امروز: دوشنبه 3 مهر 1402
سیستم انتقال جریان متناوب انعطاف پذیر (FACTS)، مینیمم سازی تلفات، شاخص عملکرد، سیستم های قدرت، کنترل سیستم قدرت، جبرانساز استاتیک توان راکتیو (SVC)، بهینه سازی توان راکتیو
دسته بندی مقالات ترجمه شده isi
بازدید ها 1,286
فرمت فایل doc
حجم فایل 633 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 14
28,800 تومان
راهبرد عملیاتی بمنظور بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات سیستم

Operation Strategy for Improving Voltage Profile and Reducing System Loss


Abstract—This paper presents an application of a coordinated
static VAr compensator (SVC) device as additional control for
the reactive power (VAr) optimization problem and analyzes the
impact on system loss and voltage profile. The coordinated SVC
model controls internal, local, and remote devices simultaneously.
It has two modes of operation: 1) voltage-control mode; and 2) Q
control mode. This paper analyzes the functions of the coordinated
SVC and implements them in the practical power systems. The
impact of VAr optimization with coordinated SVC model on loss
minimization and voltage enhancement are also discussed by
comparing it with VAr optimization with general SVC model as
well as VAr optimization without the SVC model..

 

راهبرد عملیاتی بمنظور بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات سیستم

 

چکیده

این مقاله یک کاربرد عملی جبرانساز استاتیک توان راکتیو هماهنگ شده (SVC) بعنوان یک کنترل مکمل در مساله بهینه سازی توان راکتیو (VAR) را پیشنهاد می کند و تاثیر آن بر روی پروفیل ولتاژ و تلفات سیستم قدرت را مورد بحث و بررسی قرار می دهد. مدل هماهنگ شده SVC تجهیزات داخلی، محلی و خارجی را بطور همزمان کنترل می کند. و دو مد کنترلی دارد: 1) مد کنترل ولتاژ، 2) مد کنترلی Q. این مقاله عملکردهای SVC هماهنگ شده را بررسی کرده و آنها را بر روی سیستم های قدرت واقعی پیاده می کند. اثر بهینه سازی توان راکتیو با مدل هماهنگ شده SVC در مینیمم سازی تلفات و تقویت ولتاژ با مقایسه بهینه سازی توان راکتیو با مدل SVC معمولی و همچنین بهینه سازی توان راکتیو بدون مدل SVC مورد بررسی قرار گرفته است.

 

 

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا