امروز: پنجشنبه 16 آذر 1402
تعقیب نقطه توان ماکزیمم (MPPT)، کنترل تطبیقی مرجع مدل (MRAC)، سیستم فتوولتائیک، کنترل همبستگی ریپل (RCC)
دسته بندی مقالات ترجمه شده isi
بازدید ها 1,448
فرمت فایل doc
حجم فایل 857 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 14
28,800 تومان
تعقیب نقطه ماکزیمم توان با کنترل تطبیقی مدل مرجع

Maximum Power Point Tracking Using Model Reference Adaptive Control


Abstract—This paper proposes an adaptive control architecture
for maximum power point tracking (MPPT) in photovoltaic systems.
MPPT technologies have been used in photovoltaic systems
to deliver the maximum available power to the load under changes
of the solar insolation and ambient temperature. To improve the
performance of MPPT, this paper develops a two-level adaptive
control architecture that can reduce complexity in system control
and effectively handle the uncertainties and perturbations in the
photovoltaic systems and the environment. The first level of control
is ripple correlation control (RCC), and the second level is model
reference adaptive control (MRAC). By decoupling these two control
algorithms, the system achieves MPPT with overall system
stability. This paper focuses mostly on the design of the MRAC algorithm,
which compensates the underdamped characteristics of
the power conversion system. The original transfer function of the
power conversion system has time-varying parameters, and its step
response contains oscillatory transients that vanish slowly. Using
the Lyapunov approach, an adaption law of the controller is derived
for the MRAC system to eliminate the underdamped modes
in power conversion. It is shown that the proposed control algorithm
enables the system to converge to the maximum power point
in milliseconds.

 

تعقیب نقطه ماکزیمم توان با کنترل تطبیقی مدل مرجع

 

چکیده

این مقاله یک ساختار کنترلی تطبیقی برای تعقیب نقطه ماکزیمم توان (MPPT) در سیستمهای فتوولتائیک خورشیدی ارائه می دهد.فناوری های MPPTبرای تحویل ماکزیمم توان موجود در سیستمهای فتوولتائیک به بار تحت تغییرات تابش خورشیدو دمای محیط مورد استفاده قرار می گیرند. این مقاله یک ساختار کنترلی تطبیقی دو سطحی برای بهبود عملکرد MPPTایجاد کرده است که می تواند پیچیدگی سیستم کنترلی را کاهش داده و به طور موثری عدم قطعیت ها و اختلالات را در سیستم های فتوولتائیک و محیط کنترل کند.اولین سطح کنترل، همبستگی ریپل (RCC) بوده و سطح دوم، کنترل تطبییقی مدل مرجع (MRAC) است.با تفکیک این دو الگوریتم کنترلی، پایداری کلی برای سیستمMPPTبدست می آورد.این مقاله عمدتا بر روی طراحی الگوریتم MRACتمرکز می کند، که مشخصه های میرانشده سیستم تبدیل توان را جبران سازی می کند. تابع تبدیل اصلی سیستم تبدیل توان دارای پارامترهای متغییر با زمان بوده و پاسخ پله آن دارای حالت های گذرای نوسانی است که به کندی از بین می روند.با استفاده از روش لیاپانوف، قانون تطبیق کنترلر برای حذف حالت های میرا شده در تبدیل توانبرای سیستمMRAC استخراج می گردد.نشان داده شده است که الگوریتم کنترلی پیشنهادی سیستم را قادر می سازد تا به نقطه توان ماکزیمم در چند میلی ثانیه همگرا گردد.

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا