امروز: جمعه 10 تیر 1401
تحقیق حاضر در 127صفحه جهت ارائه در مقطع کارشناسی علوم تربیتی با رعایت تمام اصول تحقیق نویسی آماده گردیده است در ضمن فهرست مطالب در زیر آمده است انشالله مورد پسند واقع گردد
دسته بندی علوم تربیتی
بازدید ها 933
فرمت فایل docx
حجم فایل 143 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 127
32,400 تومان
تحقیق مقایسه راهبردهای یادگیری  دانش آموزان موفق و ناموفق

فهرست                                                                                                                       

فصل اول

مقدمه..................................................................................................................... 2

بیان مسأله............................................................................................................. 3

اهمیت و ضرورت پژوهش.................................................................................... 7

اهداف پژوهش....................................................................................................... 9

گزاره‌های تحقیق (سؤال‌ها / فرضیه‌ها)................................................................. 10

معرفی نوع متغیرها و تعاریف عملیاتی.................................................................. 10

 

فصل دوم

مقدمه..................................................................................................................... 15

یادگیری از دیدگاه روانشناسی رفتارگرا.............................................................. 16

یادگیری از دیدگاه روانشناسی شناختی................................................................ 18

نظریه رشدشناختی پیاژه....................................................................................... 20

نظریه یادگیری گشتالت......................................................................................... 22

نظریه یادگیری معنی‌دار كلامی............................................................................. 23

نظریه پردازش اطلاعات........................................................................................ 26

راه‌بردهای شناختی - فراشناختی......................................................................... 30

 راهبردهای تكرار در تكالیف ساده یادگیری........................................................ 33

راهبرد مرور ذهنی در تكالیف پیچیده یادگیری..................................................... 34

راهبرد بسط دهی در تكالیف پایه.......................................................................... 36

راهبرد بسط دهی در تكالیف پیچیده..................................................................... 37

راهبرد سازماندهی در تكالیف پایه........................................................................ 38

راهبرد سازماندهی در تكالیف پیچیده یادگیری..................................................... 39

فراشناخت.............................................................................................................. 40

معلمان كارآمد....................................................................................................... 46

پرورش مهارت‌های فكری..................................................................................... 47

پرورش مهارت‌های حل مسئله.............................................................................. 48

مهارتهای تدریس................................................................................................... 52

دستورالعمل‌های قبل از مطالعه............................................................................. 57

دستورالعمل‌های بعد از مطالعه............................................................................. 60

دستورالعمل‌های جهت گسترش حافظه................................................................. 61

دستورالعمل‌های بهسازی حافظه.......................................................................... 63

ادبیات پژوهش موجود در موضوع مورد مطالعه................................................. 65

فصل سوم

1-3- روش تحقیق................................................................................................ 74

2-3- جامعة مورد مطالعه.................................................................................... 75

1-3-3- نمونه مورد مطالعه و روش نمونه‌گیری................................................. 75

2-3-2- ملاك انتخاب نمونه................................................................................. 76

4-3- ابزار پژوهش............................................................................................... 76

1-4-3- معرفی ابزار............................................................................................ 76

2-4-3- اعتبار آزمون.......................................................................................... 78

5-3- روش نمره‌گذاری........................................................................................ 78

6-3- روش تجزیه و تحلیل آماری....................................................................... 79

فصل چهارم

میزان درآمد خانواده............................................................................................. 81

میزان تحصیلات پدر آزمودنیها............................................................................. 82

میزان تحصیلات مادر آزمودنیها........................................................................... 83

شغل پدر................................................................................................................ 84

شغل مادر.............................................................................................................. 85

توزیع فراوانی دانش‌آموزان برحسب موفقیت تحصیلی......................................... 85

میانگین انحراف استاندارد راهبردهای یادگیری در دو گروه موق و ناموفق....... 87

بخش استنباطی...................................................................................................... 88

رابطه بین راهبردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی در رشته ریاضی فیزیك با درس حسابان      89

رابطه بین راهبردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی در رشته ریاضی فیزیك با درس فیزیك        91

رابطه بین راهبردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی در گروه علوم تجربی با نمره درس شیمی     92

رابطه بین راهبردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی در گروه علوم تجربی با نمره درس زیست‌شناسی     93

رابطه بین راهبردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی در گروه علوم انسانی با درس جامعه‌شناسی  95

نوع راهبردهای یادگیری كه دانش‌آموزان موفق و ناموفق در رشته ریاضی بكار می‌برند چیست؟ 98

نوع راهبردهای یادگیری كه دانش‌آموزان موفق و ناموفق در رشته علوم تجربی بكار می‌برند چیست؟     99

تحلیل ممیز............................................................................................................. 100

نوع راهبردهای یادگیری كه دانش‌آموزان موفق و ناموفق در رشته علوم انسانی به كار می‌برند چیست؟  101

تحلیل ممیز............................................................................................................. 101

فصل پنجم

بحث و نتیجه‌گیری................................................................................................. 104

محدویت‌ها............................................................................................................. 112

پیشنهادها............................................................................................................... 113

منابع فارسی.......................................................................................................... 114

منابع انگلیسی......................................................................................................... 117

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا