امروز: پنجشنبه 9 آذر 1402
انواع روش های تدریس ه مجموعه تدابیر منظمی که برای رسیدن به هدف، با توجه به شرایط و امکانات اتخاذ می شود روش تدریس گویند الگوی تدریس الگوی عمومی تدریس الگوی تدریس چیست؟ الگو، معمولاً به نمونه کوچکی از یک شیء یا به مجموعه ای از اشیای بیشمار گفته می شود که ویژگیهای مهم و اصلی آن شیء بزرگ یا اشیاء را داشته باشد الگوی تدریس، چهارچوب ویژه ای اس
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 1,503
فرمت فایل doc
حجم فایل 55 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 65
21,600 تومان
انواع روش های تدریس

انواع روش های تدریس

ه مجموعه تدابیر منظمی که برای رسیدن به هدف، با توجه به شرایط و امکانات اتخاذ می شود "روش تدریس" گویند...

الگوی تدریس -  الگوی عمومی تدریس  

  الگوی تدریس چیست؟

الگو، معمولاً به نمونه کوچکی از یک شیء یا به مجموعه ای از اشیای بیشمار گفته می شود که ویژگیهای مهم و اصلی آن شیء بزرگ یا اشیاء را داشته باشد. الگوی تدریس، چهارچوب ویژه ای است که عناصر مهم تدریس در درون آن قابل مطالعه است. انتخاب یک الگوی تدریس، بستگی به نوع آگاهی معلم از فلسفه و نگرشهای تعلیم و تربیت خواهد داشت.

تدریس یک فرآیند است و فعالیتی است که در داخل یک الگو صورت می پذیرد، الگوهای تدریس متعددی توسط صاحبنظران معرفی شده اند که به مهمترین آنها اشاره خواهیم کرد. 

  الگوی عمومی تدریس (general teaching model)

این الگو، توسط "رابرت گلیزر" در سال 1961 مطرح شد که در 1971 توسط "راجرز" و "رابینسون" بسط داده شد.

در این الگو، فرآیند تدریس به پنج مرحله تقسیم می شود:

 

انواع روش های تدریس

این متن 65 ص هست ولی با ویرایش به 90 صفحه نیز میرسد که حوصله ویرایش نداشتم تشکر

الگوی تدریس -  الگوی عمومی تدریس

  الگوی تدریس چیست؟

  الگوی عمومی تدریس (general teaching model)

 تعریف روش های تدریس

انواع روش های تدریس

روش نمایشی ( نمایش علمی ) / روش آزمایشی (آزمایشگاهی)

  مراحل اجرای روش نمایشی :

محاسن و محدودیت های روش نمایشی
روش آزمایشی (آزمایشگاهی)

محاسن و محدودیتهای روش آزمایشی

 انواع روش های تدریس

   مراحل اجرای روش بحث گروهی

  مرحله دوم: روش اجرای بحث گروهی
 انواع روش های تدریس

   ویژگی های الگوی حل مسأله:

انواع روش های تدریس

  الگوی پیش سازمان دهنده (preadvance-organizer model)

  ساخت شناختی چیست؟

  یادگیری معنادار چیست؟
  روش های آموزش انفرادی

 آموزش به وسیله کامپیوتر
مراحل اجرای روش سخنرانی
مقایسه روشهای سنتی و نوین درفرایندیاددهی یادگیری

آیا با روش و دانش دیروز  می توان دانش آموزان امروز را برای آینده آموزش داد ؟

خانواده الگوهای اجتماعی در تدریس

یادگیری از طریق همیاری (Cooperative Learning) 

ساخت گرایی

الگوی تدریس  5E(بر اساس ساخت گرایی)

روش تدریس (الگوی گانیه)) 

تاریخچه تكوین تدریس :

 روش تدریس بارش مغزی 

 قواعـد بارش مغــزی

 چهار قاعــده اساسی بارش مغــزی

 رویه برگـــزاری جلسات بارش مغـــــزی

روشهــا و تکنیک هــای مشابــه

منابع و مآخذ

 

 

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا