امروز: پنجشنبه 18 خرداد 1402
تحقیق حل عددی تائو معادلات انتگرالدیفرانسیل ولترا
دسته بندی ریاضی
بازدید ها 1,451
فرمت فایل zip
حجم فایل 355 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 50
28,800 تومان
تحقیق حل عددی تائو معادلات انتگرال-دیفرانسیل ولترا

تحقیق حل عددی تائو معادلات انتگرال-دیفرانسیل ولترا

هدف از این مقاله بررسی روش تائو با پایه های چند جمله ای دلخواه برای یافتن معادلات انتگرال –دیفرانسیل ولترا(VIDES)است.قسمت های دیفرانسیل و انتگرال این معادلات توسط نمادهای علمی تائو جایگزین می شوند.به این منظور که VIDES را به دستگاه معادلات خطی تبدیل کند.برای برتری روش تائو نتایج عددی چند مثال با پایه های چند جمله ای چپیشف ارائه می شود.

  واژگان کلیدی: انتگرال-دیفرانسیل،چند جمله ای، ضرایب، ثابت ها، ماتریس، بردار، مبنای چبیشف

عنوان                                                                                                                                     

فصل 0: پیشگفتار                                                                                                         

     1-0 خطاها                                                                                                                                      

     2-0 توابع وچند جمله ای ها                                                                                                                      

     3-0 معادلات انتگرال-دیفرانسیل فردهلم در فضای باناخ                                                                     

فصل 1: مقدمه                                                                                                             

فصل 2: نماد ماتریس                                                                                                  

     1-2 قسمت های دیفرانسیل وشرایط ممکن                                                                                              

     2-2 قسمت انتگرال                                                                                                                                       

     3-2 تبدیلIDE به ماتریس 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا