امروز: یکشنبه 12 آذر 1402
تریستور، انتقال، شبیه سازی ها، پایداری، ولتاژ
دسته بندی برق
بازدید ها 1,103
فرمت فایل zip
حجم فایل 110 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 6
15,600 تومان
 مقالهبهبود پایداری ولتاژ با استفاده از SVC در سیستم های قدرت

عنوان مجله:

Leonardo Journal of Sciences

عنوان مقاله:

Voltage Stability Improvement using Static Var Compensator in Power Systems

 

This paper investigates the effects of Static Var Compensator (SVC) on voltage stability of a power system. The functional structure for SVC built
with a Thyristor Controlled Reactor (TCR) and its model are described. The model is based on representing the controller as variable impedance that
changes with the firing angle of the TCR. A Power System Computer Aided Design /Electromagnetic Transients including DC (PSCAD/EMTDC) is used
to carry out simulations of the system under study and detailed results are shown to access the performance of SVC on the voltage stability of the

system.

keywords: Thyristor; Transmission; Simulations; Stability; Voltage.

بهبود پایداری ولتاژ با استفاده از SVC در سیستم های قدرت

 

چکیده 

این مقاله اثرات SVC بر روی پایداری ولتاژ سیستم قدرت را بررسی می کند. ساختار کارکردی برای SVC با یک راکتور کنترل شده با تریستور (TCR) و مدل آن توصیف می گردد. مدل مبتنی بر نمایش کنترلر بعنوان امپدانس متغیر که با تغییر زاویه آتش TCR عمل می نماید کار می کند. یک طراحی پشتیبانی کامپیوتری سیستم قدرت/ حالت های گذرای الکترو مغناطیسی شامل DC (PSCAD/EMTDC) استفاده می گردد تا شبیه سازی های سیستم مورد مطالعه را انجام دهد و نتایج مشروح نشان داده شده اند تا به عملکرد SVC بر روی پایداری ولتاژ سیستم دست یابند.

 

کلیدواژگان 

تریستور، انتقال، شبیه سازی ها، پایداری، ولتاژ.

 

 

 

 


فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا