امروز: چهارشنبه 8 تیر 1401
چکیده دستیابی به رشد پایدارکشاورزی از جمله مسائل اساسی است که دولتها و کشورهای با درآمد پایین و متوسط با آن مواجه می باشند ایجاد چنین رشدی به تمایل دولتها در زمینه فقرزدایی ، ضرورت سامان دهی عرضه غذای کافی و توجه به نقش کلیدی که بخش کشاورزی می تواند در توسعه فراگیر اقتصادی کشورها ایفا نماید بستگی دارد در ایران نیز بخش کشاورزی به جهت تأثیر فراگی
دسته بندی کشاورزی
بازدید ها 1,033
فرمت فایل doc
حجم فایل 115 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 35
45,600 تومان
سمینار تحقیق و پژوهش بررسی تجربه های کشورها در سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

فهرست مطالب

عنوان ...........................................................................................................................................صفحه

چکیده 1

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1-مقدمه. 3

1-2-بیان مساله. 4

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق. 6

1-4-اهداف تحقیق. 8

1-5-فرضیه های تحقیق. 8

1-6-تعاریف مفهومی متغیرها 9

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1-کشاورزی.. 11

2-2- تاریخچه. 11

2-3-کشاورزی گذرا (نوبتی) 12

2-4-سیستم‌های تولید دام. 12

2-5-فرآیند تولید. 12

2-6-کشاورزی و دولت.. 13

2-7-نقش کشاورزی در اقتصاد جهان. 14

2-8-جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد ایران. 16

2-9-ویژگیها و چالشهای بازارهای مالی کشاورزی.. 17

2-10-وضعیت بازار مالی کشاورزی  روستایی ایران. 20

2-11-پیشینه تحقیق. 21

فصل سوم:نتیجه گیری و پیشنهادات

3-1-اهمیت و جایگاه کشاورزی در جامعه. 24

3-2-نقش کشاورزی در توسعه اقتصادی.. 24

3-3-نقش کشاورزی در اقتصاد 25

3-4-پیشنهادهای کاربردی.. 27

فهرست منابع. 29

 

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا