امروز: شنبه 5 اسفند 1402
اهمیت موضوع هدفمندی یارانه ها و تحت تاثیر قرار دادن شرایط صنعت سیمان برای اولین بار در کشور تحقیق ملی با هدف بررسی تاثیر قانون هدفمندی یارانه ها بر شاخص های بهره وری صنعت سیمان کشور آغاز نمود
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 2,620
فرمت فایل docx
حجم فایل 294 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 60
50,400 تومان
تحقیق فاز اول هدفمندی یارانه ها و بررسی عملکرد آن در صنعت سیمان

با توجه به اهمیت موضوع هدفمندی یارانه ها و تحت تاثیر قرار دادن شرایط صنعت سیمان برای اولین بار در کشور تحقیق ملی با هدف بررسی تاثیر قانون هدفمندی یارانه ها بر شاخص های بهره وری صنعت سیمان کشور آغاز نمود. هدف از اجرای تحقیق این می باشد که پس از اجرای قانون هدفمند نمودن یارانه ها بسیاری از بنگاه های اقتصادی با تهدید مواجه شده اند. افزایش هزینه ها و قیمت تمام شده محصولات از یک سو و عدم امکان افزایش قیمت فروش محصولات از سوی دیگر مهمترین عواملی هستند که شرایط اقتصادی صنعت سیمان را تحت تاثیر قرار می دهد. افزایش قیمت نهاده های تولید به ویژه انرژی در بهترین شرایط حاشیه سود شرکت ها را کاهش داده و بسیاری از شرکت های سیمان را نیز در وضعیت زیان دهی قرار می دهد و آنها را با خطر ورشکستگی مواجه خواهد کرد. از طرف دیگر برخی از بنگاه های اقتصادی نیز توانسته اند پس از قانون هدفمندی یارانه ها وضعیت خود را بهبود دهند و همچنین مهم ترین دستاورد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها افزایش بهره وری و رقابت پذیری در تولید محصولات صنعت سیمان بیان شده است. در صنعت سیمان بین قیمت تمام شده و قیمت فروش فاصله معقولی وجود دارد، با هدفمندی یارانه‌ها سود كارخانجات سیمان كاهش می‌یابد ولی قیمت فروش تغییری نمی‌كند. قانون هدفمندی یارانه‌ها تاثیری بر عرضه و تقاضا نداشته و مبادلات بازار مانند گذشته انجام می‌گیرد و اگر تغییری صورت گرفته به دلیل تحولات و ركود در ساخت و ساز است.

فهرست مطالب 

عنوان 

فصل 1-    کلیات پژوهش.... 1

1-1-    مقدمه..... 3

1-2-    بیان مسئله    4

1-3-   اهمیت و ضرورت انجام تحقیق    6

1-4-    اهداف تحقیق    7

1-5-    سوالات تحقیق    7

1-6-    فرضیات تحقیق    7

فصل 2-   ادبیات پژوهش.... 8

2-1-    مفهوم  هزینه ها 9

2-2-   طبقه بندی هزینه در حسابداری مدیریت... 9

2-3-    هدف‌های سازمانی مدیران.. 20

2-4-    مدیریت بر مبنای فعالیت... 22

2-5-    هزینه یابی بر مبنای فعالیت... 23

2-6-    فواید ضمنی هزینه یابی بر مبنای فعالیت... 24

2-7-    ارزیابی عملکرد. 25

2-8-    شاخص های نوین ارزیابی عملکرد. 28

فصل 3-   تجزیه و تحلل اطلاعات... 34

3-1-    محاسبه هزینه‌های متغیر و ثابت... 35

3-2-    محاسبه بودجه منعطف... 37

فصل 4-   نتیجه گیری و پیشنهادات...

4-1-    نتیجه گیری..

 

فهرست جداول

3-1-    بودجه منعطف سیمان اردبیل.. 40

3-2-    بودجه منعطف سیمان ارومیه. 44

3-3-    بودجه منعطف سیمان اصفهان.. 49

3-4-    بودجه منعطف سیمان ایلام. 52

3-5-    بودجه منعطف سیمان باقران

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا