امروز: سه شنبه 14 آذر 1402
گراف­های خواسته شده توسط برنامه NetworkX 19 ایجاد گردیده است و نحوه محاسبه هر مدل در محیط IDLE نمایش داده شده است همچنین خروجی هریک از مدل­های ذیل در پوشه output آورده شده است
دسته بندی شبکه های اجتماعی
بازدید ها 3,483
فرمت فایل doc
حجم فایل 1.037 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 25
43,200 تومان
گزارش تحقیق ی درس کارشناسی ارشد مباحث ویژه شبکه های اجتماعی استاد صفایی

تحقیق درس شبکه های اجتماعی استاد صفایی سمنانی

 محاسبه مدل Barabasi_Albert(BA)

 محاسبه مدل Erdos-Renyi(ER)

 محاسبه مدل Mollay-Reed(MR)

محاسبه مدل Watts and Strogatz (WS)

 محاسبه مدل (p,g) 

 محاسبه مدل  Kelmm-Eguiluz(KE)

 

نتایج شامل مقدار فراوانی هر درجه به ازای هر یک از الگوریتم های خواسته شده در تحقیق، معیارهای مورد نظر شامل مرکزیت میانوندی، فاصله ی ژئودزی، ضریب خوشیدگی،تعداد گروه های ایزوله و اتصال پذیری گره در جدول زیر تشریح گردیده است.

type

Probability of dis

prob:35%

  BA


  KE


  ER


  MR


 WS


  p,g


 

 

برنامه ی مربوط به رسم گراف های خواسته شده در فولدر اصلی و نتایج آن در فولدر output قرار داده شده است. همچنین

با توجه به نمدارهای رسم شده می توان نتایج زیر را گرفت:

1) طبق الگوریتم BA فراوانی بر حسب درجه ی ایجاد شده از power law پیروی می کند.

2) نمودار مربوطه برای الگوریتم ER از power law پیروی نکرده و از پواسون پیروی می کند.

3)نمودار مربوطه برای الگوریتم SW از پواسون پیروی می کند.

4) نمودار مربوط به الگوریتم KE از power law پیروی می کند.

5) همچنین گراف p,g را در حالتیکه p=1 و g=0 است رسم شده است ( که در واقع نقطه ی بهینه از لحاظ تغییرات قطر است  dd/df)

فایل های مرتبط ( 21 عدد انتخاب شده )

بالا