امروز: سه شنبه 14 آذر 1402
قطب پنجه ای، مدار معادل مغناطیسی، نیروی تحریک مغناطیسی، غیرخطی، نفوذ پذیری مغناطیسی
دسته بندی مقالات ترجمه شده isi
بازدید ها 1,281
فرمت فایل doc
حجم فایل 687 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 10
25,200 تومان
مطالعه مشخصات ماشین قطب پنجه­ ای با مدار معادل مغناطیسی

Characteristic Analysis of Claw-Pole Machine Using Improved Equivalent Magnetic Circuit

 

Magnetic field analysis of claw-pole machines using improved equivalent magnetic circuit (EMC) is presented in this paper. On the
basis of 3-D geometry, improved EMC, which consists of magneto motive-force (MMF) source and permeance considering main and
leakage flux distribution, is composed and field analysis is performed. Nonlinear characteristics of magnetic core are considered for precise
analysis results. Three-dimensional finite element analysis (FEA) is performed to verify calculated results and flux density in rotor
and stator areas are compared. In addition, calculated and experimental back-EMF versus MMF of field and rotor speed is compared.
From the verification with calculated and experimental results, it is proved that improved EMC compared with 3-D FEA provided reasonable
results in initial design of claw-pole machine having asymmetric structure.

مطالعه مشخصات ماشین قطب پنجه­ ای با مدار معادل مغناطیسی

 

چکیده

بررسی میدان مغناطیسی ماشین های قطب پنجه ای با استفاده از مدار معادل مغناطیسی (EMC) در این مقاله ارائه می شود. در فضای سه بعدی، EMC بهبود یافته، که متشکل از مولد نیروی تحریک مغناطیسی و نفوذ پذیری با در نظر گرفتن توزیع شار نشتی و اصلی می باشد. مشخصه های غیر خطی هسته مغناطیسی بمنظور نتایج بررسی های دقیق در نظر گرفته می شوند. بررسی المان محدود سه بعدی (FEA) برای اثبات نتایج محاسباتی و مقایسه چگالی شار در نواحی مربوط به روتور و استاتور انجام می شود. بعلاوه، نیروی برق معکوس محاسبه شده و آزمایشگاهی در مقابل MMF میدان و سرعت روتور مقایسه می گردند. از روی اثبات با نتایج آزمایشگاهی و محاسباتی، اثبات می گردد که EMC بهبود یافته با FEA سه بعدی نتایج مناسبی را در طراحی اولیه ماشین قطب پنجه ای که ساختار نامتقارن دارد ارائه می دهد.

 

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا