امروز: شنبه 22 مرداد 1401
مقاله ارزیابی خطر عوامل رنگ آمیزی غذا بر روی خطرات DNA با استفاده از نشانگرهای RAPD
دسته بندی زیست شناسی
بازدید ها 1,216
فرمت فایل pdf
حجم فایل 1.041 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 12
22,800 تومان
مقاله ارزیابی خطر عوامل رنگ آمیزی غذا بر روی خطرات DNA با استفاده از نشانگرهای RAPD

 

 

چكیده

در این مطالعه، نهال باقلا «Vicia  باقلا» به عنوان شاخص زیستی برای تعیین اثرات ژنوتوکسیک رنگ های مصنوعی كه در حال حاضر به عنوان مواد افزودنی رنگ خوراکی در بسیاری از کشورها استفاده می شود مورد استفاده قرار گرفته است. روشهای کوتاه مدت جدید برای اثبات باتری روش های ارزیابی برای ارزیابی genotoxicity   مواد كاندید مورد نیاز اند. بنابراین، برای ارزیابی تجزیه و تحلیل DNA چند شکلی تقویت شده تصادفی « RAPD » برای پتانسیل آن برای ایجاد اثرات ژنوتوکسیک مواد غذایی رنگی تلاش شده است. برای ارزیابی مقدماتی، این مطالعه اثراتی را كه در سطوح مولکولی در باقلا Vicia  در معرض مواد غذایی رنگی در غلظت های در محدوده 0.2% تا 18.2%  رخ داده ، مقایسه شده است. تغییرات کیفی ناشی در پروفیلهای DNA چند شکلی تقویت شده تصادفی « RAPD» به عنوان معیار سنجش اثرات DNA با کنترل مقایسه شده اند. نتایج نشان داد که تیمار نمونه های مواد غذایی كه در بالا تست شده اند منعکس کننده تغییراتی در پروفایل RAPD  است. تغییرات در الگوی RAPD شامل تنوع در شدت باند، از دست دادن گروههای نرمال و ظهور باندهای جدید در مقایسه با کنترل است. این نتایج نشان دادند که پلی مورفیسمهای DNA تشخیص داده شده توسط تجزیه و تحلیل RAPD می تواند به عنوان یک ابزار تحقیق برای سم شناسی محیط و به عنوان یک روش نشانگر مفید برای تشخیص اثرات ژنوتوکسیک از رنگ خوراکی استفاده شود. در نتیجه، اندازه گیری پارامترها در سطوح مولکولی برای بررسی اثرات خاص عوامل در تعامل با DNA ارزشمند است. در نهایت، این روش شناسی ارزیابی ecotoxicological   ارتباط بین تغییرات مولکولی و عوارض جانبی قابل اندازه گیری در سطوح بالاتر سازمان های بیولوژیکی را ممكن می سازد.

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا