امروز: پنجشنبه 17 آذر 1401
1
دسته بندی پرسشنامه
بازدید ها 1,600
فرمت فایل doc
حجم فایل 29 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 5
15,600 تومان
پرسشنامة راهبردهای شناختی تنظیم هیجان گارنفسکی و همکاران

پرسشنامه راهبردهای شناختی تنطیم هیجان

     پرسشنامه راهبردهای شناختی تنطیم هیجان توسط گرنفسکی و همکاران (2001) ساخته شده است که 36 آیتم دارد. پاسخگویی به هر یك از آیتم های آن به صورت مقیاس لیكرت پنج درجه ای (1= تقریبا هرگز، تا 5= همیشه) می باشد. این پرسش­نامه دارای 2 راهبرد مثبت و منفی تنظیم شناختی هیجان و 9 زیر مقیاس است، که در راهبردهای شناختی منفی تنظیم....

1-    مقصر دانستن خود self-blame

2-    پذیرش  acceptance

3-    تمرکز روی فکر-نشخوار  focus on thought/rumination

4-    باز تمرکزی مثبت  positive refocusing

5-    تمرکز مجدد روی طرحریزی  refocus on planning 

6-    باز ارزیابی مثبت  positive reappraisal

7-    رسیدن به یک دورنما  putting into perspective 

8-    فاجعه آمیز دانستن  catastrophizing                                                  

9-    مقصر دانستن دیگران  blaming others

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه)

تعداد گویه ها:

36

تعداد مولفه:

مولفه دارد (ذکر شده در معرفی پرسشنامه)

روایی و پایایی:

دارد (داخلی و خارجی)

نحوه نمره گذاری:

دارد

منبع:

دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:

WORD و قابل ویرایش

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا