امروز: دوشنبه 3 مهر 1402
سیستم های قدرت، مینیم سازی تلفات، بهینه سازی VAR، سیستم انتقال جریان متناوب انعطاف پذیر (FACTS)، جبران کننده وار ایستا، شاخص عملکرد، کنترل سیستم قدرت
دسته بندی مقالات ترجمه شده
بازدید ها 1,015
فرمت فایل doc
حجم فایل 415 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 7
18,000 تومان
کاهش تلفات با استفاده از مدل جدید SVC

LOSS REDUCTION FROM USE OF NEW SVC MODEL

Abstract-- This paper presents an application of a
flexible AC transmission system (FACTS) device as
additional control in reactive power (VAR) optimization
problem and analyzes the impact on system loss
minimization. The adopted FACTS device is a new static
VAR compensator (SVC). The general SVC consists of
internal devices, and local devices, and the operation
mode of the general SVC model is voltage control mode
only. The new SVC model controls local, remote, internal
and external devices simultaneously. It has two modes of
operation: (1) Voltage control mode; and (2) Q control
mode. This paper analyzes the functions of the new SVC,
and implements them in the practical power systems.
The impact of VAR optimization with new SVC model on
loss minimization is also discussed by comparing it with
VAR optimization with general SVC model as well as
VAR optimization without SVC model.

کاهش تلفات با استفاده از مدل جدید SVC 

 

چکیده

این مقاله کاربرد یکی از تجهیز FACTS بعنوان کنترل مکمل در مساله بهینه سازی توان راکتیو ارائه می دهد و اثر آن بر روی مینیمم سازی تلفات سیستم را بررسی می کند. این تجهیز FACTS یک جبرانساز توان وار ایستای جدید SVC می باشد. یک SVC معمولی شامل تجهیزات داخلی، تجهیزات محلی و مد بهره برداری SVC تنها مد کنترلی ولتاژ می باشد. مدل جدید SVC جدید تجهیزات محلی، دور، داخلی و خارجی را بطور همزمان کنترل می کند. این دو مد بهره برداری دارد: (1) مد کنترلی ولتاژ (2) مد کنترلی Q. این مقاله عملکرد SVC جدید را تحلیل می کند و آن را در سیستم های واقعی پیاده می کند. اثر بهینه سازی VAR با مدل SVC جدید برای مینیمم سازی تلفات همچنین با مقایسه آن با بهینه سازی VAR با مدل SVC معمولی همچنین بدون SVC مورد بررسی قرار گرفت.

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا