امروز: یکشنبه 6 اسفند 1402
سورس و دکیومنت برای شبیه سازی در متلب
دسته بندی شبکه های کامپیوتری
بازدید ها 1,728
فرمت فایل doc
حجم فایل 548 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 20
32,400 تومان
مقاله: جهت حرکت در شبکه های بیسیم

 

الگوریتم   پیشنهادی قدیمی:

1-1. مدل انرژی

فرض كنید گره i ام داده هایی را با سرعت fij  بیت بر ثانیه (bps) برای گره jام ارسال نماید. مدل مصرف انرژی گره iام را می توان به صورت زیر تعریف نمود :

 

که  در آن  و مقادیری ثابت برای انرژی مصرفی جهت راه اندازی مدار فرستنده و تقویت كننده توان می باشند.  , فاصله اقلیدسی بین دو گره حسگر i و j می باشد. β فاكتور اتلاف مسیر بوده و در محدوده        4 β 2   قرار میگیرد؛ بدین گونه كه اگر فاصله فرستنده تا گیرنده  بیشتر از مقدار ثابت  باشد از مدل چند مسیری 4= β ودر غیر این صورت از مدل فضای آزاد استفاده میشود.2= β همچنین انرژی مصرفی گره      i ام جهت دریافت داده هایی با نرخ  عبارتست از:

الگوریتم  پیشنهادی قدیمی:

1-1. مدل انرژی

فرض كنید گره i ام داده هایی را با سرعت fij  بیت بر ثانیه (bps) برای گره jام ارسال نماید. مدل مصرف انرژی گره iام را می توان به صورت زیر تعریف نمود :

 

که  در آن  و مقادیری ثابت برای انرژی مصرفی جهت راه اندازی مدار فرستنده و تقویت كننده توان می باشند.  , فاصله اقلیدسی بین دو گره حسگر i و j می باشد. β فاكتور اتلاف مسیر بوده و در محدوده        4 β 2   قرار میگیرد؛ بدین گونه كه اگر فاصله فرستنده تا گیرنده  بیشتر از مقدار ثابت  باشد از مدل چند مسیری 4= β ودر غیر این صورت از مدل فضای آزاد استفاده میشود.2= β همچنین انرژی مصرفی گره      i ام جهت دریافت داده هایی با نرخ  عبارتست از:

الگوریتم  پیشنهادی قدیمی:

1-1. مدل انرژی

فرض كنید گره i ام داده هایی را با سرعت fij  بیت بر ثانیه (bps) برای گره jام ارسال نماید. مدل مصرف انرژی گره iام را می توان به صورت زیر تعریف نمود :

 

که  در آن  و مقادیری ثابت برای انرژی مصرفی جهت راه اندازی مدار فرستنده و تقویت كننده توان می باشند.  , فاصله اقلیدسی بین دو گره حسگر i و j می باشد. β فاكتور اتلاف مسیر بوده و در محدوده        4 β 2   قرار میگیرد؛ بدین گونه كه اگر فاصله فرستنده تا گیرنده  بیشتر از مقدار ثابت  باشد از مدل چند مسیری 4= β ودر غیر این صورت از مدل فضای آزاد استفاده میشود.2= β همچنین انرژی مصرفی گره      i ام جهت دریافت داده هایی با نرخ  عبارتست از:

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا