امروز: چهارشنبه 2 اسفند 1402
کاملترین و بزرگترین تحقیق ارایه شده در دانشگاه قزوین که دارای یک اختراع و مقاله از دانشگاه تهران و به همراه منابع و پاورپینت ارایه و دکیومنت
دسته بندی امنیت
بازدید ها 2,599
فرمت فایل doc
حجم فایل 12.19 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 122
93,600 تومان
تحقیق ارشد: یک روش جدید برای رمز نگاری داده‌ها در محیط ابر

دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد قزوین 

دانشکده مهندسی برق، رایانه و فن‌آوری اطلاعات

تحقیق برای دریافت درجه کارشناسی ارشد << M.Sc. »

رشته مهندسی فن‌آوری اطلاعات گرایش شبکه‌های کامپیوتری 

عنوان تحقیق : 

یک روش جدید برای رمز نگاری داده‌ها در محیط ابر 

استاد راهنما :

جناب آقای دكتر برومندنیا

توسط:

جعفر عالی نژاد

 

تابستان 94

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             شماره صفحه 

فصل اول: مقدمه. 1

1-1 مقدمه. 2

1- 2 بیان مسئله. 5

فصل دوم: آشنایی با پردازش ابر و امنیت داده. 7

2-1 مقدمه. 8

2-2 ویژگی‌های پردازش ابری.. 9

2-3 مزایا و چالش پردازش ابری در شرکتها و شبکههای رایانه‌ای.. 9

2-3-1 پردازش ابری در شرکتهای بزرگ.. 10

2-4 مزایای پردازش ابری.. 10

2-4-1 موانع و فرصت‌های پردازش ابری.. 11

2-5 امنیت داده[20] 11

2-5-1 اهداف اصلی امنیت.. 12

2-5-2 تهدیدهای امنیتی. 14

2-5-3 روشهای سنتی رمزنگاری.. 16

2-6 سیستم رمزنگاری DES [18] 21

2-6-1 سیستم های رمز بلوكی (Block Cipher) 21

2-6-2 رمزنگاری فیستل Feistel 21

2-6-3 رمزنگاری (Data Encryption System) DES. 23

2-6-4 الگوریتم DES. 25

فصل سوم: معماری ذخیره سازی و امنیت پردازش ابری... 35

3-1 مقدمه. 36

3-2 معماری لایه‌های پردازش ابری.. 38

3-2-1 سرویس نرم‌افزاری (SaaS) 38

3-2-2 سرویس پلتفرمی‌(PaaS) 38

3-2-3 سرویس زیر ساختی (IaaS) 39

3-3 مرزبندی بین حالت‌های پردازش ابری.. 39

3-4 پیشرفت‌ها در مدیریت ذخیره‌سازی.. 40

3-5 معماری باز امنیتی پردازش ابری.. 41

3-6 امنیت در محاسبات ابری چیست؟ 42

3-6-1 رویکرد‌های محرمانگی از ارایه دهنده ابر 44

3-6-2 CryptDB مدل مهاجم ضعیف تر 45

3-6-3 نتیجه گیری از این بخش... 46

3-6-2 رمزنگاری دیسک بصورت کامل. 47

3-6-3 تکنیک های رایج رمزنگاری در دستگاه های ذخیره سازی.. 47

فصل چهارم: نرم افزار امنیتی بر مبنای فناوری پردازش ابر. 49

4-1 مقدمه. 50

4-2 امنیت ابر 50

4-3 تهدیدهای امنیتی پردازش ابری.. 52

4-4 امنیت در پردازش ابری[2] 54

4-5 راه حل‌های موجود برای تهدیدهای امنیتی سیستم مدیریت تصاویر میرا 54

4-6 سیستم شفاف حفاظت ابر( TCPS) 56

4-7 نوآوری‌های جدید در مورد امنیت محاسبات ابری.. 56

4-8 سردرگمی‌تعاریف.. 58

4-9 ارزیابی کنونی. 59

4-9-1 چه چیزی جدید نیست.. 59

4-9-2 چه چیزی جدید است.. 60

4-9-3 نوآوریهای مدل تهدید ابری.. 61

4-10 برخی VU DEJA.. 62

4-10-1 مالتیکس... 63

4-10-2 VMM‌های اولیه. 64

4-10-3 شرکت National CSS. 65

4-11 فرصت‌های جدید. 66

4-12 ایده‌های نهایی. 67

4-13 کاربرد تکنولوژی ابری جهت ایجاد امنیت.. 68

4-14 روش سنتی مقابله با عوامل مخرب در شبکه. 69

4-15 امنیت ابری.. 69

4-15-1 نرم‌افزار ویروس یاب جامع. 70

4-15-2 مزایای ویروس یاب مبتنی برتکنولوژی ابری.. 72

4-16 آینده‌ی پردازش ابری.. 72

فصل پنجم: روش پیشنهادی... 74

5-1 مقدمه. 75

5-2 رمزگذاری JAE (Jafar Alinezhad Encode) 75

5-3 روش پیشنهادی.. 79

5-4 نتایج آزمایش ها 89

5-5 شبیه سازی محیط مجازی ابر 98

5-6 توسعه روش پیشنهادی.. 101

فصل ششم: نتیجه گیری... 104

مراجع. 107

فرهنگ واژگان. 109

 


 

فهرست جداول

عنوان                                                                                               صفحه

جدول 2- 1: موانع و فرصت‌های پردازش ابری [10] 11

جدول 2- 2:  و  [13] 26

جدول 2- 3: تابع E [13] 28

جدول 2- 4: جعبه های S [13] 30

جدول 2- 5: تابع P [13] 31

جدول 2- 6: تابع PC1 [13] 32

جدول 2- 7: تابع PC2 [13] 32

جدول 2- 8: مثالی از DES. 33

 

جدول 3- 1: تکنیک‌های مختلف پیاده سازی FDE.. 47

 

جدول 5- 1: شماره گذاری حروفات.. 75

جدول 5- 2: جدول فراوانی‌های زبان انگلیسی. 76

جدول 5- 3: بیشترین فراوانی‌های جدول حروفات انگلیسی. 76

جدول 5- 4: حروفاتی که باهم استفاده می‌شوند. 76

جدول 5- 5: اختصاص اعداد منحصر بفرد برای حروفات دوتایی اکثرا باهم تکرار می‌شوند. 77

جدول 5- 6: اختصاص اعداد منحصر بفرد برای حروفات سه تایی اکثرا باهم تکرار می‌شوند. 77

جدول 5- 7: جدول رمزنگاری داده ها 78

جدول 5- 8: مقدیر توابع مورد نیاز 83

جدول 5- 9: یک مثال در الگوریتم پیشنهادی.. 86

جدول 5- 10: تریس یک مثال در الگوریتم پیشنهادی توسعه یافته. 101

 
فهرست نمودار

عنوان                                                                   صفحه

شکل 2- 1: CIA Triad [12] 13

شکل 2- 2: مثالی از One-Time Pads. 18

شکل 2- 3: رمزگذاری و رمزگشایی از عناصری موسوم به کلید. 19

شکل 2- 4: بلوک دیاگرام رمز فیستل. 23

شکل 2- 5: Triple DES [13] 24

شکل 2- 6: بلوك دیاگرام یك رمز DES [13] 24

شکل 2- 7: بلوک دیاگرام یک دور واحد [13] 27

شکل 2- 8: تابع f رمز گذار DES [13] 27

 

شکل 3- 1: معماری عمومی‌ذخیره‌سازی ابر[2] 37

شکل 3- 2: مدل پردازش ابری- معماری باز امنیتی[10] 41

شکل 3- 3: چهار رویکرد، سازماندهی شده بر اساس امنیت و کاربردپذیری[20] 46

 

شکل 4- 1: چالش‌های پردازش ابری (بررسی‌های IDC در سال 2008)[10] 51

شکل 4- 2: سیستم مدیریت تصاویر میرا[10] 55

 

شکل 5- 1: بلوک دیاگرام روش پیشنهادی.. 80

شکل 5- 2: یک دور از روش پیشنهادی.. 80

شکل 5- 3: شبه کد الگوریتم پیشنهادی.. 82

شکل 5- 4: تولید زیرکلیدها 82

شکل 5- 5: مقایسه زمان رمزگذاری و رمزگشایی DES به ازای کاراکترهای مختلف از 50 تا 1000. 87

شکل 5- 6: مقایسه ناحیه ای زمان رمزگذاری و رمزگشایی DES به ازای کاراکترهای مختلف از 50 تا 1000. 87

شکل 5- 7: زمان رمزگذاری و رمزگشایی DES به ازای کاراکترهای مختلف از 1000 تا 10000. 88

شکل 5- 8: مقایسه ناحیه ای زمان رمزگذاری و رمزگشایی DES به ازای کاراکترهای مختلف از 1000 تا 10000. 88

شکل 5- 9: مقایسه زمان رمزگذاری و رمزگشایی NDES به ازای کاراکترهای مختلف از 50 تا 1000. 89

شکل 5- 10: مقایسه ناحیه ای زمان رمزگذاری و رمزگشایی NDES به ازای کاراکترهای مختلف از 50 تا 1000. 89

شکل 5- 11: مقایسه زمان رمزگذاری و رمزگشایی NDES به ازای کاراکترهای مختلف از 1000 تا 10000. 90

شکل 5- 12: مقایسه ناحیه ای زمان رمزگذاری و رمزگشایی DES به ازای کاراکترهای مختلف از 1000 تا 10000. 90

شکل 5- 13: مقایسه زمان مورد نیاز برای رمزگذاری 50 تا 1000 کاراکتر در روش DES و NDES. 91

شکل 5- 14: نمایش ناحیه ای زمان مورد نیاز برای رمزگذاری 50 تا 1000 کاراکتر در روش DES و NDES. 91

شکل 5- 15: مقایسه زمان مورد نیاز برای رمزگشایی 50 تا 1000 کاراکتر در روش DES و NDES. 92

شکل 5- 16: نمایش ناحیه ای زمان مورد نیاز برای رمزگشایی 50 تا 1000 کاراکتر در روش DES و NDES. 92

شکل 5- 17: مقایسه زمان رمزگذاری و رمزگشایی 3DES به ازای کاراکترهای مختلف از 50 تا 1000. 93

شکل 5- 18: مقایسه ناحیه ای زمان رمزگذاری و رمزگشایی 3DES به ازای کاراکترهای مختلف از 50 تا 1000. 93

شکل 5- 19: مقایسه زمان مورد نیاز برای رمزگذاری 50 تا 1000 کاراکتر در روش 3DES و NDES. 94

شکل 5- 20: نمودار ناحیه ای مقایسه زمان مورد نیاز برای رمزگذاری 50 تا 1000 کاراکتر در روش 3DES و NDES. 94

شکل 5- 21: مقایسه زمان مورد نیاز برای رمزگشایی 50 تا 1000 کاراکتر در روش 3DES و NDES. 95

شکل 5- 22: نمودار ناحیه ای مقایسه زمان مورد نیاز برای رمزگشایی 50 تا 1000 کاراکتر در روش 3DES و NDES. 95

شکل 5- 23: مدل کلادسیم. 96

شکل 5- 24: شکل معماری کلادسیم و نمونه کد. 96

شکل 5- 25: شرح سناریو 97

شکل 5- 26: شکل نمونه اجرا شده 98

شکل 5- 27: شکل اجرا شده نرم افزار ما در بستر ماشین مجازی.. 98

شکل 5- 28: فلوچارت تولید زیرکلیدهای الگوریتم پیشنهادی توسعه یافته. 100

 

چکیده

پردازش ابری یک فناوری جدید است که به‌تازگی از طرف شرکت‌های مختلف از جمله مایکروسافت، گوگل، آمازون و آی‌بی‌ام عرضه شده است که شامل مجموعه‌ای از منابع مجازی و مقیاس‌پذیر است که قابلیت ارائه خدمات مورد نیاز کاربران براساس میزان استفاده آنها ازسرویس‌های ارائه شده را دارا می‌باشد. درحقیقت مجموعه‌ای از خدمات شبکه است که می‌تواند از طریق راه‌های ساده و فراگیر در دسترس کاربران قرار گیرد. در پردازش ابری سعی می‌شود اطلاعات در سمت سرور نیز ذخیره شود که لازمه ذخیره اطلاعات در سمت سرور حفظ امنیت داده‌ها و استفاده از مکانیزم‌های رمزنگاری می‌باشد. روش‌های رمزنگاری متفاوتی ارائه شده است که مشکل برخی از آنها تصادم و برخی زمان مصرفی زیاد می‌باشد. ما در این تحقیق برای کاهش زمان مصرفی از الگوریتمهای رمزنگاری قبلی استفاده کرده و روش جدیدی برای رمزنگاری داده‌ها ارائه داده و آنرا با روش مشابه قبلی مقایسه کرده و زمان مصرفی آنها را مورد مقایسه قرار داده‌ایم. تهدیدهای امنیتی موجود در روش پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج شبیه سازی نشان می‌دهد که روش ارائه شده نسبت به روشهای مشابه از کارایی بهتری بر خوردار است و ضمن حفظ امنیت کافی داده‌ها، زمان مصرفی برای رمزگذاری و رمزگشایی را بسیار کم می‌کند. بدیهی است که از محیط ابری برای پشتیبانی گیری ثانویه استفاده می‌شود. در هر بار داده‌های وارد شده توسط بانک اطلاعاتی در قالب فیلدهای مختلف ذخیره شده و با روشهای منحصر بفرد باهم ترکیب شده و نهایتا باعث افزایش امنیت داده‌ها گردیده است.

 

کلیدواژگان: پردازش ابری، فناوری، خدمات بر خط، تهدیدهای امنیتی، معماری باز امنیتی، طراحی, رمزگذاری و رمزگشایی.

 

 

1-1        مقدمه

موسسه ملی استاندارد و فن‌آوری، رایانش ابری را به صورت زیر تعریف می‌کند: "رایانش ابری مدلی برای فعال‌سازی آسان و راحت دسترسی در شبکه مورد تقاضا به یک منبع مشترک از منابع رایانش قابل پیکربندی (به عنوان مثال شبکه‌ها، سرورها، ذخیره سازی، برنامه‌های کاربردی و خدمات) است که می‌تواند به سرعت و با حداقل تلاش مدیریتی یا تراکنش ارائه دهنده سرویس نظارت و منتشر شود" [1]. این مدل ابری دسترس پذیری را گسترش داده و دارای پنج ویژگی اساسی از جمله خدمات خودی مورد تقاضا، دسترسی به شبکه گسترده، ادغام منابع، کشش سریع و خدمات اندازه‌گیری شده و سه مدل خدمات از جمله IaaS، PaaS و SaaS است که در آن SaaS یک سرویس ارائه شده به مشتری بر حسب برنامه‌های کاربردی در حال اجرا در زیرساخت‌های رایانش ابری میزبانی شده توسط ارائه دهندگان خدمات PaaS است. PaaS به خدماتی اشاره دارد که محیط یکپارچه با سطح بالا برای طراحی، ساخت، اجرا، تست، استقرار و به روز رسانی برنامه‌های کاربردی ایجاد شده توسط مشتری و با استفاده از زبان و ابزار توسعه یعنی جاوا، پایتون، نت و غیره است که توسط ارائه دهندگان خدمات به زیرساخت‌ ابری ارائه می‌شود. IaaS اشاره به خدماتی دارد که به کاربران ارائه شده است و قدرت پردازش، ذخیره‌سازی، شبکه و سایر منابع رایانش اساسی را ارائه می‌دهد و کاربران می‌توانند در هر نرم‌افزار ی از جمله سیستم عامل و برنامه‌های کاربردی، چهار مدل استقرار از جمله ابر خصوصی، ابر عمومی، ابر ترکیبی و ابر جامعه را استقرار و اجرا کنند.

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا