امروز: سه شنبه 25 مرداد 1401
این کار تحقیقی در 67 صفحه و با فرمت ورد تهیه وتنظیم گردیده است
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها 801
فرمت فایل docx
حجم فایل 60 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 67
25,200 تومان
علل فرار دختران و پسران از خانه
فهرست

صفحه

مقدمه

………………………………………………………………..

1

فصل اول

نوجوانان

 

مبحث اول :

تعریف نوجوانان ……………………………………………..

5

مبحث دوم :

تحلیل كارشناسی …………………………………………….

10

فصل دوم :

خانواده

 

مبحث اول :

اهمیت خانواده ……………………………………………...

13

مبحث دوم :

ضرورت بازسازی نهادهای اجتماعی ………………………...

23

مبحث سوم :

آمار به دست آمده …………………………………………..

29

فصل سوم :

علل فرار نوجوانان

 

مبحث اول :

عوامل موثر در فرار ………………………………………….

31

مبحث دوم :

فقر …………………………………………………………...

37

مبحث سوم :

طلاق …………………………………………………………

44

مبحث چهارم :

اختلافات خانوادگی …………………………………………

48

فصل چهارم :

تحلیل بزهكاری

 

مبحث اول :

عوامل بزهكاری اطفال ……………………………………...

51

مبحث دوم :

كانون اصلاح و تربیت ……………………………………….

55

مبحث سوم :

سیاست های قضایی در خصوص نوجوانان ………………….

57

مبحث چهارم :

فرار از خانه به تنهایی جرم نیست ……………………………

64

فصل پنجم :

نتیجه

 

مبحث اول :

راه چاره كدام است ؟………………………………………

66

فهرست منابع

………………………………………………………………

67

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا