امروز: جمعه 19 خرداد 1402
تحقیق حاضر جزء نادرترین تحقیق های کارشناسی برق هواپیمایی می باشد که 50 آماده گردیده
دسته بندی برق
بازدید ها 1,208
فرمت فایل docx
حجم فایل 5.4 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 50
28,800 تومان
تحقیق طراحی و ساخت اتاق آنتن

فهرست مطالب :

عنوان                                                                                                            صفحه   

فصل اول: محاسبه ناجیه سكوت اتاق آنتن و تعیین كیفیت اتاق     1

1- مقدمه                                     2

2- تعریف “Qiet zone” و “Quietness” اتاق كنتن        4

3- اندازه‌گیری مقدار انعكاس در ناحیه سكوت      6

4- تحلیل نتایج آزمایش:                        15

5- مقایسه بین نتایج حاصل از دو روش            17

فصل دوم: طراحی و مدل سازی اتاق انتن           25

1- مقدمه                                     27

2- نظریه جذب امواج الكترومغناطیسی             28

3- جاذب باند باریك                           29

4- جاذب باند پهن                              30

5- انتخاب ماده جاذب و تهیه بلوكهای جذب        31

6- اندازه‌گیری مشخصات جاذبها                    32

7- ناحیه سكوت آنتن                            33

8- طراحی اتاق                                34

9- مدلسازی ریاضی اتاق آنتن                    35

10- نتیجه                                    38

11- پیشنهادات                                38

فصل سوم: گزارش ساخت اتاق آنتن                 39

نتیجه گیری                                    42

فهرست مراجع                                  43


فهرست شكلها و جداول:

عنوان                                                                                                            صفحه   

شكل شماره 1- نمای كلی آنتن فرستنده و گیرنده........................................................................ 5

شكل شماره 2- منحنی پترن تست شده آنتن مرجع.................................................................... 8

شكل شماره 3- منحنی انحراف سطح توان....................................................................................... 9

شكل شماره 4- انحراف پترن آنتن تحت تأثیر موج انعكاس........................................................ 10

شكل شماره 5- منحنی پترن موج ساكن........................................................................................... 15

شكل شماره 6- جهت حركت آنتن...................................................................................................... 18

شكل شماره 7- مجموعة اندازه گیری توان دریافتی....................................................................... 19

جدول شماره 1- مقادیر اندازه گیری توان در زاویه های مختلف................................................ 20

جدول شماره 2- مقادیر اندازه گیری توان در زاویه های مختلف................................................ 20

جدول شماره 3- مقادیر اندازه گیری توان در زاویه های مختلف................................................ 20

جدول شماره 4- مقادیر اندازه گیری توان در زاویه های مختلف................................................ 21

جدول شماره 5- مقادیر اندازه گیری توان در زاویه های مختلف................................................ 21

جدول شماره 6- مقادیر اندازه گیری توان در زاویه های مختلف................................................. 21

شكل شماره 8- زاویه بین آنتن فرستنده و گیرنده......................................................................... 22

شكل شماره 9- پترن آنتن..................................................................................................................... 23

شكل شماره 10- امواج انعكاس از مانع بی اتلاف............................................................................ 29

شكل شماره 11- انعكاس موج از مانع در محیط تلفدار................................................................. 30

شكل شماره 12- نمونه جاذب های الكترومغناطیسی.................................................................... 32

شكل شماره 13- مدار نمونه ای اندازه گیری ضریب انعكاس جاذب......................................... 32

شكل شماره 14- مدار نمونه ای اندازه گیری افت انتقال جاذب................................................. 33

شكل شماره 15- نمایی از اتاق آنتن................................................................................................... 35

شكل شماره 16- مقایسه جذب موج در روش پیشنهادی و روش MUR................................ 37

كلیدواژه:

اتاق آنتن

Antenna room

اتاق بدون انعكاس

Anechoic chamber

جاذب موج الكترومغناطیسی

Electromagnetic Absorber

اندازه گیری آنتن

Antenna Measurement

شرط مرزی جذب

Absorbing Boundary Condition

مدلسازی فضای آزاد

Free Space Modeling

من لم یشكر المخلوق فلم یشكر الخالق

وظیفة خود می دانم كه از كلیه كسانی كه در پیشرفت علمی اینجانب نقش داشته اند تشكر نمایم. همچنین از اساتید راهنمای تحقیق آقایان دكتر غلامرضا مرادی و مهندس احسان زهره ای تشكر ویژه می نمایم. مسلماً بدون راهنمایی این عزیزان این تحقیق قابل تعریف و اجرا نبود. لازم است از ریاست محترم دانشكده جناب آقای دكتر حبیبی و معاونت محترم آموزشی جناب آقای اكبری كه با حمایت بی دریغ اینجانب را در ساخت این تحقیق یاری فرمودند قدردانی نمایم.

بر خود فرض می دانم كه از آقای دكتر غلامرضا مرادی به خاطر زحمات فراوان در ارائه چند درس و حمایت علمی و تهیه مراجع این تحقیق و هدایت بنده به سوی تحقیق های كاربردی و راهگشا برای صنعت هواپیمایی كشور تشكر خاص تری بنمایم.

و از خداوند برای ایشان و سایر اساتید توفیق روز افزون از درگاه خداوند منان خواستارم.

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا