امروز: یکشنبه 14 خرداد 1402
پژوهش حاضر با عنوان نقش سد شیرین دره در توسعه کشاورزی دهستان اترک از بخش مانه شهرستان مانه و سملقان در استان خراسان شمالی می‌باشد این دهستان در شمال شرقی دهستان واقع شده است و از شمال به بخش راز و جرگلان و دهستان شیرین سو، از مشرق به شهرستان بجنورد، از جنوب به دهستان حومه و شهر آشخانه و از غرب به بخش مرکزی شهرستان مانه و سملقان محدود است
دسته بندی جغرافیا
بازدید ها 1,419
فرمت فایل rar
حجم فایل 2.319 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 220
15,600 تومان
نقش سد شیرین دره در توسعه کشاورزی دهستان اترک

چکیده:

پژوهش حاضر با عنوان نقش سد شیرین دره در توسعه کشاورزی دهستان اترک از بخش مانه شهرستان مانه و سملقان در استان خراسان شمالی می‌باشد. این دهستان در شمال شرقی دهستان واقع شده است و از شمال به بخش راز و جرگلان و دهستان شیرین سو، از مشرق به شهرستان بجنورد، از جنوب به دهستان حومه و شهر آشخانه و از غرب به بخش مرکزی شهرستان مانه و سملقان محدود است.

طبق آمار ۱۳۸۵ جمعیت این دهستان ۱۸۶۹۸ نفر بوده و مساحت آن ۵/۱۴۵۰۰ کیلومتر مربع وسعت دارد و دارای ۴۴ آبادی می‌باشد.

بر اساس مطالعات انجام شده، کشاورزی مهمترین بخش فعالیت‌های اقتصادی است و منابع درآمد بیشتر مردم، از این طریق می‌باشد. بنابراین رساله حاضر به بررسی تأثیر سد در تأمین آب مورد نیاز کشاورزی منطقه مورد مطالعه پرداخته و نتایج بدست آمده حاکی از آن است که تأمین آب مورد نیاز کشاورزی منطقه بر رضایت مندی مردم از زندگی در روستا، افزایش درآمد روستاییان، افزایش سطح زیر کشت، تأثیر مثبت داشته و تا حدودی نیز از مهاجرت‌های بی رویه کاسته شده است، اما توسعه کشاورزی به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی اقتصاد جامعه روستایی باشد بلکه باید بخش‌های صنعت و خدمات نیز در روستاها توسعه یابد تا موجبات بهبود زندگی و رفاه اجتماعی روستاییان را فراهم آورده و از مهاجرت آنها به شهرها جلوگیری شود.

«فهرست مطالب»

عنوان                                                                                                                     صفحه

 چکیده……………………………………………………………………………………………………………………… ۱

۱-فصل اول کلیات تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… ۲

۱-۱- بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………… ۲

۱-۲- پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۲

۱-۳- فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۴

۱-۴- اهمیت موضوع تحقیق……………………………………………………………………………………. ۵

۱-۵- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۵

۱-۶- روش تخقیق……………………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۷- مشکلات…………………………………………………………………………………………………….. ۹

منابع……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰

فصل دوم: مباحث نظری توسعه روستایی

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴

۲-۱- تعاریف و مفاهیم روستا…………………………………………………………………………………. ۱۴

۲-۲- مفاهیم و تعاریف توسعه…………………………………………………………………………………. ۱۵

۲-۳- تفاوت رشد و توسعه……………………………………………………………………………………… ۱۶

۲-۴- توسعه روستایی…………………………………………………………………………………………….. ۱۷

۲-۵- اهداف توسعه روستایی…………………………………………………………………………………… ۱۸

۲-۶- برنامه ریزی توسعه روستایی…………………………………………………………………………….. ۱۹

۲-۷- کشاورزی و ضرورت توسعه آن………………………………………………………………………. ۲۰

۲-۸- نظریه‌های توسعه روستایی……………………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۸-۱- نظریه صنعتی کردن روستاها………………………………………………………………… ۲۱

۲-۸-۲- ناحیه اگروپلیتین………………………………………………………………………………. ۲۲

۲-۸-۳- نظریه توسعه همه جانبه روستایی (مکتب رهووت)…………………………………….. ۲۲

۲-۹- موانع توسعه روستایی…………………………………………………………………………………….. ۲۳

منابع……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۴

فصل سوم: جغرافیای طبیعی

مفدمه…………………………………………………………………………………………………………………… ۲۹

۳-۱- موقعیت و وسعت جغرافیایی مانه و سملقان……………………………………………………………. ۳۰

۳-۱-۱-موقعیت جغرفیایی، حدود و وسعت دهستان………………………………………………. ۳۲

۳-۲- توپوگرافی منطقه مورد مطالعه…………………………………………………………………………….. ۳۴

۳-۳- زمین شناسی………………………………………………………………………………………………….. ۳۶

۳-۴- ژئومورفولوژی دهستان…………………………………………………………………………………….. ۳۹

۳-۵- آب و هوای دهستان اترک……………………………………………………………………………….. ۴۰

۳-۵-۱- درجه حرارت (دما)……………………………………………………………………………. ۴۰

۳-۵-۲- میانگین حداقل و حداکثر دما……………………………………………………………….. ۴۱

۳-۵-۳- بارندگی………………………………………………………………………………………….. ۴۵

۳-۵-۴- توزیع فصلی بارش…………………………………………………………………………….. ۴۷

۳-۵-۵- نم نسبی………………………………………………………………………………………….. ۴۹

۳-۵-۶- تبخیر و تعرق…………………………………………………………………………………… ۵۰

۳-۵-۷- یخبندان…………………………………………………………………………………………… ۵۲

۳-۶- طبقه بندی اقلیمی منطقه مورد مطالعه………………………………………………………….. ۵۴

۳-۶-۱- روش دومارتن…………………………………………………………………………….. ۵۴

۳-۶-۲- روش آمبرژه………………………………………………………………………………. ۵۶

۳-۶-۳-آمبروترمیک……………………………………………………………………………….. ۵۸

۳-۶-۴- هایتروگراف………………………………………………………………………………. ۶۰

۳-۶- منابع آب……………………………………………………………………………………………………… ۶۲

۳-۶-۱- منابع آب‌های سطحی………………………………………………………………………….. ۶۲

۳-۶-۲- منابع آب‌های زیرزمینی………………………………………………………………………. ۶۳

۳-۷- خاک‌شناسی دهستان……………………………………………………………………………………….. ۶۴

۳-۸- پوشش گیاهی……………………………………………………………………………………………….. ۶۶

منابع……………………………………………………………………………………………………………………. ۶۹

فصل چهارم: ویژگی‌های جمعیتی دهستان اترک

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… ۷۴

۴-۱- تعداد و توزیع جمعیت……………………………………………………………………………………… ۷۵

۴-۲- تراکم جمعیت………………………………………………………………………………………………… ۷۷

۴-۲-۱- تراکم نسبی……………………………………………………………………………………… ۷۷

۴-۲-۲- تراکم بیولوژیک……………………………………………………………………………….. ۷۸

۴-۳- ترکیب جمعیت……………………………………………………………………………………………… ۸۰

الف- ترکیب جنسی جمعیت………………………………………………………………………….. ۸۰

ب- ترکیب سنی جمعیت………………………………………………………………………………. ۸۲

۴-۴- سواد…………………………………………………………………………………………………………….. ۸۸

۴-۵- فعالیت و اشتغال جمعیت…………………………………………………………………………………… ۸۹

۴-۶- حرکات جمعیت……………………………………………………………………………………………… ۹۰

۴-۶-۱- ولادت……………………………………………………………………………………………. ۹۰

۴-۶-۲- مرگ و میر……………………………………………………………………………………… ۹۱

۴-۶-۳- مهاجرت…………………………………………………………………………………………. ۹۴

۴-۷- بررسی تحولات جمعیتی……………………………………………………………………………………. ۹۵

الف- نرخ رشد طبیعی……………………………………………………………………………………. ۹۵

۴-۸- برآورد و آینده نگری جمعیت…………………………………………………………………………… ۹۶

منابع………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۷

فصل پنجم: ویژگی‌های اقتصادی دهستان اترک

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۰

۵-۱- کشاورزی……………………………………………………………………………………………………… ۱۰۰

۵-۲- انواع مالکیت اراضی کشاورزی…………………………………………………………………………… ۱۰۱

۵-۲-۱- مالکیت خصوصی………………………………………………………………………………… ۱۰۲

۵-۲-۲- مالکیت دولتی…………………………………………………………………………………….. ۱۰۲

۵-۲-۳- مالکیت وقفی……………………………………………………………………………………… ۱۰۲

۵-۳- منابع تأمین آب کشاورزی………………………………………………………………………………… ۱۰۲

۵-۳-۱- آب‌های سطحی……………………………………………………………………………………. ۱۰۳

۵-۳-۲- چشمه‌ها…………………………………………………………………………………………….. ۱۰۳

۵-۳-۳- چاه‌ها……………………………………………………………………………………………….. ۱۰۳

۵-۴- روش‌های آبیاری……………………………………………………………………………………………. ۱۰۳

الف- آبیاری کرتی…………………………………………………………………………………………. ۱۰۴

ب- آبیاری نشتی……………………………………………………………………………………………. ۱۰۴

۵-۵- زراعت…………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۴

۵-۵-۱- گندم………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۵

۵-۵-۲- جو…………………………………………………………………………………………………… ۱۱۰

۵-۵-۳- برنج…………………………………………………………………………………………………. ۱۱۴

۵-۵-۴- گیاهان صنعتی…………………………………………………………………………………….. ۱۱۵

۵-۵-۴-۱- پنبه…………………………………………………………………………………………. ۱۱۵

۵-۵-۴-۲- چغندر قند…………………………………………………………………………………. ۱۱۷

۵-۵-۵- هندوانه………………………………………………………………………………………… ۱۱۹

۵-۶- درآمد حاصل از زراعت……………………………………………………………………………………. ۱۲۲

۵-۷- باغداری………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۴

۵-۸- دامداری و دامپروری در دهستان اترک………………………………………………………………… ۱۲۴

۵-۹- صنعت………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۹

۵-۱۰- خدمات………………………………………………………………………………………………… ۱۲۹

منابع…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۴

فصل ششم: امکانات خدماتی دهستان اترک

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۸

۶-۱- امکانات آموزشی……………………………………………………………………………………………….. ۱۳۸

۶-۲- امکانات بهداشتی و درمانی……………………………………………………………………………………. ۱۳۹

۶-۳- خدمات زیربنایی…………………………………………………………………………………………… ۱۴۱

۶-۳-۱- آب‌رسانی………………………………………………………………………………………………… ۱۴۱

۶-۳-۲- برق‌رسانی……………………………………………………………………………………………….. ۱۴۱

۶-۳-۳- راه‌های ارتباطی………………………………………………………………………………………… ۱۴۲

منابع…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۷

فصل هفتم: سد شیرین دره و نقش آن در توسعه کشاورزی دهستان اترک

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۰

۷-۱- تاریخچه سد شیرین دره…………………………………………………………………………………….. ۱۵۰

۷-۲- موقعیت جغرافیایی سد شیرین دره……………………………………………………………………….. ۱۵۰

۷-۳- سطح حوزه آبریز سد………………………………………………………………………………………… ۱۵۱

۷-۴- مساحت منطقه………………………………………………………………………………………………… ۱۵۱

۷-۵- اهداف سد……………………………………………………………………………………………………… ۱۵۱

۷-۶- مشخصات سد و سرریز……………………………………………………………………………………… ۱۵۱

۷-۶-۱- مشخصات مخزن…………………………………………………………………………………………… ۱۵۲

۷-۶-۲- مشخصات سیستم انحراف………………………………………………………………………….. ۱۵۲

۷-۶-۳- احجام عمده عملیات اجرایی سد………………………………………………………………….. ۱۵۲

۷-۶-۴- مشخصات آبگیرها………………………………………………………………………………….. ۱۵۲

۷-۶-۵- هزینه اجرایی سد…………………………………………………………………………………….. ۱۵۳

۷-۷- نقش سد شیرین دره در توسعه کشاورزی منطقه مورد مطالعه………………………………………. ۱۵۵

۷-۷-۱- تغییر در نوع محصولات زراعی قبل و بعد از احداث سد در روستاهای نمونه…………… ۱۵۵

۷-۷-۲- تغییر در سطح زیر کشت و میزان محصولات زراعی قبل و بعد از احداث سد در روستاهای نمونه       ۱۶۱

۷-۷-۳- تغییر در وضعیت اشتغال روستائیان قبل از احداث سد………………………………………. ۱۶۲

۷-۷-۴- تغییر در میزان درآمد روستائیان قبل و بعد از احداث سد در روستاهای نمونه…………. ۱۶۸

۷-۷-۵- تغییر در میزان مهاجرت روستائیان قبل و بعد از احداث سد در روستاهای نمونه……… ۱۷۰

۷-۷-۶- تأثیر احداث سد در میزان رضایتمندی روستائیان از زندگی در روستاهای نمونه………. ۱۷۱

منابع……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷۴

فصل هشتم: یافته‌های تحقیق، آزمون فرضیه‌ها و ارائه راهبردها

۸-۱- توصیف آماری یافته‌های پرسشنامه………………………………………………………………………. ۱۷۶

۸-۲- آزمون فرضیه‌ها………………………………………………………………………………………………. ۱۸۹

۸-۲-۱- فرضیه اول……………………………………………………………………………………………. ۱۸۹

۸-۲-۲- فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………. ۱۹۰

۸-۳- ارائه راهبردها…………………………………………………………………………………………………. ۱۹۱

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹۵

«فهرست جداول»

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

جدول شماره (۳-۱) تقسیمات کشوری مانه و سملقان………………………………………………………….. ۳۰

جدول شماره (۳-۲) نام و مختصات آبادی‌های دهستان اترک………………………………………………… ۳۱

جدول شماره (۳-۳) تغییرات دما در سال‌های ۱۳۸۶-۱۳۵۶……………………………………………………. ۴۳

جدول شماره (۳-۴) میانگین بارندگی ماهانه در ایستگاه سینوپتیک بجنورد ۱۳۸۶-۱۳۵۶………………. ۴۵

جدول شماره (۳-۵) توزیع فصلی بارش در ایستگاه سینوپتیک بجنورد ۱۳۶-۱۳۵۶………………………. ۴۷

جدول شماره (۳-۶) میزان رطوبت در دهستان اترک…………………………………………………………… ۴۹

جدول شماره (۳-۷) میزان تبخیر در ایستگاه سینوپتیک بجنورد……………………………………………… ۵۰

جدول شماره (۳-۸) تعداد روزهای یخبندان در ایستگاه سینوپتیک بجنورد………………………………… ۵۲

جدول شماره (۳-۹) مشخص کننده تیپ اقلیم بر اساس روش دمارتن………………………………………. ۵۴

جدول شماره (۳-۱۰) ارتفاع و دبی رودخانه اترک……………………………………………………………… ۶۳

جدول شماره (۳-۱۱) پوشش گیاهی شهرستان مانه و سملقان ۱۳۸۵…………………………………………. ۶۷

جدول شماره (۴-۱) تحولات جمعیتی دهستان اترک……………………………………………………………. ۷۶

جدول شماره (۴-۲) تحولات جمعیتی و تعداد خانوار در روستاهای نمونه………………………………….. ۷۶

جدول شماره (۴-۳) تراکم نسبی دهستان اترک………………………………………………………………….. ۷۷

جدول شماره (۴-۴) تراکم بیولوژیک در روستاهای نمونه…………………………………………………….. ۷۹

جدول شماره (۴-۵) نسبت جنسی در روستاهای نمونه…………………………………………………………. ۸۱

جدول شماره (۴-۶) تعداد و درصد گروه‌های عمده سنی در روستاهای نمونه…………………………….. ۸۲

جدول شماره (۴-۷) توزیع جمعیت روستاهای نمونه به تفکیک گروه‌های سنی و جنسی………………. ۸۳

جدول شماره (۴-۸) درصد باسوادی در روستاهای نمونه دهستان اترک……………………………………. ۸۹

جدول شماره (۴-۹) تعداد شاغلین روستاهای نمونه در دهستان نمونه……………………………………….. ۹۰

جدول شماره (۴-۱۰) میزان موالید در روستاهای نمونه دهستان اترک………………………………………. ۹۱

جدول شماره (۴-۱۱) میزان مرگ و میر در روستاهای نمونه دهستان اترک………………………………. ۹۲

جدول شماره (۴-۱۲) میزان ولادت و مرگ و میر روستاهای نمونه در دهستان اترک………………….. ۹۲

جدول شماره (۴-۱۳) محاسبه نرخ رشد طبیعی جمعیت در روستاهای نمونه……………………………….. ۹۳

جدول شماره (۴-۱۴) میزان مهاجرت در روستاهای نمونه……………………………………………………… ۹۵

جدول شماره (۴-۱۵) آینده نگری جمعیت در روستاهای نمونه دهستان اترک…………………………… ۹۶

جدول شماره (۵-۱) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول گندم در روستای چوپلی تپه   ۱۰۶

جدول شماره (۵-۲) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول گندم در روستای عشق آباد    ۱۰۷

جدول شماره (۵-۳) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول گندم در روستای کیکانلو      ۱۰۸

جدول شماره (۵-۴) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول گندم در روستای محمد آباد   ۱۰۹

جدول شماره (۵-۵) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول جو در روستای چوپلی تپه      ۱۱۰

جدول شماره (۵-۶) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول جو در روستای عشق آباد      ۱۱۱

جدول شماره (۵-۷) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول جو در روستای کیکانلو        ۱۱۲

جدول شماره (۵-۸) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول جو در روستای محمد آباد      ۱۱۳

جدول شماره (۵-۹) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول برنج در روستاهای نمونه       ۱۱۴

جدول شماره (۵-۱۰) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول پنبه در روستاهای نمونه       ۱۱۶

جدول شماره (۵-۱۱) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول چغندر قند در روستاهای نمونه         ۱۱۸

جدول شماره (۵-۱۲) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول کلزا در روستاهای نمونه      ۱۱۸

جدول شماره (۵-۱۳) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول ذرت علوفه‌ای در روستای کیکانلو    ۱۱۹

جدول شماره (۵-۱۴) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول هندوانه در روستاهای نمونه (عشق آباد، کیکانلو، محمد آباد)……………………………………………………………………………………………………. ۱۲۰

جدول شماره (۵-۱۵) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول هندوانه تخمی در روستای چوپلی تپه  ۱۲۱

جدول شماره (۵-۱۶) درآمد حاصل از زراعت و سهم هر خانوار قبل و بعد از احداث سد………………. ۱۲۲

جدول شماره (۵-۱۷) بررسی تعداد و هزینه و درآمد دامها (گوسفند و بز) در روستاهای نمونه……….. ۱۲۵

جدول شماره (۵-۱۸) درآمد و سهم هر خانوار از پرورش گوسفند و بز…………………………………….. ۱۲۵

جدول شماره (۵-۱۹) بررسی تعداد و هزینه و درآمد گاو وگوساله در روستاهای نمونه………………… ۱۲۶

جدول شماره (۵-۲۰)درآمد و سهم هر خانوار از پرورش گاو و گوساله……………………………………. ۱۲۶

جدول ( ۵-۲۱ ) درآمد خالص از دامداری و سهم هر خانواده…………………………………………………. ۱۲۷

جدول شماره (۵-۲۲)فعالیت صنعتی و درآمد آن در روستای محمد آباد………………………………….. ۱۲۹

جدول شماره (۵-۲۳)فعالیت‌های خدماتی و درآمد آنها در روستاهای نمونه………………………………. ۱۳۰

جدول شماره (۵-۲۴)بررسی سهم خانوار از بخش خدماتی…………………………………………………….. ۱۳۰

جدول شماره (۵-۲۵)ارزیابی بخش‌های مختلف اقتصاد در روستاهای نمونه……………………………….. ۱۳۱

جدول شماره (۶-۱)مرکز بهداشتی درمانی و خانه‌های بهداشت دهستان اترک…………………………… ۱۴۰

جدول شماره ( ۶-۲ )توزیع انواع خدمات در روستاهای دهستان اترک۱۳۸۶…………………………….. ۱۴۱

جدول شماره  (۷-۱) مشخصات عمومی‌سد……………………………………………………………………….. ۱۵۴

جدول (۷-۲) نوع محصولات کشت شده و سطح زیر کشت قبل از احداث سد-چوپلی تپه…………….. ۱۵۵

جدول (۷-۲) محصولات کشت شده و سطح زیر کشت بعد از احداث سد- چوپلی تپه………………….. ۱۵۵

جدول (۷-۳) نوع محصولات کشت شده و سطح زیر کشت قبل از احداث سد-عشق آباد…………….. ۱۵۶

جدول (۷-۳) محصولات کشت شده و سطح زیر کشت بعد از احداث سد-عشق آباد…………………… ۱۵۶

جدول (۷-۴) نوع محصولات کشت شده و سطح زیر کشت قبل از احداث سد روستای کیکانلو…….. ۱۵۷

جدول (۷-۴) نوع محصولات کشت شده و سطح زیر کشت بعد از احداث سد روستای کیکانلو……… ۱۵۷

جدول (۷-۵) نوع محصولات کشت شده و سطح زیر کشت قبل از احداث سدروستای محمدآباد……. ۱۵۸

جدول (۷-۵) محصولات کشت شده و سطح زیر کشت بعد از احداث سد-محمد آباد…………………… ۱۵۸

جدول شماره (۷-۶):توزیع فراوانی نوع محصولات کشت شده قبل از احداث سد………………………… ۱۵۹

جدول شماره (۷-۷):توزیع فراوانی نوع محصولات کشت شده بعد از احداث سد…………………………. ۱۶۰

جدول شماره (۷-۸) توزیع فراوانی میزان تولید محصولات زراعی نسبت به قبل احداث سد……………. ۱۶۲

جدول شماره (۷-۹) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر وضعیت اشتغال قبل از احداث سد…… ۱۶۳

جدول شماره(۷-۱۰) توزیع فراوانی وضعیت اشتغال بعد از احداث سد……………………………………… ۱۶۴

جدول شماره (۷-۱۱) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع شغلی تأمین کننده عمده درآمد ……… ۱۶۵

جدول شماره (۷-۱۲) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب منبع عمده تأمین درآمد بعد احداث سد…… ۱۶۶

جدول (۷-۱۳) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر تعداد ماه‌های اشتغال به کار…………………… ۱۶۷

جدول شماره (۷-۱۴) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر تغییردرآمد هر خانوار نسبت به قبل از احداث سد      ۱۶۸

جدول شماره(۷-۱۵) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر چگونگی مهاجرت در روستا

بعد احداث سد……………………………………………………………………………………………………………. ۱۷۰

جدول شماره (۷-۱۶) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان رضایت مردم از ماندگاری در روستا بعد از احداث سد          ۱۷۱

جدول شماره (۷-۱۷) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر زندگی در روستا

قبل یا بعد احداث سد…………………………………………………………………………………………………… ۱۷۲

جدول شماره (۸-۱) جدول توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک روستا……………………………………. ۱۷۶

جدول شماره (۸-۲) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت……………………………………………. ۱۷۷

جدول شماره (۸-۳) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن………………………………………………….. ۱۷۸

جدول شماره (۸ – ۴) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر وضعیت اشتغال قبل احداث سد……… ۱۷۹

جدول شماره (۸-۵) توزیع فراوانی وضعیت اشتغال بعد از احداث سد……………………………………….. ۱۸۰

جدول شماره (۸-۶) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع شغلی تأمین کننده عمده درآمد…………. ۱۸۱

جدول شماره  ( ۸-۷) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب منبع عمده تأمین درآمد بعد احداث سد…….. ۱۸۲

جدول شماره(۸-۸) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب متغیر تعداد ماه‌های اشتغال به کار………………. ۱۸۳

جدول شماره (۸-۹) توزیع فراوانی میزان تولید محصولات زراعی نسبت به قبل احداث سد…………….. ۱۸۴

جدول شماره (۸-۱۰) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب متغیر زندگی در روستا

قبل یا بعد احداث سد…………………………………………………………………………………………………… ۱۸۵

جدول شماره (۸-۱۱) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر تغییر درآمد خانوار نسبت به

قبل احداث سد…………………………………………………………………………………………………………… ۱۸۶

جدول شماره (۸-۱۲) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب متغیر چگونگی مهاجرت در روستا

بعد احداث سد……………………………………………………………………………………………………………. ۱۸۷

جدول شماره (۸-۱۳) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان رضایت مردم از ماندگاری در روستا

بعد احداث سد……………………………………………………………………………………………………………. ۱۸۸

جدول شماره(۸-۱۴) آزمون فرضیه مقایسه میزان درآمد قبل و بعد احداث سد…………………………….. ۱۸۹

جدول شماره (۸-۱۵) آزمون  یودمان ویتنی برای مقایسه میزان درآمد روستائیان قبل و بعد احداث سد شیرین دره      ۱۹۰

جدول (۸-۱۵) آزمون آماری – (دو نمونه جفت شده)…………………………………………………………. ۱۹۰

جدول شماره (۸-۱۶)…………………………………………………………………………………………………… ۱۹۱

جدول شماره (۸-۱۷) مشخصات کلی تعاونی های تشکیل شده در محدوده پایاب سد شیرین دره…….. ۱۹۴

 «فهرست نمودار»

عنوان                                                                                                                  صفحه

 

نمودار شماره (۳-۱) میانگین حداکثر، حداقل و متوسط دما در ایستگاه سینوپتیک بجنورد…………….. ۴۴

نمودار شماره (۳-۲) میانگین بارندگی ماهانه در ایستگاه سینوپتیک بجنورد………………………………. ۴۶

نمودار شماره (۳-۳) توزیع فصلی بارش در ایستگاه سینوپتیک بجنورد…………………………………….. ۴۸

نمودار شماره (۳-۴) میانگین تبخیر در ایستگاه سینوپتیک بجنورد………………………………………….. ۵۱

نمودار شماره (۳-۵) میانگین یخبندان در ایستگاه سینوپتیک بجنورد……………………………………….. ۵۳

نمودار شماره (۳-۶) وضعیت اقلیمی منطقه در اقلیم نمای دومارتن………………………………………….. ۵۵

نمودار شماره (۳-۷) طبقه بندی اقلیمی محدوده مورد مطالعه در کلیماگرام آمبرژه………………………. ۵۷

نمودار شماره (۳-۸) آمبروترمیک ایستگاه سینوپتیک بجنورد………………………………………………… ۵۹

نمودار شماره (۳-۹) هایتروگراف ایستگاه سینوپتیک بجنورد………………………………………………… ۶۱

نمودار شماره (۴-۱) تراکم بیولوژیک در روستاهای نمونه…………………………………………………….. ۷۹

نمودار شماره (۴-۲) نسبت جنسی در روستاهای نمونه…………………………………………………………. ۸۱

نمودار شماره (۴-۳) هرم سنی و جنسی جمعیت روستای محمد آباد………………………………………… ۸۴

نمودار شماره (۴-۴) هرم سنی و جنسی جمعیت روستای کیکانلو…………………………………………… ۸۵

نمودار شماره (۴-۵) هرم سنی و جنسی جمعیت روستای عشق آباد………………………………………… ۸۶

نمودار شماره (۴-۶) هرم سنی و جنسی جمعیت روستای چوپلی تپه………………………………………… ۸۷

نمودار (۵-۱) درآمد حاصل از زراعت و سهم هر خانوار قبل از احداث سد………………………………… ۱۲۳

نمودار (۵-۲) درآمد حاصل از زراعت و سهم هر خانوار بعد از احداث سد…………………………………. ۱۲۳

نمودار شماره(۵-۳) درآمد حاصل از دامداری سهم هر خانوار قبل از احداث……………………………….. ۱۲۸

نمودار شماره(۵-۴) درآمد حاصل از دامداری سهم هر خانوار بعد از احداث………………………………… ۱۲۸

نمودار شماره (۵-۵)درآمد کل حاصل از سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات در روستاهای نمونه.. ۱۳۱

نمودار شماره (۷-۱) مقایسه درصد فراوانی نوع محصولات کشت شده قبل سد……………………………. ۱۵۹

نمودار شماره (۷-۱) مقایسه درصد فراوانی نوع محصولات کشت شده قبل سد……………………………. ۱۶۰

نمودار شماره (۷-۳) مقایسه در فراوانی تولید محصولات زراعی نسبت به قبل از احداث سد……………. ۱۶۲

نمودار شماره (۷-۴) مقایسه درصد فراوانی بر حسب وضعیت شتغال قبل از احداث سد ………………… ۱۶۳

نمودار شماره (۷-۵) مقایسه درصد فراوانی بر حسب وضعیت اشتغال بعد  از احداث سد………………… ۱۶۴

نمودار شماره (۷-۶) مقایسه درصد فراوانی نوع شغل که بخش عمده درآمد را تأمین میکند

قبل از احداث سد………………………………………………………………………………………………………… ۱۶۵

نمودار شماره (۷-۷) مقایسه در صد فراوانی نوع شغل خانواد بعد از احداث سد……………………………. ۱۶۶

نمودار شماره (۷-۸) مقایسه درصد فراونی پاسخگویان بر حسب تعداد ماه‌های اشتغال به کار………….. ۱۶۷

نمودار شماره (۷-۹) مقایسه درصد فراوانی تغییر درآمد خانوار نسبت به قبل احداث سد………………… ۱۶۹

نمودار شماره (۷-۱۰) مقایسه درصد فراوانی مهاجرت در روستا بعد از احداث سد………………………… ۱۷۰

نمودار شماره (۷-۱۱) مقایسه درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان رضایتمندی و ماندگاری در روستا بعداز احداث سد    ۱۷۲

نمودار شماره  (۷-۱۲) مقایسه درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب زندگی در روستا

قبل یا بعد از احداث سد………………………………………………………………………………………………… ۱۷۳

نمودار شماره (۸ – ۱): مقایسه درصد فراوانی پاسخگویان به تفکیک روستا……………………………….. ۱۷۶

نمودار شماهر (۸-۲) مقایسه درصد فراوانی پاسخگویان به تفکیک جنسیت……………………………….. ۱۷۷

نمودار شماره (۸-۳) مقایسه درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب سن……………………………………….. ۱۷۸

نمودار شماره (۸-۴) مقایسه درصد فراوانی بر حسب وضعیت اشتغال قبل از احداث سد………………… ۱۷۹

نمودار (۸-۵) مقایسه درصد فراوانی وضعیت اشتغال بعد از احداث سد………………………………………. ۱۸۰

نمودار شماره (۸-۶) مقایسه درصد فراوانی نوع شغل که بخش عمده درآمد را تأمین می‌کند

قبل از احداث سد                                                                                                 ۱۸۱

نمودار شماره (۸-۷) مقایسه درصد فراوانی نوع شغل خانوار بعد از احداث سد…………………………….. ۱۸۲

نمودار شماره  (۸-۸) مقایسه درصد فراوانی پاسخگویی برحسب تعداد ماه‌های اشتغال به کار………….. ۱۸۳

نمودار شماره  (۸-۹) مقایسه درصد فراوانی تولید محصولات زراعی نسبت به قبل از احداث سد………. ۱۸۴

نمودار شماره  (۸-۱۰) مقایسه درصد فراوانی پاسخگویان برحسب زندگی در روستا

قبل یا بعد احداث سد…………………………………………………………………………………………………… ۱۸۵

نمودار شماره  (۸-۱۱) مقایسه درصد فراوانی تغییر درآمد خانوار نسبت به قبل احداث سد…………….. ۱۸۶

نمودار شماره  (۸-۱۲) مقایسه درصد فراوانی مهاجرت در روستا بعد از احداث سد………………………. ۱۸۷

نمودار شماره (۸-۱۲) مقایسه درصد فراوانی پاسخگویان برحسب میزان رضایتمندی و ماندگاری

در روستا بعد از احداث سد……………………………………………………………………………………………. ۱۸۸

 «فهرست نقشه‌ها»

عنوان                                                                                                                              صفحه

 نقشه شماره (۳-۱) موقعیت دهستان اترک در شهرستان مانه و سملقان……………………………………… ۳۳

نقشه شماره (۳-۲) سطوح ارتفاعی دهستان اترک در شهرستان مانه و سملقان…………………………….. ۳۵

نقشه شماره (۳-۳) زمین شناسی دهستان اترک در شهرستان مانه و سملقان……………………………….. ۳۸

نقشه شماره (۸-۱) مسیر شبکه آبیاری و روستاهای تحت پوشش سد شیرین دره………………………… ۱۹۵

«فهرست تصاویر»

عنوان                                                                                                                            صفحه

 

تصویر شماره (۵-۱) مزرعه پنبه در روستای عشق آباد…………………………………………………………. ۱۳۲

تصویر شماره (۵-۲) مزرعه برنج در روستای محمد آباد……………………………………………………….. ۱۳۲

تصویر شماره (۵-۳) مزرعه کلزا در روستای کیکانلو…………………………………………………………… ۱۳۳

تصویر شماره (۶-۱) خدمات روستایی در روستای محمد آباد…………………………………………………. ۱۴۵

تصویر شماره (۶-۲) اجرای طرح هادی در روستای کیکانلو………………………………………………….. ۱۴۵

تصویر شماره (۶-۳) خانه بهداشت در روستای کیکانلو………………………………………………………… ۱۴۶

تصویر شماره (۸-۱) رودخانه اترک در روستای عشق آباد……………………………………………………. ۱۹۶

تصویر شماره (۸-۲) سد شیرین دره در روستای محمد آباد……………………………………………………. ۱۹۶

منابع و مأخذ:

۱- آدامز، ام. ای، ترویج کشاورزی در کشورهای در حال توسعه، : ایرج ملک محمدی، نشر آموزش کشاورزی، ۱۳۶۷٫

۲- آراسته جو، محمد، نقد و نگارش بر فرهنگ و اصطلاحات علمی و اجتماعی، انتشارات گسترده، ۱۳۷۹٫

۳- آریان پور، عباس و منوچهر، فرهنگ فشرده انگلیسی به فارسی، تهران، انتشارات امیر کبیر،  ۱۳۷۸٫

۴- آسایش حسین، اصول و روش‌های برنامه ریزی روستایی، پیام نور،۱۳۷۴٫

۵- آسایش حسین، نگاهی تحلیل گرانه به عمران روستایی در ایران، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره ۳۴، ۱۳۷۳٫

۶- آسایش، حسین، استعلاجی، علیرضا، اصول و روش‌های برنامه ریزی ناحیه‌ای (مدل‌ها، روش‌ها و فنون) دانشگاه آزاد شهر ری، ۱۳۷۹٫

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا