که در استاندارد IEC 60270 مورد بررسی  قرار نمی گیرد نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا