امروز: شنبه 22 مرداد 1401
با توجه به نقش و اهمیت بیمه در فعالیتهای تولیدی و تجاری و توجه سرمایه گذاران به آن و عدم آشنایی و آگاهی اغلب كشاورزان و باغداران نسبت بیمه محصولات كشاورزی و باغی، نحوه بیمه باغات در سال زراعی 8180 مورد ارزیابی قرار گرفته است
دسته بندی کشاورزی
بازدید ها 904
فرمت فایل doc
حجم فایل 22 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 29
22,800 تومان
بررسی نحوه بیمه باغات

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

چكیده............................................................................................................................................. 2

مقدمه.............................................................................................................................................. 3

اهداف............................................................................................................................................. 4

پیشینه نگاشته ها....................................................................................................................... 5

روش تحقیق................................................................................................................................. 9

وضع تولید میوه در كشور......................................................................................................... 10

تعاریف و شرایط عمومی بیمه باغات..................................................................................... 12

نحوه بیمه باغات.......................................................................................................................... 14

محاسبه درصد خسارت (افت كمی- افت كیفی) محصول باغ........................................ 20

محاسبه درصد نهایی خسارت محصول.................................................................................. 23

غرامت قابل پرداخت................................................................................................................... 23

نتایج................................................................................................................................................ 24

پیشنهادات..................................................................................................................................... 26

منابع................................................................................................................................................ 29

چكیده:

با توجه به نقش و اهمیت بیمه در فعالیتهای تولیدی و تجاری و توجه سرمایه گذاران به آن و عدم آشنایی و آگاهی اغلب كشاورزان و باغداران نسبت بیمه محصولات كشاورزی و باغی، نحوه بیمه باغات در سال زراعی 81-80 مورد ارزیابی قرار گرفته است.

اطلاعات و آمار مورد نیاز برای این مطالعه از صندوق بیمه محصولات كشاورزی و سازمان جهاد كشاورزی گرفته شده است. در این مطالعه به ارزیابی مختصر بعضی از فرم های بیمه نامه پرداخته شده و همچنین محاسبات درصد خسارت و غرامت پرداختی مورد بررسی قرار گرفته است.

در سال زراعی 81-80، سطح زیر كشت باغات سیب، انگور و بادام (در حال حاضر فقط همین 3 نوع باغ تحت پوشش بیمه قرار می گیرند) بصورت كشت آبی، 5918 هكتار می باشد.

سطح بیمه شده این باغات در این سال زراعی، 401 هكتار است. یعنی 78/6 درصد باغات بیمه شده اند. نتایج حاصله، بیانگر عدم استقبال از بیمه، نزد باغداران منطقه شهرستان مشهد می باشد. این عدم استقبال را می توان متاثر از عوامل متعددی از قبیل: محدود بودن محصولات تحت پوشش (سیب، انگور، بادام)، تحت پوشش قرار نگرفتن باغاتی كه بصورت چند كشتی هستند، تحت پوشش قرار نگرفتن باغاتی كه بصورت حصار یا حاشیه و یا پراكنده هستند، و همچنین عدم آگاهی بسیاری از باغداران از بیمه و مزیتهای آن و … دانست.

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا