امروز: سه شنبه 15 اسفند 1402
صنعت گردشگری دارای آثار اقتصادی و اجتماعی قابل ملاحظه ای می باشد، ایجاد اشتغال و دستیابی به درآمد ارزی پایدار و مناسب و همچنین شناخت متقابل فرهنگی از آثار اقتصادی و اجتماعی این صنعت استکشور ایران دارای پتانسیل های عظیم تاریخی، طبیعی و مذهبی است که در بخش جاذبه های مذهبی آن، شهر مشهد به عنوان بزرگترین قطب گردشگری شناخته شده است
دسته بندی جغرافیا
بازدید ها 1,411
فرمت فایل rar
حجم فایل 47 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 32
26,400 تومان
تحقیق بررسی جایگاه اجتماعی- اقتصادی گردشگران در شهر مشهد

فهرست مطالب

عنوان.........................................................................................................................................صفحه
چکیده.................................................................................................................................    1
فصل اول :کلیات...............................................................................................    2
1-1-مقدمه........................................................................................................................    3
1-2-اهداف.....................................................................................................................    5
1- 3فرضیات.....................................................................................................................    5
فصل دوم: پیشینه نگاشته..................................................................................................    6
2-1-مقدمه.......................................................................................................................    7
2-2-مطالعات داخلی........................................................................................................    7
2-2-1- گردشگری..........................................................................................................    7
2-2-2-بررسی جایگاه اجتماعی- اقتصادی گروه های مختلف جامعه................................    13
فصل سوم: روش تحقیق....................................................................................................    18
3-1-مقدمه.......................................................................................................................    19
3-2-روش و ابزار جمع آوری اطلاعات............................................................................    19
3-3-جامعه آماری..............................................................................................................    19
3-4- روش نمونه گیری و حجم نمونه................................................................................    20
3-5-مدل مورد استفاده در این مطالعه.................................................................................    20
فصل چهارم: نتایج و بحث................................................................................................    22
4-1- مقدمه......................................................................................................................    23
4-2- بررسی ویژگیهای گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد..........................................    23
4-2-1 توزیع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر حسب سن......................................    23
4-2-2 توزیع گردشگران مورد مطالعه مشهد بر حسب جنسیت ...........................................    24
4-2-3  توزیع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر حسب تحصیلات..........................    24
4-2-4 - توزیع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر حسب نوع  شغل..........................    25
4-2- 5- توزیع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر اساس استان محل سکونت...........    26
4-2-6-  توزیع گردشگران  مورد مطالعه در شهر مشهد بر حسب فاصله شهرستان محل
 سکونت تا مشهد (کیلومتر )................................................................................................    27
4-2-7-  توزیع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر حسب تعداد افراد خانوار..............    28
4-2- 8- توزیع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر حسب درآمد سالانه خانوار..........     29
  4-2- 10- توزیع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر اساس مدت اقامت..................    30
4-2-11- توزیع گردشگران مورد مطالعه شهر مشهد بر حسب تعداد  سفر به مشهد    31
4-3- بررسی اهداف گردشگران مورد مطالعه  از سفر به شهر مشهد .....................................    32
4-  بررسی نحوه هزینه کرد گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد.................................. -4    32
  4-5-  بررسی میزان آگاهی گردشگران مورد مطالعه ازمکانهای سیاحتی و تفریحی در شهر مشهد  ................................................................................................................................    33
4-6-میزان بازدیدگردشگران مورد مطالعه از موزه ها و مکانهای تاریخی شهر مشهد............    34
4-7- بررسی میزان بازدید گردشگران در شهر مشهد از مکانهای تفریحی و ییلاقی .............    35
بررسی میزان رضایتمندی  گردشگران مورد مطالعه از سفر به مشهد..............................-8-4    36
4-9-نتایج تخمین مدل تعداد دفعات سفر گردشگران به مشهد.............................................    37
4-10- بررسی مشکلات گردشگران مورد مطالعه در سفر به شهر مشهد...............................    41
4- 11-بررسی پیشنهادات گردشگران مورد مطالعه جهت بهبود وضعیت گردشگری در شهر مشهد.......................................................................................................................... ........    42
فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات...........................................................................................    46
5-1-مقدمه..................................................................................................    47
5-2- نتایج....................................................................................................    47
5-3-پیشنهادات..................................................................................................................    48
پرسشنامه..............................................................................................................................    52
منابع.....................................................................................................................................    57

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا