امروز: شنبه 11 آذر 1402
پیش بینی کوتاه مدت سرعت باد، شبکه های عصبی، انتشار بازگشتی
دسته بندی اسکریپت
بازدید ها 3,717
فرمت فایل doc
حجم فایل 1.012 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 14
26,400 تومان
شبکه های عصبی برای پیش بینی کوتاه مدت سرعت باد

Neural Networks for Short Term Wind Speed Prediction

 

Abstract—Predicting short term wind speed is essential in order
to prevent systems in-action from the effects of strong winds. It also
helps in using wind energy as an alternative source of energy, mainly
for Electrical power generation. Wind speed prediction has
applications in Military and civilian fields for air traffic control,
rocket launch, ship navigation etc. The wind speed in near future
depends on the values of other meteorological variables, such as
atmospheric pressure, moisture content, humidity, rainfall etc. The
values of these parameters are obtained from a nearest weather
station and are used to train various forms of neural networks. The
trained model of neural networks is validated using a similar set of
data. The model is then used to predict the wind speed, using the
same meteorological information. This paper reports an Artificial
Neural Network model for short term wind speed prediction, which
uses back propagation algorithm

 

شبکه های عصبی برای پیش بینی کوتاه مدت سرعت باد

 

چکیده

پیش بینی کوتاه مدت سرعت باد برای جلوگیری از عمل سیستم در سرعت باد شدید لازم می باشد. همچنین کمک می کند تا از انرژی باد بعنوان منبع انرژی جایگزین استفاده گردد بخصوص برای تولید توان الکتریکی. پیش بینی سرعت باد دارای کاربردهایی در زمینه های نظامی و غیر نظامی برای کنترل ترافیک هوایی، پرتاب موشک، دریانوردی و غیره دارد. سرعت باد در آینده نزدیک به مقادیر متغیرهای هواشناسی همانند فشار جوی، مقدار رطوبت، شرجی و مقدار بارندگی بستگی خواهد داشت. مقادیر این پارامترها از نزدیکترین مرکز هواشناسی بدست می آیدتا اشکال مختلفی شبکه های عصبی آموزش داده شوند. مدل آموزش داده شده شبکه های عصبی با استفاده از یک مجموعه مشابه از داده ها اعتبار سنجی گردید. سپس مدل برای پیش بینی سرعت باد با همان اطلاعات هواشناسی مورد استفاده قرار گرفت . این مقاله یک مدل شبکه عصبی مصنوعی را برای پیش بینی کوتاه مدت سرعت باد گزارش می دهد که از الگوریتم انتشار بازگشتی استفاده می کند.

 

 

بالا