امروز: دوشنبه 7 فروردین 1402
این تحقیق در 53 صفحه و با فرمت ورد و بدون نیاز به ویرایش و بصورت کامل ، تهیه و تنظیم شده است
دسته بندی شبکه های کامپیوتری
بازدید ها 1,774
فرمت فایل docx
حجم فایل 964 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 53
25,200 تومان
بررسی امنیت در شبکه های رایانش ابری

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                  صفحه

فصل اول(کلیات پژوهش)................................................................................................................................................ 1

1-1.. مقدمه:..................................................................................................................................................................... 2

1-2.. شرح مسأله.............................................................................................................................................................. 4

1-3.. انگیزه های پژوهش:................................................................................................................................................. 4

فصل دوم(پردازش ابری).................................................................................................................................................. 5

2-1.. مقدمه :.................................................................................................................................................................... 6

2-2.. پردازش ابری چیست ؟............................................................................................................................................ 7

2-3 رایانش ابری و ویکی پدیا............................................................................................................................................ 8

2-4 آشنایی بیشتر باپردازش ابری........................................................................................................................................ 9

2-5.. مقیاس و کشش....................................................................................................................................................... 9

2-6.. پایش و اندازه گیری :.............................................................................................................................................. 10

2-7.. تأمین امنیت مشتریان:............................................................................................................................................... 10

2-8.. مزایای استفاده از ابر:............................................................................................................................................... 10

2-8-1کاهش هزینه های سخت افزاری:........................................................................................................................... 10

2-8-2کاربرد در رسانه های اجتماعی:............................................................................................................................... 11

2-8-3مطابق با تمایلات مصرف کننده:.............................................................................................................................. 11

2-8-4بسیج خدمات:....................................................................................................................................................... 11

2-8- 5نقص و خرابی کمتر:............................................................................................................................................. 11

2-8-6سازگاری با هر نوع برنامه ای:................................................................................................................................ 11

2-9.. نتیجه گیری فصل :................................................................................................................................................... 12

فصل سوم(معماری پردازش ابری).................................................................................................................................... 13

3-1.. مقدمه :.................................................................................................................................................................... 14

3-2.. معماری پردازش ابری:............................................................................................................................................ 15

3-3 زیر ساخت های پردازش ابری:.................................................................................................................................... 15

3-3-1مجازی سازی.......................................................................................................................................................... 15

3-3-2پردازش شبکه ای :.................................................................................................................................................. 16

3-4 تفاوت های عمده پردازش ابری و پردارش شبکه ای :................................................................................................ 18

3-5 لایه های تشکیل دهنده................................................................................................................................................ 18

3-5-1لایه اول:کاربر......................................................................................................................................................... 19

3-5-2لایه دوم: نرم افزار به عنوان سرویس........................................................................................................................ 19

3-5-3دسترسی و مدیریت نرم افزار تجاری از طریق شبکه.................................................................................................. 20

3-5-4لایه سوم: بستر به عنوان سرویس............................................................................................................................ 20

3-5-5لایه چهارم: زیرساخت به عنوان سرویس................................................................................................................ 20

3-5-6لایه پنجم:سرور....................................................................................................................................................... 22

3-6.. نتیجه گیری فصل :................................................................................................................................................... 22

فصل چهارم(انواع ابر)...................................................................................................................................................... 24

4-1.. مقدمه :.................................................................................................................................................................... 25

4-2 انواع ابر ها در پردازش ابری:...................................................................................................................................... 26

4-3 مزایا و نقاط قوت رایانش ابری:................................................................................................................................... 30

4-4.. نتیجه گیری فصل:.................................................................................................................................................... 31

فصل پنجم (امنیت در پردازش ابری)................................................................................................................................ 32

5-1.. مقدمه :.................................................................................................................................................................... 33

5-2 امنیت ابرها.................................................................................................................................................................. 34

5-3 زیر ساخت امن- به عنوان یک سرویس...................................................................................................................... 35

5-4 پلتفرم های نرم افزاری- به عنوان یک سرویس............................................................................................................ 36

5-5 نرم افزار- به عنوان سرویس........................................................................................................................................ 36

5-6 امنیت در برون سپاری محاسباتی................................................................................................................................. 36

5-7 امنیت در محاسبات ابری............................................................................................................................................. 37

5-8 چرا مجازی سازی؟..................................................................................................................................................... 38

5-8-1تأمین امنیت به وسیله مجازی سازی.......................................................................................................................... 39

نتیجه گیری....................................................................................................................................................................... 39

فصل ششم(الگوهای امنیت در پردازش ابری)................................................................................................................... 41

6-1.. مقدمه :.................................................................................................................................................................... 42

6-2الگوهای امنیت در پردازش ابری:............................................................................................................................... 43

6-2-1دفاع در عمق:........................................................................................................................................................ 43

6-2-2استراتژی های دفاع در عمق:................................................................................................................................. 43

6-2-3اانسان.................................................................................................................................................................... 43

6-2-4فناوری:................................................................................................................................................................. 43

6-2-5عملیات:................................................................................................................................................................ 44

6-2-6محدوده حفاظتی:.................................................................................................................................................. 44

6-2-7ابزارها و مکانیزم ها.................................................................................................................................................. 45

6-2-8پیاده سازی:........................................................................................................................................................... 45

6-3نتیجه گیری فصل:...................................................................................................................................................... 46

نتیجه گیری:...................................................................................................................................................................... 47

فهرست منابع:.................................................................................................................................................................... 49

فهرست جداول

جدول 5-1....................................................................................................................................................................... 35

جدول 5-2....................................................................................................................................................................... 37

 

 فهرست اشکال 

شکل 3-1......................................................................................................................................................................... 19

شکل 3-2......................................................................................................................................................................... 21

شکل 4-1......................................................................................................................................................................... 26

شکل 4-2......................................................................................................................................................................... 27

شکل 4-3......................................................................................................................................................................... 29

شکل 4-4......................................................................................................................................................................... 29

شکل 5-1 لایه های موجود در رایانش ابری...................................................................................................................... 34

شکل 5-2 لایه های ابر و سیستم حفاظت ابر...................................................................................................................... 38

شکل 5-3 سیستم عامل مبتنی بر مجازی سازی.................................................................................................................. 39

 

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا