امروز: سه شنبه 25 مرداد 1401
این تحقیق در 48 صفحه و با فرمت ورد تهیه و تنظیم گردیده است
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها 775
فرمت فایل docx
حجم فایل 213 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 48
15,600 تومان
بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی ناشی از محرومیت کیفری

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                   صفحه

چکیده. 1

مقدمه.. 2

فصل اول(تعاریف و مفاهیم).. 3

1-1  تعریف حق ، محرومیت ،حقوق اجتماعی.. 4

1-1-1  تعریف حق   4

1-1-2  تعریف محرومیت... 4

1-1-3  مفهوم و تعاریف حقوق اجتماعی.. 4

1-1-3-1  مفهوم. 5

1-1-3-2  تعاریف... 5

فصل دوم(مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در قوانین جزائی). 9

2-1  قوانین مجازات قبل از انقلاب: 10

2-1-1  ‌قانون مجازات عمومی (‌مصوب 23 دی ماه 1304 - 7 بهمن ماه 1304 (‌کمیسیون عدلیه)) 10

2-1-2  ‌قانون مجازات عمومی مصوب7/3/1352. 10

2-2  قوانین مجازات بعد از انقلاب: 10

2-2-1  قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361 بخش كلیات : 10

2-2-2  قانون مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370. 11

2-2-3  قانون جرائم رایانه ای مصوب 5/3/1388 الحاقی به قانون مجازات اسلامی.. 12

2-2-4  قانون نحوه ی مجازات اشخاصی که درامورسمعی وبصری فعالیت غیرمجازمی نمایند. 12

2-2-5  لایحه قانون مجازات اسلامی.. 13

2-2-6  قانون آئین دادرسی کیفری( دادگاههای عمومی و انقلاب) در امور کیفری.. 15

2-3  قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب 1/2/1392) 15

2-3-1  تغییرات ایجاد شده در خصوص مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی.. 17

2-3-2  انواع و نحوه ی اعمال مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درقوانین جزایی.. 18

2-3-3  اعمال مجازات بر اساس نوع و میزان مجازات(مجازات تبعی) 22

2-3-4  ماده 26- حقوق اجتماعی.. 24

2-3-5  تغییرات ایجاد شده در خصوص مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی.. 25

2-4  مجازات اصلی (مستقل) 26

2-4-1  بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی.. 28

2-4-1-1  جایگاه محرومیت از حقوق اجتماعی.. 28

2-4-1-2  مصادیق.. 29

2-4-1-3  شرایط و نحوه ی اعمال.. 31

فصل سوم(تبعات مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی). 34

3-1  مقدمه. 35

3-2  تبعات محکومیت کیفری.. 37

3-3  قانون محرومیت از حقوق اجتماعی نیازمند بازنگری.. 39

نتیجه گیری و پیشنهادات... 39

فهرست منابع.. 43

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا