امروز: دوشنبه 10 مهر 1402
پیل سوختی با غشا معاوضه کننده پروتون، کنترل قدرتمند، کنترل PID، بازده هیدروژن، بازده توان
دسته بندی مقالات ترجمه شده isi
بازدید ها 1,144
فرمت فایل doc
حجم فایل 811 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 12
25,200 تومان
کنترل قدرتمند PID چند متغیره برای یک سیستم PEMFC

Multivariable robust PID control for a PEMFC system


a b s t r a c t
This paper proposes robust proportional-integral-derivative (PID) control for a proton
exchange membrane fuel cell (PEMFC) system. We model a PEMFC as a multivariable
system, and apply identification techniques to obtain the system’s transfer function
matrices, where system variations and disturbances are regarded as uncertainties. Because
robust control can cope with system uncertainties and disturbances, it has been successfully
applied to improve the stability, performance, and efficiency of PEMFC systems in
previous studies. However, the resulting robust controllers might be too complicated for
hardware implementation. On the other hand, PID control has been widely applicable to
engineering practices because of its simple structure, but it lacks stability analysis for
systems with uncertainties. Therefore, by combining the merits of robust control and PID
control, we design robust PID controllers for the PEMFC system. Based on evaluation of
stability, performance, and efficiencies, the proposed robust PID controllers are shown to
be effective.

 

کنترل قدرتمند PID چند متغیره برای یک سیستم PEMFC 

چکیده

این مقاله کنترل قدرتمند تناسبی مشتقی-انتگرالی (PID) برای یک سیستم پیل سوختی با غشا معاوضه کننده پروتون (PEMFC) پیشنهاد می کند. ما یک PEMFC را بعنوان یک سیستم چند متغیره مدل می کنیم، و روش های تشخیص را برای بدست آوردن ماتریس های تابع انتقال سیستم اعمال می کنیم، که تغییرات و اغتشاشات سیستم بعنوان عدم قطعیت ها در نظر گرفته می شوند. از آنجائیکه کنترل قدرتمند می تواند از عهده اغتشاشات و عدم قطعیت های سیستم بر آید، از آن بطور موفقیت آمیزی برای بهبود پایداری، عملکرد و راندمان سیستم های  PEMFCدر مقالات قبلی استفاده گردیده است. با این وجود، کنترلرهای قدرتمند ساخته شده  بایستی برای پیاده سازی سخت افزاری خیلی پیچیده باشد. از طرفی دیگر، کنترل PID بخاطر ساختار ساده اش بطور گسترده ای برای کاربردهای مهندسی قابل استفاده می باشد، اما تحلیل های پایداری برای سیستم ها با عدم قطعیت ندارد. از اینرو، با ترکیب مزایای کنترل PID و کنترل قدرتمند، ما کنترلرهای قدرتمند PID برای سیستم  PEMFC طراحی می کنیم. بر پایه ارزیابی پایداری، نشان داده می شودکه عملکرد و بازده کنترلرهای قدرتمند PID پیشنهادی کارا می باشند.

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا