امروز: پنجشنبه 18 خرداد 1402
تحقیق كنترل و هدایت از راه دور توسط SMS در سیستم موبایل
دسته بندی جزوات درسی
بازدید ها 1,589
فرمت فایل zip
حجم فایل 1.407 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 85
32,400 تومان
تحقیق كنترل و هدایت از راه دور توسط SMS در سیستم موبایل

تحقیق كنترل و هدایت از راه دور توسط SMS در سیستم موبایل 

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اولمفاهیم مربوط به شبكه ها و اجزای آنهامقدمه   1
1 تاریخچه شبكه 1
1-1 مدل های شبكه 3
1-1-1 مدل شبكه مبتنی بر سرویس دهنده 4
1-1-2 مدل سرویس دهنده/ سرویس گیرنده 4
1-2 ریخت شناسی شبكه 4
1-2-1 توپولوژی حلقوی 5
1-2-2 توپولوژی اتوبوس 5
1-2-3 توپولوژی توری 5
1-2-4 توپولوژی درختی 6
1-2-5 توپولوژی تركیبی 6
1-3 پروتكل های شبكه 6
1-4 مدل OSI(Open System Interconnection) 8
1-5 مفاهیم مربوط به ارسال سیگنال و پهنای باند 9
1-6 عملكرد یك شبكه Packet – swiching 10
فصل دومشبكه های بی سیم با نگاهی به Wi-Fi-Bluetooths  
مقدمه 11
2-1مشخصات و خصوصیات WLAN 12
2-2 همبندی های 11، 802 12
2-2-1 همبندی IBSS 12
2-2-2 همبندی زیر ساختار در دوگونه ESS و BSS 13
2-3 لایه فیزیكی 15
2-3-1 دسترسی به رسانه 15
2-3-1-1 روزنه های پنهان 16
2-3-2 پل ارتباطی 17
2-4 خدمات توزیع 17
2-5 ویژگی های سیگنال طیف گسترده 18
2-5-1 سیگنال های طیف گسترده با جهش فركانس 18
2-5-1-1 تكنیك FHSS(PN-Code: persuade Noise Code) 19
2-5-1-2 تغییر فركانس سیگنال های تسهیم شده به شكل شبه تصادفی 19
2-5-2 سیگنال های طیف گسترده با توالی مستقیم 19
2-5-2-1 مدولاسیون باز 20
2-5-2-2 كدهای باركر 20
2-5-3 استفاده مجدد از فركانس 20
2-5-3-1 سه كانال فركانسی F1,F2,F3 20
2-5-3-2 طراحی شبكه سلولی 20
2-5-4 پدیده ی چند مسیری 21
2-6-1 مقایسه مدل های 11، 802 21
2-6-1-1 استاندارد 11، b802 21
2-6-1-1-1 اثرات فاصله 22
2-6-1-1-2 پل مابین شبكه ای 22
2-6-2 استاندارد 11،a802 23
2-6-2-1 افزایش باند 24
2-6-2-2 طیف فركانس تمیزتر 24
2-6-2-3 كانال های غیرپوشا 25
2-6-2-4 همكاری wi-fi 25
2-6-3 80211g یك استاندارد جدید 25
2-7 معرفی شبكه های بلوتوس 26
2-7-1 مولفه های امنیتی در بلوتوس 28
فصل سومامنیت در شبكه با نگرشی به شبكه بی سیم  
مقدمه 29
3-1 امنیت شبكه 30
3-1-1 اهمیت امنیت شبكه 30
3-1-2سابقه امنیت شبكه 30
3-2 جرایم رایانه ای و اینترنتی 31
3-2-1 پیدایش جرایم رایانه ای 32
3-2-2 قضیه ی رویس 32
3-2-3 تعریف جرایم رایانه ای 33
3-2-4 طبقه بندی جرائم رایانه ای 33
3-2-4-1 طبقه بندی OECDB 34
3-2-4-2 طبقه بندی شورای اروپا 34
3-2-4-3 طبقه بندی اینترپول 35
3-2-4-4 طبقه بندی در كنوانسیون جرایم سایبرنتیك 37
3-2-5 شش نشانه از خرابكاری 37
3-3 منشا ضعف امنیتی در شبكه های بیسیم و خطرات معمول 38
3-3-1 امنیت پروتكل WEP 39
3-3-2 قابلیت ها و ابعاد امنیتی استاندارد 802.11 39
3-3-2-1 Authentication 40
3-3-2-2 Confidentiality 40
3-3-2-3 Integrity 40
3-3-3 خدمات ایستگاهی 40
3-3-3-1 هویت سنجی 40
3-3-3-1-1 Authentication بدون رمزنگاری 42
3-3-3-1-2 Authentication با رمزنگاری RC4 42
3-3-3-2 اختفا اطلاعات 43
3-3-3-3 حفظ صحت اطلاعات (Integrity) 44
3-3-4 ضعف های اولیه ی امنیتی WEP 45
3-3-4-1 استفاده از كلیدهای ثابت WEP 45
3-3-4-2 استفاده از CRC رمز نشده 46
3-4 مولفه های امنیتی در بلوتوث 47
3-4-1 خطرات امنیتی 47
3-4-2 مقابله با خطرات 48
3-4-2-1 اقدامات مدیریتی 48
3-4-2-2 پیكربندی درست شبكه 48
3-4-2-3 نظارت های اضافی بر شبكه 49
3-5 Honeypot تدبیری نو برای مقابله با خرابكاران 49
3-5-1 تعریف Honeypot 49
3-5-2 تحوه ی تشخیص حمله و شروع عملكرد Honeypot 49
3-5-3 مزایای Honeypot 49
3-5-4 تقسیم بندی Honeypot از نظر كاربرد 50
3-5-4-1 production Honeypot 50
3-5-4-1-1 prevention 51
3-5-4-1-2 Detection (كشف یا شناسایی) 51
3-5-4-1-3 Response (پاسخ) 51
3-5-4-2 Research Honeypot 52
3-5-5 تقسیم بندی Honey pot از نظر تعامل با كاربر 52
3-5-5-1 Low Interaction Honeypot 52
3-5-5-2 Medium Interaction Honeypot 53
3-5-5-3 High Interaction Honey pot 53
3-5-5-3-1 مزایای استفاده‌ازHigh Interaction Honey pot 54
3-5-5-3-2 معایب‌استفاده‌از High Interaction Honey pot 54
فصل چهارممفهوم GPRS با رویكرد IT  
4-1 ویژگی های GPRS 55
4-1-1 مواد لازم برای استفاده از GPRS 56
4-1-2 ویژگی های سیستم سوئیچینگ پكتی 56
4-1-3 كاربردهای GPRS 58
4-1-4 اطلاعات مبتنی و قابل مشاهده 58
4-1-4-1 تصاویر ثابت 59
4-1-4-2 تصاویر متحرك 59
4-1-5 مرورگر 59
4-1-5-1 پوشه های اشتراكی یا كارهای گروهی 59
4-1-5-2 ایمیل یا پست الكترونیكی 59
4-1-6 MMS 60
4-1-7 رتبه كاربرد محیط 60
4-1-8 كارایی GPRS 60
4-2 مفهوم GSM 61
4-2-1 توانایی GSM 62
4-2-2 شبكه GSM 62
4-2-3 شبكه GSM 62
4-2-3-1 سیستم سوئیچینگ 62
4-2-3-2 سیستم ایستگاه پایه 62
4-2-4 سیستم پشتیبانی و عملیاتی 62
فصل پنجم  
بررسی و مطالعه شبكه SMS و معرفی ابزاری برای كنترل توسط SMS  
5-1 مطالعه نسل های مختلف موبایل 63
5-1-1 مزایا و معایب MTS 63
5-1-2 سیستم های سلولی و آنالوگ 64
5-1-3 مشكلات سیستم های 1V 65
5-1-4 سیستم های نسل دوم 2V 65
5-1-5 سیستم های نسل 2.5V 65
5-2 معرفی شبكه SMS و چگونگی انتقال SMS 66
5-2-1 تاریخچه ساختار سرویس پیغام كوتاه 66
5-2-2 فوائد سرویس پیغام كوتاه 66
5-2-2-1 Shart message Entities 67
5-2-2-2 سرویس مركزی پیغام كوتاه (sms c) 67
5-2-2-3 Home Locatin Rigis – ثبات موقعیت دائم 68
5-2-2-4 ثبات موقعیت دائم (HLR) 68
5-2-2-5 مركز سوئیچ موبایل 68
5-2-2-6 بازدید كننده (VLR) 68
5-2-2-7 محل اصل سیستم 68
5-2-2-8) محل موبایل (MS) 68
5-2-3 اجزایی توزیع(مخابره) 69
5-2-3-1 اجزای خدمات 70
5-2-3-2 خدمات مشتركین 70
5-2-3-3 خدمات اطلاعاتی موبایل 72
5-2-3-4 مدیریت و توجه به مشتری 72
5-2-4 مثال موبایل هایی كه پیام كوتاه به آنها رسیده 72
5-2-5 مثال موبایلی كه پیام كوتاه ارسال نموده است 73
5-2-6 ارائه مداری برای كنترل ابزار به كمك SMS در تلفن همراه 75
نتیجه گیری 78
پیوست 80
منابع 85

 

فصل اول

مفاهیم مربوط به شبكه ها و اجزا آنها

مقدمه:

استفاده از شبكه های كامپیوتری در چندین سال اخیر رشد فراوانی كرده و سازمانها و موسسات اقدام به برپایی شبكه نموده اند. هر شبكه كامپیوتری باید با توجه به شرایط و سیاست های هر سازمان، طراحی و پیاده سازی گردد. در واقع شبكه های كامپیوتری زیر ساختهای لازم را برای به اشتراك گذاشتن منابع در سازمان فراهم می آورند؛ در صورتی كه این زیرساختها به درستی طراحی نشوندع در طمان استفاده از شبكه مشكلات متفاوتی پیش امده و باید هزینه‌های زیادی به منظور نگهداری شبكه و تطبیق ان با خواسته های مورد نظر صرف شود.

در زمان طراحی یك شبكه سوالات متعددی مطرح می شود:

– برای طراحی یك شبكه باید از كجا شروع كرد؟

– چه پارامترهایی را براید در نظر گرفت؟

– هدف از برپاسازی شبكه چیست؟

– انتظار كاربران از شبكه چیست؟

– آیا شبكه موجود ارتقاء می یابد و یا یك شبكه از ابتدا طراحی می شود؟

– چه سرویس ها و خدماتی بر روی شبكه ارائه خواهد شد؟

به طور كلی قبل از طراحی فیزیكی یك شبكه كامپیوتری، ابتدا بید خواسته ها شناسایی و تحمل شون، مثلا در یك كتابخانه چرا قصد ایجاد یك شبكه را داریم و این شبكه باید چه سرویس ها و خدماتی را ارائه نمایند؛ برای تامین سرویس ها و خدمات مورد نظر اكثریت كاربران، چه اقداماتی باید انجام داد؛ مسائلی چون پروتكل مورد نظر برای استفاده از شبكه، سرعت شبكه و از همه مهمتر مسائل امنیتی شبكه، هر یك از اینها باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد. سعی شده است پس از ارائه تعاریف اولیه، مطالبی پیرامون كاربردهای عملی ان نیز ارائه شود تا در تصمیم گیری بهتر یاری كند.

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا