امروز: چهارشنبه 9 اسفند 1402
پاورپوینت آموزش ریاضی 2
دسته بندی ریاضی
بازدید ها 1,989
فرمت فایل doc
حجم فایل 2.318 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 256
58,800 تومان
پاورپوینت آموزش ریاضی 2

آموزش ریاضی 2


محتوای آموزش ریاضیات بایستی با هدف رشد هر چه بیشتر قدرت استنتاج و یادگیری ، شناخت ساختارهای ریاضی و مبتنی بر تقویت قوای فراگیری شهودی دانش آموزان تدوین گردد.
بدین ترتیب هدفهای آموزشی ریاضیات در دبیرستان مبتنی بر چهار دسته ذیل می باشد :

 نقش ریاضیات در شناخت طبیعت و جهان .1
  نقش ریاضیات در تربیت فکر .2
  نقش ریاضیات در تامین آینده فرد و جامعه  .3
  نقش ریاضیات در تربیت فرهنگی  .4

اکنون به اختصار هر یک از این اهداف را در قالب اهداف جزئی و واسطه تشریح می کنیم .
نقش ریاضیات در شناخت طبیعت و جهان  1
آشنایی با ساختارهایی از جهان عینی که در تجربیات دانش آموزان ظاهر می شود و دسته بندی آنها

آموزش تکنیکهای لازم برای مدلسازی ریاضی و مسائل روزمره زندگی و تجزیه و تحلیل این مدلها
آموزش ریاضی مورد نیاز برای مطالعه سایر موضوعات درسی
آشنایی با نقش ریاضیات در صنعت ، تکنولوژی ، کشاورزی ، و علوم انسانی و اجتماعی .

نقش ریاضیات در تربیت فکر  .2
2-1  : پرورش قوه تفکر ریاضی ( اندیشه ، استدلال ، تخمین و استنتاج )
2-2 : پرورش دقت (نظری و عملی )و عادت به نظم فکری و پرورش  قوه نقد و انتقاد .
2-3 : پرورش قوه ارائه دقیق یک فکر  ( شفاهی و کتبی )

2-4 : پرورش اعتماد  به  نفس  در بکار  بردن دانسته های  ریاضی  برای  حل  مسائل . (شک در علم جایز نیست . اینکه "من این مسأ له را حل کرده ام ولی نمی دانم درست است یا خیر "  یا حل نکردن آن چندان فرقی نمی کند  ).
2-5 : پرورش قوه خلاقیت و درک شهودی
2-6 : پرورش قوه تصمیم و تجرید

نقش ریاضیات در تامین آینده افراد
3-1 : آماده سازی دانش آموزان برای تحصیلات  بعدی
3-2 : آماده سازی دانش آموزان برای ورود به بازار کار
4-  نقش ریاضیات در ارتقا سطح فرهنگی جامعه
4-1 : آشنایی مقدماتی با تاریخ ریاضیات و شناخت شناسی .
 4-2 : آشنایی مقدماتی با زیبا شناختی ریاضیات .

برای آشنایی دانش جویان نمو نه ای از تدوین اهداف عینی را که برای وزارت آموزش و پرورش تهیه شده است درج می کنیم
قسمتی از ریز ماد ریاضی کاربردی
1- دانش آموز مفاهیم مجموعه عضویت و جزئیت را بداند و با نمادهای آن آشنا شود . مجموعه های عددی    Q   -   Z   -    N   معرفی می شوند .

2- دانش آموز اعمال بر مجمو عه ها ( اجتماع ، اشتراک ، متمم ، تفاضل ، ضرب ، دکارتی ) را بداند .
3- قوانین دمورگان را بداند .
4- بتواند با نمایش دیاگرام ون اعمال بر مجموعه ها را نمایش دهد .
5- مفاهیم مجموعه های متناهی و نا متناهی و کراندار را بداند .

6- تعداد اعضای یک مجموعه متناهی  ( مرتبه یک مجموعه متناهی )  را بداند و قانون های
n(A -B)=n (A ) – n (A ) – n (B)
n (Ø ) = 0
n ( A  ∩ B)                          -  n (B)  ) + n (A =   (  B  ۷  A  n (

را بتواند درک کند ( در صورت امکان استدلال آنها را بداند ).
7- مفاهیم رابطه  ، رابطه ترتیبی و رابطه هم ارزی زا بداند .
و ریز مواد آنالیزی ترکیبی که بخشی از ریاضیات کاربردی است  .
اصول شمارشی ( اصل جمع و اصل ضرب ) را بداند .
مفاهیم جایگشت و ترتیب را بداند و با نماد آنها و خواص آنها آشنا شود .

مفهوم ترکیب را بداند . در صورت امکان تعمیم آن ارائه شود ) .
با     ∑    ( متناهی ) و خواص مقدماتی آن آشنا شود .
تابع فاکتوریل و خواص آن را بداند .
بسط دو جمله ای را بداند . مثلث خیام  و رابطه آن با بسط دو جمله ای ارائه شود .
با دنباله عددی  عددی آشنا شود  .  در صورت  امکان تابع  مولد آنها  گفته می شود .

در مقابل  general aim به معنی هدف کلی
روش تدریس فعال
روش تدریس که مناسب تحقیق این ا هداف باشد روش تدریس فعال نامیده می شود . مسأ له اساسی آموزش این است که یک کلاس درس فعال چگونه کلاسی است . یک کلاس مطلوب کلاس درسی است که محصلین از تحصیل ریاضیات لذت برده و اهداف آموزش ریاضیات در آن به منمه ظهور برسد             .        

کلیاتی درباره بررسی کتب درسی

زیر مجموع های یک مجموعه

مطالب تحقیق ای می تواند یكی از مطالب ذیل انتخاب شود.

 1- حد و پیوستگی
2- قوانین دمورگان (ریاضیات جدید اول)
3- تناظر یك به یك (ریاضیات جدید اول)
4- رابطه و تابع
5- دستگاه معادلات جبری

بررسی آماده سازی

بررسی خلاصه نویسی

حل نامعادله درجه دوم

موارد استعمال قضیه اصلی

مقاطع مخروطی

بیضی

هذلولی

سهمی

معادله خط هادی:

 سهمی                     

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا