امروز: دوشنبه 10 مهر 1402
باز آرایی فیدر توزیع، مجموعه فازی، بهینه سازی جفت گیری زنبور عسل(HBMO)، تابع چند هدفه
دسته بندی برق
بازدید ها 997
فرمت فایل zip
حجم فایل 193 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 8
18,000 تومان
مقاله ISI لگوریتم ترکیبی مبتنی بر مجموعه فازی و HBMO برای بازآرایی فیدر توزیع چند تابع هدفه

نام مجله:

World Applied Sciences Journal 4 (2): 308-315, 2008
ISSN 1818-4952

 

عنوان مقاله:

A Hybrid Algorithm Based on HBMO and Fuzzy Set for Multi-Objective Distribution Feeder Reconfiguration

Abstract

This paper presents an efficient hybrid algorithm for multi-objective distribution feeder reconfiguration based on Honey Bee Mating Optimization (HBMO) and fuzzy multi-objective approach. The objective functions are to minimize real power losses; deviation of nodes voltage; the number of switching operation and to balance the loads on the feeders. Due to the objectives are different and no commensurable, it is difficult to solve this problem by conventional approaches that optimize a single objective. In the proposed algorithm, these objective functions are first modeled with fuzzy sets to evaluate their imprecise nature and then the HBMO algorithm is used to determine the optimal solution. The feasibility of the proposed optimization algorithm is demonstrated and compared with the solutions
obtained by other approaches over different distribution test systems.

Key words: Distribution feeder reconfiguration, fuzzy set, Honey Bee Mating Optimization (HBMO), Multi-objective function

 

الگوریتم ترکیبی مبتنی بر مجموعه فازی و HBMO برای بازآرایی فیدر توزیع چند تابع هدفه

چکیده

این مقاله یک الگوریتم ترکیبی کارا برای بازآرایی فیدر توزیع با چند تابع هدف مبتنی بر روش های بهینه سازی مجموعه فازی و جفت گیری زنبور عسل(HBMO) ارائه می دهد. توابع هدف مینیمم کردن تلفات توان حقیقی ، انحراف ولتاژ گره، تعداد عمل کلید زنی و متعادل کردن بار فیدرها می باشد.از آنجائیکه اهداف متفاوت می باشند و غیر قابل اندازه گیری حل این مساله با روش های قدیمی که تنها یک هدف را بهینه می نماید دشوار می باشد. در الگوریتم پیشنهادی این توابع هدف ابتدا با مجموعه های فازی مدل می گردد تا طبیعت غیر دقیقشان برآورد گردد سپس الگوریتم HBMO بکار برده می شود و با پاسخ دیگر روش ها بر روی سیستم های توزیع مختلف آزمایش مقایسه می گردد.

کلید واژگان

باز آرایی فیدر توزیع، مجموعه فازی، بهینه سازی جفت گیری زنبور عسل(HBMO)، تابع چند هدفه

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا