امروز: دوشنبه 10 مهر 1402
پروسکایت، سلول خورشیدی صفحه­ ای، ایجاد حلال، افزودن مولکولی کوچک، دمای پایین
دسته بندی مقالات ترجمه شده isi
بازدید ها 1,300
فرمت فایل doc
حجم فایل 3.251 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 8
21,600 تومان
سلول خورشیدی پروسکایت رسوبی تک مرحله­ ای در دمای پایین با استفاده از ماده افزوده مولکولی کوچک

نام سمینار:

Journal of Photonics for Energy

 

عنوان مقاله:

One-step, low-temperature deposited perovskite solar cell utilizing small molecule additive


Abstract. In the current study, the perovskite absorber (CH3NH3PbI3) is processed via one-step
deposition employing the small molecule additive, BmPyPhB, which can be dissolved in
dimethylformamide along with precursors. Here, 1,3-Bis[3,5-di(pyridin-3-yl)phenyl]benzene
(BmPyPhB) functions as the morphology controller to introduce an intermediate phase during
perovskite film growth, which allows well-defined and precrystallized domains formed before
the annealing treatment. Furthermore, a chloroform solvent wash procedure is applied afterward
to remove BmPyPhB from perovskite without damaging the predetermined morphology. Thus,
postannealing as low as 100°C for 5 min can achieve the optimal power conversion efficiency of
8% in a planar-structured inverted solar cell. © 2015 Society of Photo-Optical Instrumentation
Engineers (SPIE) [DOI: 10.1117/1.JPE.5.057405]
.

 

سلول خورشیدی پروسکایت رسوبی تک مرحله­ ای در دمای پایین با استفاده از ماده افزوده مولکولی کوچک

 

چکیده

در این مقاله، جاذب پروسکایت (CH3NH3PbI3) از طریق رسوب تک مرحله­ای ایجاد می­شود که این رسوب از افزایش مولکولی کم (BmPyPhB) استفاده می­کند که می­توان آن را همراه با تعقیب­کننده­ها در دی­متیل­فرم­آمید حل کرد. در اینجا، 1,3-Bis[3,5-di(pyridin-3-yl)phenyl]benzene (BmPyPhB) بصورت کنترلر مورفولوژی برای وارد کردن فاز میانی در حین رشد نوار پروسکایت عمل می­کند که ایجاد حوزه­های از قبل کریستالی و بخوبی تعریف شده را قبل از عمل­آوری بازپخت میسر می­سازد. همچنین، روش شستشوی حلال کلروفرم بعد از حذف BmPyPhB از پروسکایت بدون آسیب زدن به مورفولوژی از قبل تعیین شده استفاده می­شود. لذا، پسابازپخت تا حد پایین 100 درجه سلسیوس برای 5 دقیقه می­تواند به بازده تبدیل توان بهینه­ی 8% در سلول خورشیدی بازگردانی با ساختار صفحه­ای دست یابد.

 

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا