امروز: چهارشنبه 17 خرداد 1402
تحقیق حاضر در 216 صفحه جهت ارائه در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته برق و الکترونیک با رعایت تمام اصول پایالن نامه نویسی آمده گردیده است در ضمن فهرست مطالب در زیر آمده است انشالله مورد پسند واقع گردد
دسته بندی برق
بازدید ها 1,319
فرمت فایل docx
حجم فایل 800 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 216
36,000 تومان
تحقیق کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر

فهرست مطالب

عوان صفحه

فصل اول                           مقدمه‌ای بر علم كنترل و مفاهیم منطقی

1-1- خود كارسازی (اتوماسیون)................... 2

كنترل اتوماتیك.................................. 3

ورودی ها ...................................... 4

خروجی‌ها ....................................... 5

بخش پردازشگر یا بلوك كنترل ...................... 5

1-2- سیستم‌های دیجیتال و آنالوگ.................. 7

كنترل آنالوگ.................................... 8

كنترل دیجیتال ................................... 9

1-3- انواع فرآیندهای صنعتی...................... 10

فرآیندهای پیوسته .............................. 10

فرآیندهای مرحله‌ای ............................. 11

تولید گام به گام............................... 11

1-4- استراتژی كنترل ............................. 12

كنترل حلقه باز.................................. 12

كنترل پیش خور................................... 13

كنترل حلقه بسته................................. 14

1-5- كنترل كننده‌های پیوسته...................... 15

1-6- سیستم‌های كنترل متداول...................... 16

سیستم‌های رله‌ای................................. 16

سیستم‌های الكترونیكی............................. 18

حافظه ......................................... 21

ریزپردازنده ................................... 24

1-7- كامپیوتر در كنترل ......................... 25

فصل 2                             كنترل كننده‌های قابل برنامه‌ریزی (PLC)

2-1- مقدمه..................................... 27

2-2- نگاهی گذرا بر تاریخچه PLC.................. 28

2-3- مقایسه PLC با سایر سیستم‌های كنترلی.......... 31

2-4- سخت افزار PLC............................. 33

واحد پردازش مركزی (CPU)........................ 34

حافظه ......................................... 35

حجم حافظه...................................... 38

واحدهای ورودی و خروجی ......................... 39

واحدهای برنامه‌ریزی............................. 43

2-5- انواع سیستم‌های PLC........................ 44

PLC های كوچك................................... 45

PLC های متوسط ................................. 46

PLC های بزرگ................................... 47

فصل 3                                     مقدمه‌ای بر زبان برنامه‌نویسی S5

3-1- اشكال مختلف نمایش برنامه.................... 52

روش نمایش نردبانی .............................. 52

روش نمایش فلوچارتی ............................. 53

روش نمایش عبارتی ............................... 54

3-2- سیكل زمانی اجرای برنامه................... 57

3-3- برنامه‌نویسی سازمان یافته.................. 58

بلوك‌های برنامه (PB) ........................... 59

بلوك‌های ترتیبی (SB)............................. 59

بلوك‌های تابع ساز (FB) ......................... 60

بلوك‌های اطلاعاتی (DB)........................... 61

بلوك‌های سازماندهی (OB)......................... 61

3-4- عملوند های مورد استفاده در زبان S5 ....... 62

3-5- دستور العمل‌های زبان S5 ................... 62

دستور العمل‌های اصلی ........................... 62

دستور العمل‌های تكمیلی.......................... 63

دستور العمل‌های سیستم........................... 63

3-6- خواندن صفر................................ 63

3-7- كنتاكت در حالت عادی باز .................. 64

3-8- كنتاكت در حالت عادی بسته.................. 64

3-9- كاربرد پرانتز ها در برنامه نویسی به روش STL     66

3-10- فلگ یا پرچم.............................. 68

3-11- بیت RLO.................................. 70

3-12- ست وری ست در فلگ‌ها و خروجی‌ها............. 70

3-13- دستور NOP 0 .............................. 73

3-14- كانكتور.................................. 76

3-15- برنامه‌نویسی یك تشخیص دهندة لبه پالس...... 77

3-16- دستور پرش غیر شرطی........................ 79

3-17- دستور پرش شرطی........................... 79

3-18- دستور‌های بارگذاری و انتقال .............. 80

دستور L ....................................... 81

دستور T ....................................... 82

3-19- موارد استفادة آكومولاتور.................. 83

دستور جمع دو عدد................................ 83

دستور تفریق.................................... 84

3-20- مقایسه كننده‌ها........................... 84

3-21- شمارنده‌ها................................. 88

3-22- تایمرها................................... 92

تایمر پله‌ای (SP)................................ 96

تایمر پله‌ای گسترده (SE).......................... 97

تایمر با تأخیر روشن (SD) ........................ 98

تایمر با تأخیر خاموش (SF)........................ 99

تایمر با تأخیر ماندگاری (SS).................... 100

دستورهای اعلام پایان برنامه .................. 101

فصل 4                                         روش برنامه نویسی

4-1- روش برنامه‌نویسی......................... 105

4-2- بلوك‌های اطلاعاتی (DB) ................... 112

4-3- بلوك‌های تابع ساز (FB).................... 119

4-4- دستورات تكمیلی ......................... 125

دستور AW..................................... 125

دستور OW .................................... 126 دستور XOW 127

دستور CFW.................................... 127

دستور CSW.................................... 128

دستور SLW.................................... 128

دستور SRW.................................... 129

دستور I....................................... 129

دستور D ..................................... 130

دستور ADD.................................... 130

دستور JZ...................................... 131

دستور JN ..................................... 132

دستور JP...................................... 132

دستور JM...................................... 132

فصل پنجم                                   شیوه‌های كنترل فرآیند

5-1- كنترل فرآیند............................. 136

برنامه‌های تركیبی ............................. 136

برنامه‌های ترتیبی ............................. 136

5-2- دستور DO................................ 144

5-3- ارسال پیام‌های خطا بر روی صفحه نمایش ..... 145

5-4- ساختار برنامه‌های ترتیبی ................. 148

فصل ششم           قابلیت های پیشرفته كنترل كننده‌های قابل برنامه‌ریزی

6-1- ماژول های ورودی/خروجی دیجیتال............ 170

6-2- ماژول‌های وظایف ویژه .................... 170

محدودة وظایف ماژول‌ها.......................... 171

6-3- واحدهای ورودی/خروجی آنالوگ.............. 172

تبدیل آنالوگ به دیجیتال ...................... 172

ورودی‌های A/D.................................. 173

برنامه‌ریزی ورودی های آنالوگ.................. 173

نقاط توقف.................................... 174

كاربردهای آنالوگ به دیجیتال .................. 175

6-4- ماژول‌های دیجیتالی به آنالوگ............... 175

نحوه عمل ..................................... 176

كاربردها .................................... 176

اطلاعات مربوط به نقایص و وضعیت آنالوگ......... 177

6-5- ماژول‌های بهسازی سیگنال................... 177

6-6- توابع كنترل پیوسته....................... 178

ماژول‌های PID.................................. 179

برنامه‌ریزی ماژول‌های PID....................... 180

ماژول‌های كنترل – PID كاربردها ................. 181

6-7- دیاگرام های گرافیكی و فرآیندنما.......... 181

تأثیر بر روند اجرای فرآیند.................... 183

برنامه‌ریزی نمودارهای فرآیند نمای پروسة......... 184

6-8- ورودی/خروجی راه در ارتباطات............. 185

فصل هفتم                                ارتباطات PLC و خود كارسازی

7-1- ارتباطات PLCها .......................... 188

 

استفاده‌های معمول از پورت‌ها یا در گاه‌های ارتباطی PLC 188

ارتباطات سریال – RS232 و شاخه‌های مشتق شده از آن 189

الزامات ارتباطات استاندارد .................. 190

فواصل انتقال ................................ 191

حلقه جریان 20MA ............................. 192

RS 422 – RS423 ................................ 193

7-2- كنترل جریان داده ........................ 193

پروتكل برای انتقال .......................... 194

7-3- داده‌های ارسال شده از طریق خطوط ارتباطی PLC 195

7-4- ارتباطات بین چند PLC ..................... 196

7-5- شبكه‌های محلی ............................ 197

PLC ها و شبكه ها ............................. 198

7-6- كنترل توزیع شده ......................... 198

محدوده نیازها ................................ 199

پیكر بندی های شبكه ها........................ 199

دسترسی و كنترل كانال .......................... 200

پروتكل ها ................................... 200

7-7- استانداردهای شبكه – ISO،. IEEE، MAP....... 201

ISO – اتصال داخلی سیستم‌های باز ............... 201

GMMAP نگاهی به مشخصات ....................... 202

مقایسه با اینترنت............................. 203

اجرای استاندارد MAP.......................... 203

MAP در ارتباطات سطح كارخانه‌ای و سیستم های باز 204

كارایی MAP .................................. 204

شبكه‌های انحصاری PLC ........................... 205

ماژول‌های واسطه شبكه ......................... 205

شبكه‌های محلی تطبیق پذیر....................... 206

فصل هشتم                                           كاربرد PLC

8-1- كاربرد PLC ها در رباتیك.................. 209

كاربرد PLC به عنوان یك كنترل كننده ربات........ 209

كنترل توالی محدود............................... 210

انعطاف پذیری................................. 210

كنترل‌های توالی و تركیبی......................... 210

فصل نهم                  انتخاب، نصب و راه‌اندازی سیستم‌های PLC

9-1- روند طراحی برای سیستم‌های PLC ............ 213

9-2- انتخاب یك كنترل كننده قابل برنامه‌ریزی ... 213

الزامات ورودی/خروجی ......................... 214

حافظه و الزامات برنامه‌ریزی .................. 215

9-3- نصب..................................... 216

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا