امروز: دوشنبه 10 مهر 1402
سیستم توزیع، کنترل ولتاژتوان راکتیو، الگوریتم ژنتیک، کنترل متمرکز
دسته بندی مقالات ترجمه شده
بازدید ها 1,062
فرمت فایل doc
حجم فایل 458 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 8
19,200 تومان
کنترل بهینه پروفیل ولتاژ توزیع با در نظر گرفتن تعداد دفعات عملکرد ادوات توزیع

Optimal Control of Distribution Voltage Profile by Considering the Number of Operation of the Distribution Installations

 

Abstract—In recent years, distributed generation, as clean
natural energy generation and cogeneration system of high
thermal efficiency, has increased due to the problems of global
warming and exhaustion of fossil fuels. Many of the distributed
generations are set up in the vicinity of the customer, with
the advantage that this decreases transmission losses. However,
output power generated from natural energy such as wind power,
photovoltaics, etc, which is distributed generation, is influenced
by meteorological conditions. Therefore when the distributed
generation increases by conventional control techniques, it is
expected that the voltage change of each node becomes a problem.
Proposed in this paper is optimal control of distribution
voltage with coordination of distributed installations, such as
Load Ratio Control Transformer (LRT), Step Voltage Regulator
(SVR), Shunt Capacitor (SC), Shunt Reactor (ShR), and Static
Var Compensator (SVC). In this research, SVR is assumed to be
a model with tap changing where the signal is received from a
central control unit. Moreover, the communication infrastructure
in the supply of the distribution system is assumed to be
widespread. The technique proposed in this paper combines a
Genetic Algorithm (GA) and Tabu search (TS) to determine the
control operation. In order to confirm the validity of the proposed
method, simulations are carried out for a the distribution network
model with distributed (photovoltaic) generation.

کنترل بهینه پروفیل ولتاژ توزیع با در نظر گرفتن تعداد دفعات عملکرد ادوات توزیع

 

چکیده

در سال های اخیر تعداد تولیدات پراکنده بعنوان منبع تولید انرژی پاک طبیعی و سیستم تولید مرکب با راندمان حرارتی بالا، بخاطر مساله گرم شدن کره زمین و پایان یافتن سوخت های فسیلی افزایش یافته است. بسیاری از تولیدات پراکنده با این مزیت که تلفات انتقال کاهش یابد در نزدیکی مصرف کننده قرار داده می شوند. با این وجود، توان خروجی تولیدی توسط انرژی های طبیعی همچون توان بادی، خورشیدی و غیره که تولیدات پراکنده هستند تحت تاثیر شرایط جوی قرار دارند. از اینرو، زمانیکه تولید پراکنده با روش های کنترلی قدیمی افزایش پیدا می کنند انتظار می رود که تغییر ولتاژ هر گره مساله (مشکل) شود.

پیشنهاد این مقاله این است که کنترل بهینه ولتاژ توزیع با هماهنگی ادوات توزیع همانند ترانسفورماتور کنترل کننده نسبت بار (LRT)، رگولاتور ولتاژ پله (SVR)، خازن موازی (SC)، راکتور موازی (ShR) و جبرانساز راکتیو ساکن (SVC) صورت گیرد. در این مقاله، فرض می گردد که SVR یک مدل با تغییر تپ ها باشد جاییکه سیگنال از یک واحد کنترل مرکزی دریافت می کند. بعلاوه، فرض می گردد که زیر ساختار مخابراتی در تغذیه سیستم توزیع گسترده باشد. روش پیشنهادی در این مقاله الگوریتم ژنتیک (GA) را با جستجوی تابو (TS) ترکیب می کند تا عملکرد کنترلی را تعیین نماید. برای اثبات اعتبار روش پیشنهادی، شبیه سازی ها بر روی یک مدل شبکه توزیع با تولید پراکنده (در اینجا خورشیدی) انجام گرفته است.

 

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا