امروز: شنبه 5 اسفند 1402
پخش بار اقتصادی ، روش های اکتشافی ، جستجو مستقیم ، جستجوی پاترن
دسته بندی مقالات ترجمه شده
بازدید ها 1,113
فرمت فایل doc
حجم فایل 116 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 6
18,000 تومان
بهینه سازی جستجوی الگوی بکار رفته در پخش بار اقتصادی محدب و غیر محدب

Pattern Search Optimization Applied to Convex and Non-Convex Economic Dispatch


Abstract—Economic Dispatch is a classic power system
problem. It is formulated with either a non-linear quadratic
objective function only or by adding another sinusoidal term to
the quadratic function in order to incorporate the valve-point
effect. Both formulations are subjected to equality and nonequality
constraints. In solving such optimization problem, deterministic
and heuristic methods were utilized. Direct Search–
Pattern Search is a novel heuristic technique used in solving the
economic dispatch problems in this paper. This derivative-free
method shows optimistic results in dealing with simple and large
power systems. The proposed approach has been been tested
on three, six and twenty generation units to validate usage of
this heuristic technique in the economic dispatch area. Results
are compared with deterministic and other heuristic methods.

 

بهینه سازی جستجوی الگوی بکار رفته در پخش بار اقتصادی محدب و غیر محدب

 

چکیده

پخش بار اقتصادی یک مساله  کلاسیک در سیستم های قدرت است . پخش بار اقتصادی با یک معادله تابع هدف غیر خطی درجه دوم و یا با اضافه کردن یک عبارت سینوسی به تابع درجه دوم به منظور گنجاندن اثر دریچه-نقطه ای فرمول نویسی می شود. هر دو فرمولاسیون تحت قیودهای تساوی و نامساوی قرار دارند. در حل چنین مساله بهینه سازی ،روش های بهینه سازی قطعی و اکتشافی مورد استفاده قرار گرفتند. جستجو مستقیم – جستجوی پاترن یک تکنیک اکتشافی جدید است که برای حل مساله پخش بار اقتصادی در این مقاله استفاده می شود. این روش مشتقی-آزاد نتایج بهینه ای در برخورد با سیستم های قدرت ساده و بزرگ نشان می دهد. روش پیشنهاد شده بر روی سه ، شش و بیست  واحدتولیدی برای اعتبار استفاده از این روش اکتشافی در ناحیه پخش بار اقتصادی آزمایش شده است. نتایج با روش های قطعی و دیگر روش های اکتشافی مقایسه می شوند.

 

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا