امروز: یکشنبه 6 اسفند 1402
مدیریت و درک کیفیت خدمات فناوری اطلاعات چکیده این تحقیق به بررسی میزان شناخت سرویس دهندگان و مرجعان آن از IT می پردازد سرویس های فناوری اطلاعات نیازمند سرمایه گذاری زیادی هستند تا بتوان کارایی آن هارا افزایش داد وآنهارا تحلیل کرد) Jiang et al2000 ( در این تحقیق برای انجام این بررسی از ابزار SERVPERT مدل SERVQUAL استفاده شد این تحقیق در بانک ب
دسته بندی فناوری اطلاعات
بازدید ها 1,668
فرمت فایل zip
حجم فایل 566 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 15
28,800 تومان
 مقاله مدیریت و درک کیفیت خدمات فناوری اطلاعات

مدیریت و درک کیفیت خدمات فناوری اطلاعات
چکیده:
این تحقیق به بررسی میزان شناخت سرویس دهندگان و مرجعان آن از IT می پردازد. سرویس های فناوری اطلاعات نیازمند
سرمایه گذاری زیادی هستند تا بتوان کارایی آن هارا افزایش داد وآنهارا تحلیل کرد.) Jiang et al,2000 ( در این تحقیق برای
انجام این بررسی از ابزار SERVPERT مدل
SERVQUAL استفاده شد. این تحقیق در بانک برزیل انجام شد و در این
تحقیق میزان شناخت مراجعان و سرویس دهندگان از IT بررسی شد. یافته های بدست آمده نشان دهندۀ افزایش کیفیت
سرویس های IT به لحاظ چشم انداز استراتژیک هستند مخصوصاً در ابعاد ملموس بودن ،دقت، پاسخگویی، تضمین و همدلی
در این بررسی پیشرفت هایی در زمینه مدل SERVQUAL نشان داده شده است.

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا