امروز: جمعه 12 خرداد 1402
تحقیق حاضر در 117 صفحه جهت ارائه در مقطع دکتری داروسازی با رعایت تمام نکات اصول تحقیق نویسی با وسواس تمام آماده گردیده در ضمن فهرست مطالب در زیر آماده است انشالله مورد پسند واقع گردد
دسته بندی پزشکی
بازدید ها 1,390
فرمت فایل docx
حجم فایل 3.959 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 117
43,200 تومان
تحقیق بررسی ایزومری در اكسیم حاصل از 2- (4- ترسیوبوتیل - 1- سیكلوهگزنیل)- 4- ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

خلاصه فارسی

مقدمه................................ 1

فصل اول: كلیات

1-1- اكسیم‌ها و كاربرد آنها................... 2

1-1-1- اثر اكسیم به عنوان آنتی دوت........... 4

الف) ساختار شیمیائی و ویژگی اكسیم‌ها......... 11

ب) فارماكوكینتیك اكسیم‌ها.................... 14

ج) سمیت اكسیم‌ها.............................. 15

د) خاصیت فعالیت بخشی مجدد در In- Vitro........... 17

هـ) خاصیت احیاكنندگی در In-Vivo............... 20

و) اثربخشی درمانی اكسیم‌ها.................... 25

ز) توصیه‌های بالینی........................... 30

1-1-2- اثر اكسیم‌ها به عنوان آنتی دوت سموم ارگانو فسفره 32

الف) مكانیزم عمل آفت كش‌های ارگانو فسفره..... 32

ب) تابلوی بالینی مسمومیت با آفت كش‌های ارگانو فسفره   34

ج) درمان مسمومیت با آفت كش‌های ارگانو فسفره.. 37

1-1-3- اكسیم با كاربرد علف‌كش................ 38

1-1-4- اثر ضد قارچی اكسیم‌ها................. 39

الف) معرفی قارچ‌ها............................ 39

ب) شیمی درمانی بیماری‌های قارچی.............. 41

ج) آزول‌های ضد قارچ.......................... 43

د) فارماكوفور آزول‌های ضد قارچی.............. 44

هـ) مكانیزم اثر آزول‌ها...................... 48

و) طراحی آزول‌های جدید ضد قارچ  (آنالوگ های اكسی كونازول) 51

1-1-5- اثر اكسیم در درمان بیماری انگلی لشمانیوز 55

1-1-6- تركیبات آنتی‌بیوتیك با ساختار اكسیم.... 57

الف) تعریف آنتی‌بیوتیك‌ها...................... 57

ب) منابع آنتی‌بیوتیك‌ها........................ 60

ج) مكانیزم اثر آنتی‌بیوتیك‌ها.................. 60

د) آنتی‌بیوتیك‌های بتالاكتام.................... 63

1-1-7- اثر اكسیم در درمان بیماری آلزایمر..... 67

الف) علت‌شناسی بیماری آلزایمر................. 68

ب) درمان بیماری آلزایمر...................... 68

1-1-8- مشتقات اكسیم با خاصیت ضد تشنج........ 70

الف) فیزیوپاتولوژی صرع.................. 72

ب)اتیولوژی صرع.............................. 74

ج) دارو درمانی صرع.......................... 75

1-1-9- مشتقات اكسیم با خاصیت مهار كنندگی پمپ سدیم ـ پتاسیم    78

1-1-10- اكسیم با خاصیت مهاركنندگی آنزیم Cytp450 79

فصل دوم: بخش نظری

2-1- تلاش برای سنتز 2-(4-ترسیوبوتیل-1- سیكلوهگزنیل)-4- ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون از 4- ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون. 81

2-1-1- روش سنتز 2-(4- ترسیوبوتیل-1-سیكلوهگزنیل)-4-ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون از 4- ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون در محیط اسیدی 82

2-1-2- روش سنتز 2-(4- ترسیوبوتیل-1-سیكلوهگزنیل)-4-ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون از 4- ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون در محیط اسیدی با حلال تولوئن82

2-1-3- روش سنتز 2-(4- ترسیوبوتیل-1-سیكلوهگزنیل)-4-ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون از 4- ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون در محیط بازی  83

2-1-4- روش خالص سازی كتون سنتز شده........ 84

الف) انتخاب حلال............................. 85

ب) انحلال..................................... 86

ج) صاف كردن محلول داغ........................ 87

د) تبلور.................................... 87

هـ) صاف كردن................................ 88

و) خشك كردن بلور‌ها.......................... 89

2-2- تلاش برای سنتز اكسیم از 2-(4- ترسیوبوتیل-1- سیكلوهگزنیل)-4-ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون..................... 90

3-1- روش سنتز 2-(4- ترسیوبوتیل-1-سیكلوهگزنیل)-4-ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون از 4- ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون در محیط بازی......... 91

3-2- عمل جداسازی كتون مورد نظر توسط كریستال‌گیری مجدد  92

3-3- طیف‌های كتون سنتز شده................ 95

3-4- بررسی و نتیجه گیری.................. 106

3-5- تلاش برای سنتز اكسیم از كتون ساخته شده در مرحله 3-1- 107

3-6- عمل جداسازی اكسیم مورد نظر توسط كریستال‌گیری مجدد 108

3-7- طیف‌های اكسیم سنتز شده.................. 110

3-8- بررسی و نیتجه‌گیری....................... 115

خلاصه انگلیسی................................ 116

منابع....................................... 117

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا