امروز: جمعه 17 آذر 1402
چكیده مقدمه نفروپاتی دیابتی یكی از علل مرحله نهایی بیماری كلیوی است به علت هیپرگلیسمی در كلیه آنژیوتانسین II بطور موضعی افزایش یافته و موجب القاء ضایعات كلیوی بویژه ضایعات گلومرولی می شود دراین تحقیق گیرنده نوع1 آنژیوتانسینII(AT1)توسط لوزارتان بلوكه وتاثیر این دارو در مهار ضایعات كلیوی بطور كمی ارزیابی گردید مواد و روشها در این مطالعه تجربی 2
دسته بندی علوم پزشکی
بازدید ها 1,936
فرمت فایل doc
حجم فایل 25 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 10
15,600 تومان
اثر درازمدت  لوزارتان بر مهار تغییرات تعدادی و حجمی گلومرولهای كلیه در رتهای دیابتی – نفركتومی یكطرفه (مطالعه استریولوژیك)

چكیده

مقدمه نفروپاتی دیابتی یكی از علل مرحله نهایی بیماری كلیوی است به علت هیپرگلیسمی در كلیه آنژیوتانسین II بطور موضعی افزایش یافته و موجب القاء  ضایعات كلیوی بویژه ضایعات گلومرولی می شود دراین تحقیق گیرنده نوع1 آنژیوتانسینII(AT1)توسط لوزارتان بلوكه  وتاثیر این دارو در مهار ضایعات كلیوی  بطور كمی ارزیابی گردید

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا